ovládání externí aplikace   otázka

VB.NET

Ve své aplikaci potřebuji výstup z jiné externí aplikace, takže se snažím tuto externí aplikaci vzdáleně ovládat (klikat na její tlačítka, posílat klávesové zkratky,...). Zatím jsem zvládl udělení fokusu té externí aplikaci, poslání klávesových zkratek pro vyvolání dialogu i stisk tlačítek v tom dialogu.

Takto nějak může vypadat kód:

Imports System.Runtime.InteropServices
Public Class Form1
  <DllImport("user32.dll", SetLastError:=True, CharSet:=CharSet.Auto)> Private Shared Function FindWindowEx(ByVal parentHandle As IntPtr, ByVal childAfter As IntPtr, ByVal lclassName As String, ByVal windowTitle As String) As IntPtr
  End Function

  <DllImport("user32.dll", SetLastError:=True, CharSet:=CharSet.Auto)> Private Shared Function SendMessage(ByVal hWnd As IntPtr, ByVal Msg As UInteger, ByVal wParam As Integer, ByVal lParam As Integer) As IntPtr
  End Function

  Public Declare Function SetForegroundWindow Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Integer) As Integer
  Public Declare Auto Function FindWindow Lib "user32.dll" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Integer
  Public Declare Function IsIconic Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Integer) As Boolean
  Public Declare Function ShowWindow Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Integer, ByVal nCmdShow As Integer) As Integer

  Public Const SW_RESTORE As Integer = 9
  Public Const SW_SHOW As Integer = 5
  Const BM_CLICK As Integer = &HF5

  Private MaximCaption As String

  Sub FocusWindow(ByVal strWindowCaption As String, ByVal strClassName As String)
    Dim hWnd As Integer
    hWnd = FindWindow(strClassName, strWindowCaption)

    If hWnd > 0 Then
      SetForegroundWindow(hWnd)

      If IsIconic(hWnd) Then 'Restore if minimized
        ShowWindow(hWnd, SW_RESTORE)
      Else
        ShowWindow(hWnd, SW_SHOW)
      End If
    End If
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

    For Each p As Process In Process.GetProcesses
      If p.MainWindowTitle = String.Empty = False Then
        'lstMain.Items.Add(p.ProcessName & " # " & p.MainWindowTitle & " # " & p.Id)
        If InStr(p.MainWindowTitle, "MaxIm") Then
          MaximCaption = p.MainWindowTitle
        End If
      End If
    Next

    FocusWindow(MaximCaption, Nothing)
    SendKeys.Send("%(A)")
    SendKeys.Send("{a}")

    System.Windows.Forms.Application.DoEvents()
    
    ' ''stisk tlacitka Process v PinPoint okne
    Dim hParent As IntPtr = FindWindowEx(IntPtr.Zero, hParent, "#32770", "PinPoint Astrometry")
    If Not hParent.Equals(IntPtr.Zero) Then
      Dim hChild As IntPtr = FindWindowEx(hParent, hChild, "Button", "P&rocess")
      If Not hChild.Equals(IntPtr.Zero) Then
        SendMessage(hChild, BM_CLICK, 0, 0)
      Else
        MessageBox.Show("Child Window Not Found")
      End If
    Else
      MessageBox.Show("Main Window Not Found")
    End If
  End Sub
End Class

Po stisknutí Button1 se žádané okno stane aktivním, vyšlu na něj dvě klávesová zkratky pro vyvolání dialogu, ale toto vyvolání dialogu neproběhne, pokud z kódu neodstraním tu část začínající 'stisk tlacitka Process v PinPoint okne (má provést stisk jednoho tlačítka v tom dialogu). Když tu část kódu pro stisk tlačítka v tom dialogu odstraním, tak se dialog zobrazí, pokud tam tu část kód nechám, tak se dialog neotevře a celé to skončí tím MessageBox.Show("Main Window Not Found") , protože se to dialogové okno neotevřelo. Pro mě naprosto nepochopitelné, jako kdyby ta část pro stisk tlačítka proběhla dříve, než se zobrazí ten dialog.

Pokud si pokusně udělám dvě aplikace, kdy jedna otevře externí aplikaci, vyšle klávesové zkratky pro vyvolání dialogu a druhou, která jen klikne ta to jedno tlačítko, tak to funguje obojí tak, jak chci, ale pokud tyto dvě samostatné aplikace složím v jednu (viz ten horní kód), tak to prostě nejede.

Můžete se někdo podívat na ten kód, v čem by mohl být problém?

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Nikdo nemáte nápad, v čem je problém?

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback