Problém řazení kategorii SQL   zodpovězená otázka

VB.NET, ASP.NET MVC, SQL, Databáze

Mám prosbu ohledne razeni a vypsaní menu s kategoriemi a podkategoriemi.

Jedná se mi o výpis z DB do TreeView formou:

-MENU1

-Submenu1

-S-Submenu1

-S-Submenu2

-Submenu2

-MEnu2

V tabulce mam sloupce s daty:

ID | Nadpis | ID_Submenu

----------------------------

10101| Menu1 | NULL

10102| Menu2 | NULL

10103| Submenu1 | 10101

10104| Submenu2 | 10101

10105| S-Submenu1 | 10103

10106| S-Submenu1 | 10103

Zatím jsem docílil pouze výpisu:

10101| Menu1 | NULL | NULL

10103| Menu1 | Submenu1 | NULL

10104| Menu1 | Submenu1 | S-Submenu1

10105| Menu1 | Submenu1 | S-Submenu2

10106| Menu1 | Submenu2 | NULL

10102| Menu2 | NULL | NULL

Pomocí tohoto:

select root.nadpis as root_nadpis

, down1.nadpis as down1_nadpis

, down2.nadpis as down2_nadpis

, down3.nadpis as down3_nadpis

, root.Poradi

, root.PoradiSub

from Menu_Admin as [root]

left outer

join Menu_Admin as down1

on down1.id_submenu = root.id

left outer

join Menu_Admin as down2

on down2.id_submenu = down1.id

left outer

join Menu_Admin as down3

on down3.id_submenu = down2.id

where root.id_submenu =0

order

by /*root_nadpis

, down1_nadpis

, down2_nadpis

, down3_nadpis

, */root.poradi , root.PoradiSub ASC

Nedokáže prosím někdo pomoct?

Moc všem děkuji...

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Vyřešeno:

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    FillTestTableSQL()
    CreateTree()
    TreeView1.ExpandAll()

  End Sub

  Dim DataTable1 As New DataTable

  Private Sub FillTestTableSQL()
    DataTable1.Clear()
    TreeView1.Nodes.Clear()

    DataTable1.Columns.Add("ID", GetType(Integer))
    DataTable1.Columns.Add("NAME", GetType(String))
    DataTable1.Columns.Add("PARENT", GetType(Integer))
    DataTable1.Columns.Add("LEVEL", GetType(Integer))

    Dim SQLConn As New Data.SqlClient.SqlConnection() 'The SQL Connection
    Dim SQLCmd As New Data.SqlClient.SqlCommand() 'The SQL Command
    Dim SQLdr As Data.SqlClient.SqlDataReader 'The Local Data Store
    Dim SQLStr As String
    Dim ConnString As String

    'Connstring = Server Name, Database Name, Windows Authentication
    ConnString = System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings("Conn").ConnectionString.ToString

    SQLStr = "SELECT * FROM Menu"

    SQLConn.ConnectionString = ConnString 'Set the Connection String
    SQLConn.Open() 'Open the connection

    SQLCmd.Connection = SQLConn 'Sets the Connection to use with the SQL Command
    SQLCmd.CommandText = SQLStr 'Sets the SQL String
    SQLdr = SQLCmd.ExecuteReader 'Gets Data

    While SQLdr.Read() 'While Data is Present
      If SQLdr("id_submenu").ToString.Trim = "0" Then
        DataTable1.Rows.Add(Int(SQLdr("id").ToString.Trim), SQLdr("Nadpis"))
      Else
        DataTable1.Rows.Add(Int(SQLdr("id").ToString.Trim), SQLdr("Nadpis"), Int(SQLdr("id_submenu").ToString.Trim))
      End If

    End While

    SQLdr.Close() 'Close the SQLDataReader
    SQLConn.Close() 'Close the connection

    Dim i As Integer

    For i = 0 To DataTable1.Rows.Count - 1
      Dim ID1 As String = DataTable1.Rows(i).Item("ID").ToString
      DataTable1.Rows(i).Item("LEVEL") = FindLevel(ID1, 0)
    Next
  End Sub

  Private Function FindLevel(ByVal ID As String, ByRef Level As Integer) As Integer
    Dim i As Integer

    For i = 0 To DataTable1.Rows.Count - 1
      Dim ID1 As String = DataTable1.Rows(i).Item("ID").ToString
      Dim Parent1 As String = DataTable1.Rows(i).Item("PARENT").ToString

      If ID = ID1 Then
        If Parent1 = "" Then
          Return Level
        Else
          Level += 1
          FindLevel(Parent1, Level)
        End If
      End If
    Next

    Return Level
  End Function

  Private Sub CreateTree()
    Dim MaxLevel1 As Integer = CInt(DataTable1.Compute("MAX(LEVEL)", ""))

    Dim i, j As Integer

    For i = 0 To MaxLevel1
      Dim Rows1() As DataRow = DataTable1.Select("LEVEL = " & i)

      For j = 0 To Rows1.Count - 1
        Dim ID1 As String = Rows1(j).Item("ID").ToString
        Dim Name1 As String = Rows1(j).Item("NAME").ToString
        Dim Parent1 As String = Rows1(j).Item("PARENT").ToString

        If Parent1 = "" Then
          TreeView1.Nodes.Add(New TreeNode(Name1, ID1))
        Else
          Dim Node1 As TreeNode = GetChildByValue(Parent1, TreeView1.Nodes)

          If Not Node1 Is Nothing Then
            Node1.ChildNodes.Add(New TreeNode(Name1, ID1))
          End If
        End If
      Next
    Next
  End Sub

  Private Function GetChildByValue(ByVal ID1 As String, ByVal NodeCollection1 As TreeNodeCollection) As TreeNode
    For Each TreeNode1 As TreeNode In NodeCollection1
      If TreeNode1.Value = ID1 Then
        Return TreeNode1
      Else
        Dim TreeNode2 As TreeNode = GetChildByValue(ID1, TreeNode1.ChildNodes)

        If Not TreeNode2 Is Nothing Then
          Return TreeNode2
        End If
      End If
    Next

    Return Nothing
  End Function

  Protected Sub TreeView1_SelectedNodeChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TreeView1.SelectedNodeChanged
    MsgBox(TreeView1.SelectedNode.Text)
  End Sub
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Trochu zbytečně složité,ale pokud funguje a jste s tím spokojen, tak v pořádku

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback