Rozlišení při startu a ukončení aplikace   otázka

VB.NET, DirectX, WinForms

Ahoj,

vím, že se to tady již řešilo, ale niže uvedený kod mi ne a ne chodit, o co mi vlastně jde zákazník používá win s minimálním rozlišením protože tam používá dos program, který má být nahrazen programem ve vb.netu, a já potřebui před spuštěním přenastavit rozlišení a po ukončení zase vrátir zpět původní.

Funkce na přečtení rozlišení funguje, ale ta změna hlásí, že se pokuším změnit vnitřní funkci ...

Můžete mi prosím někdo poradit, popřípadě poslat na nějaký odkaz, nedovoliji si přímo žádat o nějaký kód, ale aspoň kde bude nějaký příkládek.

Díky moc

Imports Microsoft.DirectX.DirectDraw

Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim dev As Device = New Device()

    dev.SetDisplayMode(800, 600, 32, 75, True)
  End Sub
End Class

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Používat funkci DirectDraw k něčemu, k čemu vůbec nebyla navržena, je zhovadělost.

Imports System.Runtime.InteropServices

Module Module1
 Sub Main()
  Select Case ChangeResolution(1440, 900)
   Case DISP_CHANGE_FAILED
    'Při pokusu o změnu rozlišení došlo k chybě.
   Case DISP_CHANGE_RESTART
    'Změna rozlišení vyžaduje restart.
   Case DISP_CHANGE_SUCCESSFUL
    'Změna rozlišení proběhla úspěšně.
  End Select
 End Sub
End Module

Public Module UnsafeNativeMethods
 Public Const CCDEVICENAME As Integer = 32
 Public Const CCFORMNAME As Integer = 32
 Public Const CDS_UPDATEREGISTRY As Integer = &H1
 Public Const CDS_TEST As Long = &H2
 Public Const DISP_CHANGE_FAILED As Integer = -1
 Public Const DISP_CHANGE_RESTART As Integer = 1
 Public Const DISP_CHANGE_SUCCESSFUL As Integer = 0
 Public Const ENUM_CURRENT_SETTINGS As Integer = -1
 <StructLayout(LayoutKind.Sequential)> Public Structure DEVMODE
  <MarshalAsAttribute(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst:=CCDEVICENAME)> Public dmDeviceName As String
  Public dmSpecVersion As Short
  Public dmDriverVersion As Short
  Public dmSize As Short
  Public dmDriverExtra As Short
  Public dmFields As Integer
  Public dmOrientation As Short
  Public dmPaperSize As Short
  Public dmPaperLength As Short
  Public dmPaperWidth As Short
  Public dmScale As Short
  Public dmCopies As Short
  Public dmDefaultSource As Short
  Public dmPrintQuality As Short
  Public dmColor As Short
  Public dmDuplex As Short
  Public dmYResolution As Short
  Public dmTTOption As Short
  Public dmCollate As Short
  <MarshalAsAttribute(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst:=CCFORMNAME)> Public dmFormName As String
  Public dmUnusedPadding As Short
  Public dmBitsPerPel As Short
  Public dmPelsWidth As Integer
  Public dmPelsHeight As Integer
  Public dmDisplayFlags As Integer
  Public dmDisplayFrequency As Integer
 End Structure
 <DllImport("user32")> _
 Public Function EnumDisplaySettings(ByVal lpszDeviceName As Integer, ByVal iModeNum As Integer, ByRef lpDevMode As DEVMODE) As Integer
 End Function
 <DllImport("user32")> _
 Public Function ChangeDisplaySettings(ByRef DEVMODE As DEVMODE, ByVal flags As Integer) As Integer
 End Function
 Public Function ChangeResolution(ByVal width As Integer, ByVal height As Integer) As Integer
  Dim devMode As DEVMODE
  With devMode
   .dmDeviceName = New [String](New Char(32) {})
   .dmFormName = New [String](New Char(32) {})
   .dmSize = CShort(Marshal.SizeOf(GetType(DEVMODE)))
   If EnumDisplaySettings(Nothing, ENUM_CURRENT_SETTINGS, devMode) <> 0 Then
    .dmPelsWidth = width
    .dmPelsHeight = height
    Dim lResult As Integer
    lResult = ChangeDisplaySettings(devMode, CDS_TEST)
    If lResult = DISP_CHANGE_FAILED Then
     Return lResult
    End If
    lResult = ChangeDisplaySettings(devMode, CDS_UPDATEREGISTRY)
    Return lResult
   End If
  End With
 End Function
End Module

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback