Seznámení a instalace Microsoft SQL Serveru

2. díl - Seznámení a instalace Microsoft SQL Serveru

Tomáš Jecha, MVP, MCSD       14.12.2009       SQL, Databáze       45240 zobrazení

V tomto díle představím databázový systém Microsoft SQL Server jako software. Píšu o jeho verzích, edicích a instalaci, kterou popíšu krok za krokem.

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server označovaný také jako MSSQL nebo jen SQL Server je databázový systém od společnosti Microsoft. Nabízí celou řadu funkcí, které od moderní databáze požadujeme.

Verze SQL Serveru

Historii SQL Serveru lze rozdělit na dvě zásadní období. Verze 1. až 7. a verze 8. a vyšší. Starší verze (1. – 7.) jsou totiž založeny na Sybase SQL Serveru a až s verzí 8.0 byl celý systém přepsán. Nás bude proto zajímat vše od verze 8.0 (známé také jako Microsoft SQL Server 2000). Přehled verzí:

 • Microsoft SQL Server 1.0 (1989) – založeno na systému Sybase
 • Microsoft SQL Server 4.21 (1995)
 • Microsoft SQL Server 6.0 (1995)
 • Microsoft SQL Server 6.5 (1996)
 • Microsoft SQL Server 7.0 (1998)
 • Microsoft SQL Server 2000 - 8.0 (2000) – přepsáno jádro
 • Microsoft SQL Server 2005 - 9.0 (2005)
 • Microsoft SQL Server 2008 - 10.0 (2008)

Výhodou verzí 8.0+ je možnost zpětné kompatibility. Jinými slovy databáze z verze 8.0 poběží i na verzi 9.0 a 10.0, protože lze nastavit režim kompatibility – databáze se pak chová stejným způsobem jako na starší verzi.

Edice SQL Serveru

Microsoft je společnost, která vyvíjí a dodává software celé řadě firem. S tím je spojená i široká škála způsobů financování a edicí. Pro běžného uživatele je pak licencování takových produktů dobrodružstvím samo o sobě. Zkusím proto popsat ty nejzákladnější edice a jejich omezení. Opět tu budu mluvit o verzích SQL Server 2000 (8.0) a novějších.

Zdarma i pro komerční využití – edice Express

Microsoft udělal velmi vstřícný krok. Nabídnul i ke komerčnímu využití edici SQL Serveru zdarma. Ve verzi 2000 se jednalo o samostatný produkt Microsoft Server Desktop Engine (MSDE). Od verze 2005 pak šlo již o klasickou edici pojmenovanou jako Express (po vzoru Visual Studia, která má také zdarma edici Express).

Taková edice má několik omezení:

 • Nedisponuje rozšířenou funkčností vyšších verzí
 • Velikost databáze je omezena na 4GB
 • Maximální využitá paměť je 1GB
 • Maximálně využije 1 procesor (i s více jádry)
 • Není možnost plánovat úlohy

Zdarma i pro komerční využití – edice Express with advanced services

Tato edice je velmi podobná edici Express. Je dostupná od verze SQL Server 2005 a nabízí oproti klasické Express tyto možnosti:

 • Služba pro fulltextové vyhledávání
 • Služba pro reporting services
 • Business Intelligence Development Studio

Důvod proč nejsou tyto funkce zahrnuty do klasické express edice je prostý – velikost. Instalace s těmito “advanced tools” zabírá cca dvojnásobek klasické instalace a proto bylo vše takto rozděleno a je na uživateli, aby si vybral, co stáhnout.

Toto je také edice, na které si budeme ukazovat všechny příklady. Pokud jste si již nainstalovali pouze klasickou Express, nezoufejte – na naprostou většinu příkladů bude stačit. A když ne, upozorním na to.

Komerční edice – edice Workgroup, Standard, Enterprise…

Placené edice jsou prakticky shodné s Express edicí, pouze nejsou omezené a disponují řadou pokročilých funkcí. Naštěstí se jedná převážně o funkce, které běžný smrtelník v menších a středních projektech ve většině případů nevyužije a proto se jimi nebudu v tomto seriálu zabývat.

Pro informaci můžete nalézt bližší srovnání edic zde: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993.aspx

Edice pro mobilní zařízení – edice Compact

SQL Server Compact je spíše samostatným produktem než edicí. Jedná se o značně omezený SQL Server s podporou mobilních zařízení se systémem Windows CE. Lze jej však normálně využívat i na běžném operačním systému. Hlavním rozdílem oproti klasickým edicím je ten, že vše potřebné hostuje sama aplikace – není tedy nutné instalovat SQL Server. To je u menších projektů hodnoceno velmi pozitivně.

Počítač jako databázový server

Počítač na který budu instalovat MSSQL se stane databázovým serverem. Instalovat na něj budu databázový systém. Těchto databázových systémů může na počítači běžet nezávisle na sobě několik. V případě MSSQL se pak jednotlivé “instalace” nazývají instance databázového systému. Na jednom databázovém serveru pak může běžet až 16 instancí databázového systému. Tyto instance se navzájem neovlivňují a pracují samostatně. V každé z nich pak může být hostováno libovolný počet databází.

image

Velkou výhodou je fakt, že jednotlivé instance mohou být různé verze SQL Serveru. Není tedy problém nainstalovat na svůj PC vedle verze 2005 i verzi 2008. Instalace zároveň podporuje update jednotlivých instancí.

Identifikace instancí a adresa serveru

Důležité je pochopit, jak se instance identifikují. Každá musí mít své jméno – vždy unikátní v rámci počítače. Jedna z instancí navíc může být defaultní. V tom případě jméno nemá žádné (i když vnitřně se defaultní instance identifikuje jako “MSSQLSERVER”). Přednastavená hodnota při instalaci Express edice SQL Serveru je pojmenovaná instance “SQLEXPRESS” – lze však během instalace změnit.

Máme tedy 2 typy instancí:

 • Defaultní instance (identifikátor: MSSQLSERVER) – maximálně jedna v počítači
 • Pojmenované instance (libovolný identifikátor) – až 16 v počítači (včetně defaultní instance)

Odkazování na databázový server se pak provádí pomocí adresy skládající se z jména serveru (nebo jeho IP adresy) a jména instance. Například: 192.168.1.23\SQLEXPRESS. Pokud uvedeme pouze adresu serveru, například 192.168.1.23, snažíme se připojit na defaultní instanci – tedy instanci s prázdným jménem. To může být matoucí – občas se mě lidé ptají, proč se někdy musí za adresu zadávat SQLEXPRESS a někdy ne.

Další specialitou je znak “.” (tečka). Ta reprezentuje “tento počítač”. Adresa .\SQLEXPRESS proto odkazuje na instanci SQLEXPRESS počítače ze kterého se snažíme připojit. Podobný význam má v sítích zástupné slovo localhost nebo 127.0.0.1.

Význam defaultních a pojmenovaných instancí bude vysvětlen v následujícím článku.

Instalace

K instalaci doporučuji stáhnout SQL Server 2008 Express with Advanced Services. Ta zahrnuje krom nástroje na správu instancí i nástroj na správu databází SQL Server Management Studio (s tímto sympatickým nástrojem se budeme setkávat v průběhu celého seriálu). Celý balík lze stáhnout z webu Microsoftu: Microsoft SQL Server 2008 Express Edition with Advanced Services.

Instalace by měla proběhnout poklidně. Pokud se vám spustí SQL Server Installation Center (nově ve verzi 2008), zvolíte Installation a následně odkaz New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation. Pokud už máte nainstalovanou starší verzi, určitě by vás měla zajímat položka Upgrade from SQL Server 2000 or SQL Server 2005 – díky ní můžete prakticky bezobslužně povýšit starší verzi na novou – převedené databáze mají automaticky nastavený režim kompatibility, takže koncové aplikace nepoznají rozdíl.

SQL Server Installation Center

Při instalaci nejprve proběhne kontrola, zda systém splňuje minimální požadavky (hardware i software). Následně proběhne nudná instalace instalačních souborů a druhá kontrola, zda je nainstalováno vše co bude potřeba:
SQL Server 2008 setup

Nyní se dostáváte již do samotné instalace. V tomto kroku dostanete na výběr, zda chcete vytvořit instanci novou nebo zda přidat nové komponenty do instance existující. Zároveň vidíte seznam nainstalovaných komponent:

Installation type SQL Server 2008

Další krok vám umožní zvolit konkrétní součásti k instalaci. Zde dělíme komponenty na 2 druhy:

 • Komponenty instance – jedná se o komponenty specifické pro konkrétní instalovanou instanci – například služba pro podporu fulltextu nebo samotná služba instance SQL Serveru
 • Komponenty sdílené – komponenty společné pro všechny instance – především nástroje na správu, SDK knihovny a další

Pro nás bude důležité nainstalovat Database Engine Services a Management Tools – tedy samotnou instanci a nástroje pro správu. Pokud instalujete verzi Express with advanced services, doporučuji nainstalovat i Full-text search. Bude se hodit později.

Následně vás čeká volba jména instance. Jak už jsem říkal, defaultně se jedná o název SQLEPXRESS, ale je na vás, který zvolíte.

Jeden z poslední kroků je volba účtů, pod kterými poběží jednotlivé služby:

Server Configuration Services

Zde doporučuji zvolit pro hlavní službu (SQL Server Database Engine) účet  NT AUTHORITY\SYSTEM a ostatním službám (Full-Text Filter Deamon Launcher a Server Browser) ponechat defaultní – NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE.

Dostáváme se na poslední důležitou záložku. Konfigurace hlavní služby SQL Serveru:

image

Na první záložce Account Provisioning volíme způsob přihlašování a účty administrátorů. Způsoby přihlašování máte dva:

 • Windows autentizace
 • Windows autentizace + SQL Server autentizace (označovaný jako Mixed mode)

Pro naše účely bude zatím stačit Windows autentizace – tedy přihlašování pomocí jména a hesla ve Windows – jinými slovy, k SQL Serveru se přihlašujete pod účtem, kterým jste přihlášeni do Windows. V kapitole o zabezpečení oba režimy proberu a vysvětlím podrobněji. Navíc tyto volby jdou snadno modifikovat i po instalaci.

Nezapomeňte klepnout na “Add current user” – to zapříčiní, že již od začátku je aktuální uživatelský účet brán jako administrátor instalované instance.

Dále vás může zajímat záložka Data Directories. Zde si volíte složky, které se budou využívat k ukládání dat (umístění databází, logů, záloh atp.). Pokud je například váš počítač obdařen druhým diskem sloužící k ukládání dat, není důvod, proč nenasměrovat ukládání databází právě na něj. V této záložce máte sice hned celou řadu nastavení, ale stačí změnit pouze Data root directory kterou upravíte kořenové umístění všech ostatních složek. Takže vás zatím nemusí zajímat, co pak jednotlivé konkrétní nastavení znamená. Důležité je vědět, že zde se dá nastavit “ta složka”, kam se uloží databáze když vytvoříte novou, popřípadě kam se defaultně uloží záloha, pokud zálohujete nějakou databázi.

Poslední složka FILESTREAM je nová funkce SQL Serveru 2008 pro rychlejší práci s binárními daty. O bude samostatná kapitola. Zatím můžete nechat vypnutou.

Po klepnutí na tlačítko Next a potvrzení některých dalších nudných dialogů (například zda chcete odeslat data o instalaci k analýze a jiné) se spustí samotná instalace. Ta by měla proběhnout bez problémů. Gratuluji, máte nainstalovaný SQL Server!

Stejným způsobem můžete navíc doinstalovat i další instance SQL Serveru.

Závěr

V tomto díle jsme si popsali rozdělení SQL Serveru na verze a prošli si jeho instalací. Další článek bude průvodce po nástrojích a konfiguraci již nainstalovaného serveru.

 

hodnocení článku

1 bodů / 1 hlasů       Hodnotit mohou jen registrované uživatelé.

 

Všechny díly tohoto seriálu

7. Datové typy 29.12.2009
6. Tabulky 27.12.2009
5. Fyzické soubory databáze – datové soubory a transakční log 23.12.2009
4. První kroky s databází 22.12.2009
3. Správa služeb a komponent Microsoft SQL Serveru 16.12.2009
2. Seznámení a instalace Microsoft SQL Serveru 14.12.2009
1. Lehký úvod – teorie databází 12.12.2009

 

Mohlo by vás také zajímat

Komunikace s MSSQL databází (VB.NET, C#)

Microsoft klade ve svých programovacích prostředích velký důraz na deklarativní přístup k datům. Určitě to v mnoha ohledech nesmírně usnadní práci, to je nepochybné. My se ale dnes podíváme o třošku níž. Ukážeme si, jak používat objekty ze jmeného prostoru System.Data.SqlClient sloužící ke komunikaci s Microsoft SQL Serverem (dále jen MSSQL). Ukázky kódu jsou tu jak pro Visual Basic, tak C#.

Windows Azure - díl 3.: SQL Database – relační databáze hostovaná v cloudu

Tento díl seriálu je věnován prvnímu druhu úložiště dat ve Windows Azure, kterým je relační databáze SQL Database.

Windows Azure - díl 6.: Migrace ASP.NET aplikace do Azure WebSite

Dnes si ukážeme, jak zmigrovat existující ASP.NET aplikaci a databázi z webhostingu do Windows Azure.

 

 

Nový příspěvek

 

Mssql 2016

Microsoft SQL Server 2016 Standard je ted k dosažení tady http://www.mssql2016.cz/ Je to dostupny, vykonny a ma skvělou cenu

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Namám Managment studio

Dobrý den, po instalaci nikde nemam sql managment studio nevite čím by to mohlo být? Děkuji

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Dobrý den,

Management Studio je volitelná součást. Pravděpodobně jste ho při instalaci nevybral.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Seznámení s databázovým systémem Microsoft SQL Server

Dobrý den, chtěl bych poděkovat za perfektní práci na tomto seriálu a při té příležitosti se zeptat na drobný detail. Při istalaci MS SQL 2008 (viz doporučení výše) jsem narazil na chybu "windows PowerShell-Failed". Hledal jsem na internetu a nemohl jsem se dopátrat instalačky. Našel jsem různé SDK, Helpy, různé verze něčeho a kde co, ale o ničem jsem nebyl přesvědčen, že je to to správné. Chápu zhruba, co powershell je a překvapuje mě, že k němu nevede přímá cesta (nebo jen neumím hledat), resp. že není v systému automaticky. Nemáte někdo typ? Mám windows XP-32, VS2010Expres, a chci instalovat MS SQL 2008 Express with advanced services. Děkuji, Hranec.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Je to ve windows update (volitelná součást systému). Nějak mě nenapadlo hledat na prvním možném místě...

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Seznámení s databázovým systémem Microsoft SQL Server

Dobrý den,

během instalace výše uvedeného mi to hodí následující chybu a instalace se nedokončí:

TITLE: SQL Server Setup failure.

------------------------------

SQL Server Setup has encountered the following error:

Handle does not support synchronous operations. The parameters to the FileStream constructor may need to be changed to indicate that the handle was opened asynchronously (that is, it was opened explicitly for overlapped I/O)..

------------------------------

BUTTONS:

OK

------------------------------

Máte s tím nějakou zkušenost? Může to být tím, že jsem měl předtím SQL 2008 express a něco špatně odinstaloval?

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Instalujete to z DVD nebo z disku? Udajně se jedná o chybu čtení z disku (jedna z možných chyb).

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

je to z proklatého ISO souboru (staženo z dreamspark). Zkusím tedy ještě jednou stáhnout. Díky

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Seznámení s databázovým systémem Microsoft SQL Server

Zdravím, nějak tomu nerozumím. Jde SQL server na NB s WXP? Mně to totiž nejde. Zasekne se to při kliknutí na NewSQL Server stand-..... jakoukoli složku kterou vyberu pro instalaci označí instalátor jako neplatnou.

Jan

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Na Windows XP instalovat jde. Upřesněte co znamená "zasekne" a "neplatná složka" - ty 2 termíny mi nejde dohromady. Buď se zasekne nebo z nějakého důvodu nedovolí pokračovat v instalaci. Pokud nedovolí pokračovat, bude k tomu nějaký důvod. Napište kdy přesně a co se stane.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Při výběru složky pro instalaci se zobrazí okno s hláškou, že vybraná složka není platná. Přesně to nevím už jsem vše spojené s SQL odstranil z počítače. Ale nešlo to na žádnou složku, kterou jsem vybral. Ale asi mám ve stroji nějakou botu dříve mi také nešla instalovat nějaká aplikace.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Jsem na tom podobně. Při instalaci (web installer) vyhodí " You must install VC# 2008 SP1" (rozuměj Visual Studio - to už mně hlásilo před reinstalací), přičemž mám jen legální SW a VC# Express, nemohu tedz SP1 instalovat. Asi s tím SQL serverem skončím. Celé toto už absolvuji druhý den, hodiny, desítky dotazů přes google, msdn... nepoužitelné.. Jde mi jen o to nainstalovat MAnagement Studio, ale jiná cesta asi není.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Seznámení s databázovým systémem Microsoft SQL Server

Možná by stálo za zváženou alespoň okrajově se zmínit ohledně licenční politiky. Verze Express je sice volně k dispozici i pro komerční využití, nicméně nelze jí řádně provozovat na jiných systémech než Windows Server. To řádně znamená bez rozporu s licenčním ujednáním jinak samozřejmě poběží bez problémů, tzn. nelze vzít WXP/Vista/7, nainstalovat SQL, udělat z něj databázový stroj např. pro účetnictví... a šoupnout ho do firmy.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

O licencích například zde: http://www.zive.cz/Clanky/Licence-Micros...

Také Andrea Vlčková z Daquasu má o tomto hezkou přednášku. Jezdí s ní po WUGách ( http://www.wug.cz ). Doporučuji navštívit.

To, že se nesmí instalovat na klasickém PC jsem nevěděl. Nicméně je jasné proč - kvůli licencím a stabilitě. Krom toho, že je SQL Server na klasických stanicích v produkčním provozu nestabilní, tak pochybuji, že by Microsoft chtěl dávat zdarma serverový systém s databází za cenu Windows XP Home.

Na testování a vývoj se toto snad nevstahuje.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Ano, ano, máte pravdu na stránkách Daquasu je to velilce pěkně popsané - zapoměl jsem dát odkaz. Na testování a vývoj to je bez problémů.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Seznámení s databázovým systémem Microsoft SQL Server

Možná bych ještě zmínil Microsoft SQL Server 2008 Developer Edition, která je shodná s Enterprise verzí, ale je určena pouze pro účely vývoje a testování (nelze ji nasadit pro běžné používání) a je nesrovnatelně levnější.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Ano. A také jsem neuvedl Web edici pro webové servery. Pokud by někdo chtěl porovnávat edice, může to udělat na stránkách Microsoftu:

http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/...

S každou verzí se ale edice a podrobnosti mění a proto je rozebírat nebudu. Praticky bych tlumočil dokument, na který jsem uvedl odkaz.

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 1 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.

Nyní zakládáte pod článkem nové diskusní vlákno.
Pokud chcete reagovat na jiný příspěvek, klikněte na tlačítko "Odpovědět" u některého diskusního příspěvku.

Nyní odpovídáte na příspěvek pod článkem. Nebo chcete raději založit nové vlákno?

 

 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback