VBA - Funkce Formuláře   otázka

VB6/VBA

Lze nějakým Příkazem nebo funkcí vypnout na formuláři (VBA Exel 2010) zavírací křížek formuláře?

UserForm1.Enabled=False nemohu použít. Formulář se zavírá Tlačítkem na formuláři které spouští další akce. Při zavření křížkem se tyto akce neprovedou a to nemohu potřebovat. Vytvářím program který musí být maximálně "blbovzdorný".

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
Option Explicit
'http://support.ge-ip.com/support/index?page=kbchannel&id=S:KB6521&actp=search
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
  (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias _
  "GetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, _
ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias _
  "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, _
ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias _
  "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, _
  ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long

' GetWindowLong Constant
Private Const GWL_STYLE = -16
Private Const WS_SYSMENU = &H80000
' Windows message constant.
Private Const WM_NCPAINT = &H85
Private mhWnd As Long

Public Property Get hWnd() As Long
  hWnd = mhWnd
End Property

Private Property Get ShowSystemMenu() As Boolean
  On Error GoTo HandleErrors
  Dim lngOldStyle As Long
  lngOldStyle = GetWindowLong(Me.hWnd, GWL_STYLE)
  ShowSystemMenu = ((lngOldStyle And WS_SYSMENU) = WS_SYSMENU)
ExitHere:
  Exit Property
HandleErrors:
End Property
Private Property Let ShowSystemMenu(ShowIt As Boolean)
  On Error GoTo HandleErrors
  Dim lngOldStyle As Long
  Dim lngNewStyle As Long
  If ShowSystemMenu = ShowIt Then
    Exit Property
  End If

  ' Get the current window style of the form.
  lngOldStyle = GetWindowLong(Me.hWnd, GWL_STYLE)

  If ShowIt Then
    ' Turn on the bit that enables system menu.
    lngNewStyle = lngOldStyle Or WS_SYSMENU
  Else
    ' Turn off the bit the shows the system menu.
    lngNewStyle = lngOldStyle And Not WS_SYSMENU
  End If

  ' Set the new window style.
  Call SetWindowLong(Me.hWnd, GWL_STYLE, lngNewStyle)
  ' The 1 as the third parameter tells
  ' the window to repaint its entire border.
  Call SendMessage(Me.hWnd, WM_NCPAINT, 1, 0)

ExitHere:
  Exit Property
HandleErrors:

End Property

'test functionality
Private Sub UserForm_Click()
  ShowSystemMenu = Not ShowSystemMenu
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
  mhWnd = FindWindow("ThunderDFrame", Me.Caption)
  ShowSystemMenu = False
End Sub
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback