Disabled Checkbox DataGridViewCheckBoxColumn   zodpovězená otázka

VB.NET, WinForms, .NET

Zdar všem,

neřešili jste potřebu přidání vlastnosti pro nepřístupný checkbox ve sloupci datagridview

a podle ní pak vykreslit checkbox ve stavu CheckedDisabled nebo UncheckedDisabled.

Jakým způsobem se k tomu dopracovat? Budu muset vykreslovat checkbox pomocí DrawCheckBox

v události Paint nebo se dá k těmto vlastnostem dostat nějak jinak? Jak byste to řešili?

  Public Class CheckBoxCell
    Inherits DataGridViewCheckBoxCell

    Public Overrides Function Clone() As Object
      Dim c As CheckBoxCell = DirectCast(MyBase.Clone(), CheckBoxCell)
      Return c
    End Function

    Private mEnabled As Boolean
    Public Property Enabled() As Boolean
      Get
        Return mEnabled
      End Get
      Set(ByVal value As Boolean)
        mEnabled = value
      End Set
    End Property

    Protected Overrides Sub Paint(ByVal graphics As System.Drawing.Graphics, ByVal clipBounds As System.Drawing.Rectangle, ByVal cellBounds As System.Drawing.Rectangle, ByVal rowIndex As Integer, ByVal elementState As System.Windows.Forms.DataGridViewElementStates, ByVal value As Object, ByVal formattedValue As Object, ByVal errorText As String, ByVal cellStyle As System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle, ByVal advancedBorderStyle As System.Windows.Forms.DataGridViewAdvancedBorderStyle, ByVal paintParts As System.Windows.Forms.DataGridViewPaintParts)
      MyBase.Paint(graphics, clipBounds, cellBounds, rowIndex, elementState, value, formattedValue, errorText, cellStyle, advancedBorderStyle, paintParts)
    End Sub
  End Class

  Public Class CheckBoxColumn
    Inherits DataGridViewCheckBoxColumn

    Public Sub New()
      Me.CellTemplate = New CheckBoxCell()
    End Sub

    Public Overrides Function Clone() As Object
      Dim c As CheckBoxColumn = DirectCast(MyBase.Clone(), CheckBoxColumn)
      Return c
    End Function

  End Class

Za případné reakce předem děkuji.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Vlastnost ReadOnly buňky s checkboxem sice znemožní její editaci,

ale stav checkboxu bohužel zůstavá nezměněn.

Zřejmě to jinak nepůjde, pro případnou potřebu přikládám

kompletní příklad s vykreslením disabled checkboxu.

Příspěvek lze označit jako vyřešené díky linku uvedenému níže:

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/...

Code Snippet

Imports System.Windows.Forms.VisualStyles

Public Class DataGridViewDisableCheckBoxColumn
Inherits DataGridViewCheckBoxColumn

Public Sub New()
MyBase.CellTemplate = New DataGridViewDisableCheckBoxCell
End Sub

End Class

Public Class DataGridViewDisableCheckBoxCell
Inherits DataGridViewCheckBoxCell

Private mEnabled As Boolean

Public Property Enabled() As Boolean
Get
Return mEnabled
End Get
Set(ByVal value As Boolean)
mEnabled = value
End Set
End Property

' Override the Clone method so that the Enabled property is copied.
Public Overrides Function Clone() As Object
Dim cell As DataGridViewDisableCheckBoxCell = DirectCast(MyBase.Clone(), DataGridViewDisableCheckBoxCell)

cell.Enabled = Me.Enabled
Return cell

End Function

' By default, enable the CheckBox cell.
Public Sub New()
Me.mEnabled = True
End Sub

Protected Overrides Sub Paint(ByVal graphics As Graphics, _
ByVal clipBounds As Rectangle, ByVal cellBounds As Rectangle, ByVal rowIndex As Integer, _
ByVal elementState As DataGridViewElementStates, ByVal value As Object, _
ByVal formattedValue As Object, ByVal errorText As String, _
ByVal cellStyle As DataGridViewCellStyle, _
ByVal advancedBorderStyle As DataGridViewAdvancedBorderStyle, _
ByVal paintParts As DataGridViewPaintParts)

Dim lCellBackground As Brush
Dim lCheckState As CheckState
Dim lCheckBoxState As CheckBoxState

' The checkBox cell is disabled, so paint the border,
' background, and disabled checkBox for the cell.
If Not mEnabled Then

' Draw the cell background, if specified.
If (paintParts And DataGridViewPaintParts.Background) = DataGridViewPaintParts.Background Then
If Me.Selected Then
lCellBackground = New SolidBrush(cellStyle.SelectionBackColor)
Else
lCellBackground = New SolidBrush(cellStyle.BackColor)
End If
graphics.FillRectangle(lCellBackground, cellBounds)
lCellBackground.Dispose()
End If

' Draw the cell borders, if specified.
If (paintParts And DataGridViewPaintParts.Border) = DataGridViewPaintParts.Border Then
PaintBorder(graphics, clipBounds, cellBounds, cellStyle, advancedBorderStyle)
End If

lCheckState = CheckState.Unchecked

If (formattedValue IsNot Nothing) Then
If (formattedValue.GetType Is GetType(CheckState)) Then
lCheckState = DirectCast(formattedValue, CheckState)
ElseIf (formattedValue.GetType Is GetType(Boolean)) Then
If (DirectCast(formattedValue, Boolean)) Then lCheckState = CheckState.Checked
End If
End If


If lCheckState = CheckState.Checked Then
lCheckBoxState = CheckBoxState.CheckedDisabled
Else
lCheckBoxState = CheckBoxState.UncheckedDisabled
End If

' Calculate the area in which to draw the checkBox.
' force to unchecked!!
Dim size As Size = CheckBoxRenderer.GetGlyphSize(graphics, lCheckBoxState)
Dim center As Point = New Point(cellBounds.X, cellBounds.Y)
center.X += (cellBounds.Width - size.Width) / 2
center.Y += (cellBounds.Height - size.Height) / 2

' Draw the disabled checkBox.
' We prevent painting of the checkbox if the Width,
' plus a little padding, is too small.
If (size.Width + 4 < cellBounds.Width) Then
CheckBoxRenderer.DrawCheckBox(graphics, center, lCheckBoxState)
End If
Else
' The checkBox cell is enabled, so let the base class
' handle the painting.
MyBase.Paint(graphics, clipBounds, cellBounds, rowIndex, elementState, value, _
formattedValue, errorText, cellStyle, advancedBorderStyle, paintParts)
End If
End Sub
End Class
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback