ThreadAbortException   otázka

VB.NET, Threading, WinForms, .NET

Zdar všem,

řeším potřebu rozblikání tlačítka poděděného z toolstripbuttonu

pomocí podprocesu, který zajištuje jeho rozblikání.Prosím o radu,

jak správně ukončit podproces, aby nedošlo k ThreadAbortException.

Snažím se zachytit ThreadAbortException, ale marně...

Nastavením IsBackground při ukončení aplikace nezůstane podproces

viset, přesto by bylo asi dobré reagovat na odebrání buttonu nebo

toolstripu a podproces ukončit, stejně tak při změně rychlosti či

druhu animace je nutné restartovat podproces znovu, stopnout běžící

a start s novými hodnotami. Předem díky za případné reakce.


Dim FlashThread As Threading.Thread
  Public Sub StartBlinking()
    FlashThread = New Threading.Thread(AddressOf FlashButton)
    FlashThread.IsBackground = True
    FlashThread.Start()
    _Blinking = True
  End Sub

  Public Sub StopBlinking()
    Try
      If FlashThread.IsAlive Then FlashThread.Abort()
    Catch ex As System.Threading.ThreadAbortException

    Finally
      _Blinking = False
      FlashThread = Nothing
    End Try
  End Sub
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Použijte System.Windows.Forms.Timer, ideální řešení.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Ano, System.Windows.Forms.Timer s voláním Start a Stop je bezproblémové řešení,

při Dispose tlačítka případný běžící timer stopnu a zavolám na něm Dispose.

Předpokládám rozdíl je v tom, že událost Timer_Tick běží ve stejném vlákně?

Avšak vše funguje zcela bez problémů, ne, že bych timer dříve již nepoužil,

dokonce je to i jednodušší. :) I tak bych rád věděl, jak lze ovládát a sledovat

podprocesy v hlavním vlákně, beru to jako příležitost zkusit něco nového.

Při hledání nějaké události, že vlákno se dokončilo, se mi povedlo zprovoznit

AsyncCallback, přesto to vedlo k neočekávaným stavům při překreslování image

tlačítka, tak jsem to nakonec úplně vzdal a předělal dle vaší rady.

Mám dotaz ohledně Implements, pomohl by mi někdo v kostce naznačit, jak postupovat,

abych mohl Blikání implementovat stejně do ToolStripButton, tak i do ToolStipLabel.

Snažím se deklarovat Interface a snažím se protlačit property Blinking do buttonu

i labelu, ale netuším, jak se dostat k objektu, v kterém jsme blikání implementoval.

Kód pro ilustraci, kde pomocí jasu image tlačítka zkouším blikat či stmívat:

Imports System.Runtime.Remoting.Messaging
Public Class ToolStripBlinkingButton
  Inherits ToolStripButton
  
  Public Enum BlinkingButtonStyle
    Blinker
    Twilight
  End Enum

  Private _Image As Bitmap = Nothing
  Delegate Function Delegate_FlashFinished() As Boolean
  Private bRestart As Boolean

  Sub Callback_FlashFinished(ByVal result As IAsyncResult)
    Dim resultClass As AsyncResult = DirectCast(result, AsyncResult)
    Dim d As Delegate_FlashFinished = DirectCast(resultClass.AsyncDelegate, Delegate_FlashFinished)
    d.EndInvoke(result)
    If bRestart Then StartBlinking()
  End Sub

  Private Sub StartBlinking()
    _Image = Me.Image
    If _Image Is Nothing Then _Blinking = False : Exit Sub

    bRestart = False
    _Blinking = True
    Dim d As Delegate_FlashFinished = AddressOf FlashButton
    d.BeginInvoke(New AsyncCallback(AddressOf Callback_FlashFinished), Nothing)
  End Sub
  
  Private _Blinking As Boolean
  Public Property Blinking() As Boolean
    Get
      Blinking = _Blinking
    End Get
    Set(ByVal value As Boolean)
      Dim bStart As Boolean
      If Not _Blinking And value Then
        bStart = True
      End If
      _Blinking = value
      If bStart Then StartBlinking()
    End Set
  End Property

  Private _BlinkingStyle As BlinkingButtonStyle = BlinkingButtonStyle.Blinker
  Public Property BlinkingStyle() As BlinkingButtonStyle
    Get
      BlinkingStyle = _BlinkingStyle
    End Get
    Set(ByVal value As BlinkingButtonStyle)
      If _Blinking And _BlinkingStyle <> value Then
        bRestart = True
      End If
      _BlinkingStyle = value
      If bRestart Then _Blinking = False
    End Set
  End Property

  Delegate Sub SetImageCallBack(ByVal ico As Image)

  Private Sub SetImage(ByVal img As Image)
    Dim ts As ToolStrip = Me.GetCurrentParent
    If ts Is Nothing Then
      _Blinking = False
    Else
      If ts.InvokeRequired Then
        Dim d As New SetImageCallBack(AddressOf SetImage)
        ts.Invoke(d, New Object() {img})
      Else
        Me.Image = img
      End If
    End If
  End Sub

  Private Function FlashButton() As Boolean
    Select Case _BlinkingStyle
      Case BlinkingButtonStyle.Blinker
        Dim bOrig As Boolean = True
        Dim bmpShade As Bitmap = GetBrightness(_Image, 90)
        While _Blinking
          If Not bOrig Then
            SetImage(_Image)
            bOrig = True
          Else
            SetImage(bmpShade)
            bOrig = False
          End If
          System.Threading.Thread.Sleep(750)
        End While
      Case BlinkingButtonStyle.Twilight
        Dim iPercent As Integer = 100
        Dim iPlusMinus As Integer = -1
        While _Blinking
          iPercent = iPercent + iPlusMinus * 5
          If iPlusMinus < 0 And iPercent < 80 Then
            iPlusMinus = 1
          End If

          If iPlusMinus > 0 And iPercent = 100 Then
            iPlusMinus = -1
          End If
          Dim bmp As Bitmap = GetBrightness(_Image, iPercent)
          SetImage(bmp)
          System.Threading.Thread.Sleep(200)
        End While
    End Select
    SetImage(_Image)
    Return True
  End Function
End Class
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback