Divné chování metody write u komponenty sériový port - VB.NET 2010   zodpovězená otázka

VB.NET

Dobrý den,

snažím se poslat data po sériové lince (posílám bytové pole), ale za určitých okolností se pošlou a za jiných se nepošlu. Třeba když kód umístím do timeru a posílám pole o velikosti jedna, tak se to pošle, ale když posílám data z funkce tak se to nepošle, ale nevyhodí to žádnou chybu. Ale když stejný kód spustím událostí klik u tlačítka tak se data pošlou.

Část které se to týká:

Private Sub Button4_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button4.Click

    SP1.PortName = ComboBox1.SelectedItem.ToString
    SP1.BaudRate = 4800
    SP1.DataBits = 8
    SP1.Parity = Ports.Parity.None
    SP1.StopBits = Ports.StopBits.One
    SP1.Handshake = Ports.Handshake.None
    Try
      SP1.Open()
    Catch ex As Exception
      MessageBox.Show(ex.Message)
    End Try

    Button4.Enabled = False
    Label3.Visible = True
    ks = 239 Xor cisloPrikazu Xor 1
    ReDim zprava(3)
    zprava = {239, cisloPrikazu, 1, ks}
    navazaniSpojeni.Start()
  End Sub

  Private Sub SP1_DataReceived(sender As System.Object, e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SP1.DataReceived
    If Me.InvokeRequired() Then
      Dim dr As New DataRecievedDelegate(AddressOf DataRecieved)
      Me.Invoke(dr, e, SP1.ReadByte)
    Else
      DataRecieved(e, SP1.ReadByte)
    End If
  End Sub

  Delegate Sub DataRecievedDelegate(ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs, ByVal linka As Integer)

  Sub DataRecieved(ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs, ByVal linka As Integer)
    buffer.Add(linka)
    prijemDat()

  End Sub

  
  
  Private Sub navazaniSpojeni_Tick(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles navazaniSpojeni.Tick
    Dim navazoniSpojeni() As Byte = {237}
    SP1.Write(navazoniSpojeni, 0, navazoniSpojeni.Length)

  End Sub
  Public Sub prijemDat()

    velikostBufferu = buffer.Count()
    If velikostBufferu = 0 Then Exit Sub
    Select Case buffer.First()

      Case 237 'navázání spojení
        navazaniSpojeni.Stop()
        buffer.RemoveAt(0)
        odesilaniDat(True)
      Case 239 'príjem potvrzení
        If velikostBufferu >= 4 Then
          If buffer(0) Xor buffer(1) Xor buffer(2) Xor buffer(3) = 0 Then
            navazaniSpojeni.Stop()
            cisloPrijatyhoprikazu = buffer(1)
            If (Not kalibrace) And cisloPrijatyhoprikazu = ciloKalibrace Then
              kalibrace = True
            End If
            If buffer(2) = 10 Then

            End If
            If buffer(2) = 11 Then
              buffer.RemoveRange(0, 4)
              odesilaniDat(False)
              Exit Sub
            End If

            buffer.RemoveRange(0, 4)
          Else
            buffer.RemoveAt(0)
            prijemDat()
          End If
        End If
      Case Else
        buffer.RemoveAt(0)
        prijemDat()
    End Select

  End Sub
  Public Sub odesilaniDat(ByRef chyba As Boolean)
    If chyba Then
      SP1.Write(zprava, 0, zprava.Length)
      navazaniSpojeni.Start()
      Exit Sub
    End If
    If Not kalibrace Then
      cisloPrikazu += 1
      ciloKalibrace = cisloPrikazu
      ks = 239 Xor cisloPrikazu Xor 1
      ReDim zprava(3)
      zprava = {239, cisloPrikazu, 1, ks}
      SP1.Write(zprava, 0, zprava.Length)
      navazaniSpojeni.Start()
      Exit Sub
    End If
  End Sub
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Dobrý už se to nějak zpravilo :)

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback