HTTP POST s parametrem   zodpovězená otázka

VB.NET, HTTP/HTML

Dobrý den,

řeším odesílání přes HTTP metodou POST. Server vyžaduje, aby v parametru request byl vložen obsah XML souboru s požadavkem.

Zkoušel jsem to řešit takto:

Dim docXML As New XmlDocument()
docXML.Load("C:\A\objednavka.xml")

Dim rq As HttpWebRequest = HttpWebRequest.Create("https://server.cz/kombrana.phtml")
rq.Method = "POST"

Dim writer As New StreamWriter(rq.GetRequestStream())
Dim data As String = "request=" & doc.InnerXml.ToString

writer.Write(String.Format(data))

Dim rs As HttpWebResponse = rq.GetResponse()

Server ale vrací info, že nebyl předán parametr request. Neporadil by někdo, jak správně přidat parametr a naplnit ho obsahem (xml souboru)?

Pokud zkusím požadavek zkušebně odeslat přes https://www.hurl.it , vše funguje, obsah Body je: request=%3C%3Fxml+version%3D%221.0%22+encoding%3D%22iso-8859-2%22%3F%3E+%3C....

a Parameters: request: <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> <!DOCTYPE Komunikace>......

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Omlouvám se, ale zasílám příklad v C#.

Místo "application/x-www-form-urlencoded", si nastavte "text/xml; charset=utf-8"

V příklady jsou i výpisy HTTP hlaviček.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Web;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text.RegularExpressions;

//Do "Reference" přidáno "System.Net.Http" a "System.Net.Http.WebRequest"

namespace POST_Client_v2 {
	class Program {

		const bool UTF8 = false;   //chci kódovat ?

		static void Main( string[] args ) {
			Console.WriteLine( "Posílá POST zprávu." );

			if ( args.Length == 2 ) {
				GetPage( args[ 0 ], args[ 1 ] );
			}
			else {
				ShowUsage();
			}

			Console.WriteLine();
			Console.WriteLine( "Stiskni libovolnou klavesu..." );
			Console.ReadLine();
		} //Main

		private static void ShowUsage() {
			Console.WriteLine( "Pouziti:" );
			Console.WriteLine( "  ClientPOST URL soubor" );
			Console.WriteLine();
			Console.WriteLine( "Priklad:" );
			Console.WriteLine( "  ClientPOST http://www.microsoft.com data_post.txt" );
		} //ShowUsage

		private static void ShowRequestHeader( WebRequest request ) {
			Console.WriteLine( "WebRequest:" );
			Console.WriteLine( "\tRequestUri\t: "		+ request.RequestUri.ToString() );
			Console.WriteLine( "\tMethod\t\t: "			+ request.Method.ToString() );
			Console.WriteLine( "\tContentType\t: "		+ request.ContentType.ToString() );
			Console.WriteLine( "\tContentLength\t: "	+ request.ContentLength.ToString() );
			Console.WriteLine( "\tTimeout\t\t: "		+ request.Timeout.ToString() );
			Console.WriteLine( "\tHeaders\t\t: "		+ request.Headers.Count.ToString() );
			for ( int i = 0; i < request.Headers.Count; i++ ) {
				Console.WriteLine( "\t\t" + request.Headers.Keys[ i ] + "\t:\t" + request.Headers[ i ] );
			}
			Console.WriteLine();
		} //ShowRequestHeader

		private static async void ShowRequestHeader( HttpRequestMessage request ) {
			Console.WriteLine( "HttpRequestMessage:" );
			Console.WriteLine( "\tRequestUri\t: "	+ request.RequestUri.ToString() );
			Console.WriteLine( "\tMethod\t\t: "		+ request.Method.ToString() );
			Console.WriteLine( "\tVersion\t\t: "	+ request.Version.ToString() );
			Console.WriteLine( "\tHeaders:" );
			if ( request.Headers != null ) {
				foreach ( var header in request.Headers ) {
					foreach ( string value in header.Value ) {
						Console.WriteLine( "\t\t" + header.Key + "\t:\t" + value );
					}
				}
			}
			Console.WriteLine();
			Console.WriteLine( "\tContent:" );
			Console.WriteLine( "\t\tContent length : " + request.Content.Headers.ContentLength );
			Console.WriteLine( "\t\tContent type : " + request.Content.Headers.ContentType );
			Console.WriteLine();
			try {
				byte[] byteBuffer = await request.Content.ReadAsByteArrayAsync();
				Console.WriteLine( "----------------------------------------------" );
				Console.WriteLine( OVa.Utils.BuffToStr_Dump( byteBuffer, 0, byteBuffer.Length ) );
				Console.WriteLine( "----------------------------------------------" );
			}
			catch {
			}
			Console.WriteLine();
		} //ShowRequestHeader

		private static void ShowResponseHeader( WebResponse response ) {
			Console.WriteLine( "WebResponse:" ); 
			Console.WriteLine( "\tResponseUri\t: "			+ response.ResponseUri.ToString() );
			Console.WriteLine( "\tContentType\t: "			+ response.ContentType.ToString() );
			Console.WriteLine( "\tContentLength\t: "		+ response.ContentLength.ToString() );
			Console.WriteLine( "\tIsFromCache\t\t: "		+ response.IsFromCache.ToString() );
			Console.WriteLine( "\tIsMutuallyAuthenticated\t: " + response.IsMutuallyAuthenticated.ToString() );
			Console.WriteLine( "\tHeaders\t\t: "			+ response.Headers.Count.ToString() );
			for ( int i = 0; i < response.Headers.Count; i++ ) {
				Console.WriteLine( "\t\t" + response.Headers.Keys[ i ] + "\t:\t" + response.Headers[ i ] );
			}
			Console.WriteLine();
		} //ShowRequestHeader

		private static async void ShowResponseHeader( HttpResponseMessage response ) {
			Console.WriteLine( "HttpResponseMessage:" );
			Console.WriteLine( "\tIsSuccessStatusCode\t: "	+ response.IsSuccessStatusCode.ToString() );
			Console.WriteLine( "\tStatusCode\t\t: "			+ response.StatusCode + " .. " + (Int32)response.StatusCode );
			Console.WriteLine( "\tVersion\t\t\t: "			+ response.Version.ToString() );
			Console.WriteLine( "\tReasonPhrase\t\t: "		+ response.ReasonPhrase );
			Console.WriteLine( "\tHeaders:" );
			if ( response.Headers != null ) {
				foreach ( var header in response.Headers ) {
					foreach ( string value in header.Value ) {
						Console.WriteLine( "\t\t" + header.Key + "\t:\t" + value );
					}
				}
			}
			Console.WriteLine();
			Console.WriteLine( "\tContent:" );
			Console.WriteLine( "\t\tContent length : " + response.Content.Headers.ContentLength );
			Console.WriteLine( "\t\tContent type : " + response.Content.Headers.ContentType );
			Console.WriteLine();
			try {
				if ( response.Content.Headers.ContentType.MediaType.Equals( "application/octet-stream" ) ) {
					// Jestliže je vraceno bytové pole
					byte[] byteBuffer = await response.Content.ReadAsByteArrayAsync();
					Console.WriteLine( "----------------------------------------------" );
					Console.WriteLine( OVa.Utils.BuffToStr_Dump( byteBuffer, 0, byteBuffer.Length ) );
					Console.WriteLine( "----------------------------------------------" );
				}
				else {
					// Jestliže je vracen řetězec
					string pad = await response.Content.ReadAsStringAsync();
					Console.WriteLine( "----------------------------------------------" );
					Console.WriteLine( pad );
					Console.WriteLine( "----------------------------------------------" );
				}
			}
			catch {
			}
			Console.WriteLine();
		} //ShowRequestHeader

		private static async void GetPage( string url, string fileName ) {

			//-----------------------------------------------------------
			// Načíst data ze souboru
			const int BUFFER_MAX_LEN = 4096;
			byte[] byteBuffer = new byte[ BUFFER_MAX_LEN ];
			int readed = 0;

			try {
				Console.WriteLine( "File : " + fileName );

				using ( FileStream fs = new FileStream( fileName, FileMode.Open ) ) {
					//do {
					//	readed = await fs.ReadAsync( byteBuffer, 0, BUFFER_MAX_LEN );
					//
					//	if ( readed > 0 ) {
					//		Console.WriteLine( OVa.Utils.BuffToStr_Dump( byteBuffer, 0, readed ) );
					//	}
					//} while ( readed > 0 );

					//Čte se pouze jednou.
					//Jestliže je soubor delší, čte se max. to, co se vejde do bufferu.
					readed = await fs.ReadAsync( byteBuffer, 0, BUFFER_MAX_LEN );
					Console.WriteLine( OVa.Utils.BuffToStr_Dump( byteBuffer, 0, readed ) );
				}

				Console.WriteLine();
				Console.WriteLine( "Readed : " + readed );
			}
			catch ( Exception e ) {
				Console.WriteLine( "The file " + fileName + " could not be read:" );
				Console.WriteLine( e.Message );
			}
			Console.WriteLine();

			//-----------------------------------------------------------
			// Jestliže se ze souboru nic nepřečetlo, bude se odesílat zpráva bez dat.

			//-----------------------------------------------------------
			// Sestavit požadavek na Http server
			HttpClient web = new HttpClient();

			try {
				//-----------------------------
				// Hlavička Http zprávy.
				//-----------------------------
				web.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
				//request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
				//request.ContentType = "application/text";
				//request.ContentType = "application/json";
				//request.ContentType = "text/xml; charset=utf-8";
				//request.ContentType = "text/xml";
				//request.ContentType = "text/plain";
				//request.ContentType = "text/plain; charset=utf-8";
				//request.ContentType = "application/octet-stream";
				web.DefaultRequestHeaders.Accept.Add( new MediaTypeWithQualityHeaderValue( "application/x-www-form-urlencoded" ) );
				//web.DefaultRequestHeaders.Expect.Add( new NameValueWithParametersHeaderValue( "Expect", "100-continue" ));
				web.DefaultRequestHeaders.ExpectContinue = true;
				web.DefaultRequestHeaders.Connection.Add( "Keep-Alive" );
				web.DefaultRequestHeaders.Host = ( new Uri( url ) ).Host;
				
				web.Timeout = new TimeSpan( 0, 0, 30 ); // Hours, Minutes, Seconds

				//-----------------------------
				// Datový obsah zprávy
				//-----------------------------
				// HttpContent je abstract třída.
				//StringContent content = null;
				ByteArrayContent content = new ByteArrayContent( byteBuffer, 0, readed );
				content.Headers.ContentType = new MediaTypeHeaderValue( "application/octet-stream" );

				//-----------------------------
				// Odeslání Http zprávy
				//-----------------------------
				Console.WriteLine( string.Format( "Sending {0} bytes to {1}", content.Headers.ContentLength, url ) );
				Console.WriteLine();
				// GET: web.GetAsync( url );
				// POST: web.PostAsync( url, HttpContent )
				HttpResponseMessage response = await web.PostAsync( url, content );

				//-----------------------------
				// Přijatá odpověď
				//-----------------------------
				if ( response.IsSuccessStatusCode ) {
					Console.WriteLine( "Request:" );
					ShowRequestHeader( response.RequestMessage );

					Console.WriteLine();
					Console.WriteLine( "Response:" );
					ShowResponseHeader( response );
					Console.WriteLine();
				}
				else {
					Console.WriteLine( "Odpoved s chybou:" );
					Console.WriteLine( response.StatusCode );
				}

			}
			catch ( Exception ex ) {
				Console.WriteLine( OVa.Utils.Exception_ToString( ex, "Neco se prihodilo:" ));
			}

		}
		
	}
}
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Dobrý den,

děkuji Vám za odpověď, C# vůbec nevadí. Potřeboval bych ale přidat parametr, který se má jmenovat Request a do něho vložit obsah xml souboru.

Děkuji

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Provedl jsem drobne upravy, vyhazel ladici vypisy.

Je to odzkouseno proti lokálnímu serveru. Tedy, jestli jsem spravne pochopil zadani....

using System;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Xml;

//Do "Reference" přidáno "System.Net.Http" a "System.Net.Http.WebRequest"

namespace POST_Client_v3 {
	class Program {
	
		static void Main( string[] args ) {
			Console.WriteLine( "Posílá POST zprávu." );

			if ( args.Length == 2 ) {
				GetPage( args[ 0 ], args[ 1 ] );
			}
			else {
				ShowUsage();
			}

			Console.WriteLine();
			Console.WriteLine( "Stiskni klavesu Enter..." );
			Console.ReadLine();
		} //Main

		private static void ShowUsage() {
			Console.WriteLine( "Pouziti:" );
			Console.WriteLine( "  ClientPOST URL soubor" );
			Console.WriteLine();
			Console.WriteLine( "Priklad:" );
			Console.WriteLine( "  ClientPOST http://www.server.cz data_post.xml" );
		} //ShowUsage

		private static async void GetPage( string url, string fileName ) {

			//-----------------------------------------------------------
			// Načíst data ze souboru
			const int BUFFER_MAX_LEN = 4096;
			byte[] byteBuffer = new byte[ BUFFER_MAX_LEN ];
			int readed = 0;
			XmlDocument docXML = null; 

			try {
				Console.WriteLine( "File : " + fileName );

				docXML = new XmlDocument();
				docXML.Load( fileName );

				Console.WriteLine();
				Console.WriteLine( "Readed : " + readed );
			}
			catch ( Exception e ) {
				Console.WriteLine( "The file " + fileName + " could not be read:" );
				Console.WriteLine( e.Message );
			}
			Console.WriteLine();

			//-----------------------------------------------------------
			// Jestliže se ze souboru nic nepřečetlo, bude se odesílat zpráva bez dat.

			//-----------------------------------------------------------
			// Sestavit požadavek na Http server
			HttpClient web = new HttpClient();

			try {
				//-----------------------------
				// Hlavička Http zprávy.
				//-----------------------------
				web.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
				web.DefaultRequestHeaders.Accept.Add( new MediaTypeWithQualityHeaderValue( "application/x-www-form-urlencoded" ) );
				//web.DefaultRequestHeaders.Expect.Add( new NameValueWithParametersHeaderValue( "Expect", "100-continue" ));
				web.DefaultRequestHeaders.ExpectContinue = true;
				web.DefaultRequestHeaders.Connection.Add( "Keep-Alive" );
				web.DefaultRequestHeaders.Host = (new Uri( url )).Host;

				web.Timeout = new TimeSpan( 0, 0, 30 ); // Hours, Minutes, Seconds

				//-----------------------------
				// Datový obsah zprávy
				//-----------------------------
				HttpContent content = new StringContent( "request=" + docXML.InnerXml.ToString(), Encoding.UTF8, "text/plain" );

				//-----------------------------
				// Odeslání Http zprávy
				//-----------------------------
				Console.WriteLine( string.Format( "Sending {0} bytes to {1}", content.Headers.ContentLength, url ) );
				Console.WriteLine();
				HttpResponseMessage response = await web.PostAsync( url, content );

				//-----------------------------
				// Přijatá odpověď
				//-----------------------------
				if ( response.IsSuccessStatusCode ) {
					Console.WriteLine( "Request:" );
					//ShowRequestHeader( response.RequestMessage );

					Console.WriteLine();
					Console.WriteLine( "Response:" );
					//ShowResponseHeader( response );
					Console.WriteLine();
				}
				else {
					Console.WriteLine( "Odpoved s chybou:" );
					Console.WriteLine( response.StatusCode );
				}

			}
			catch ( Exception ex ) {
				Console.WriteLine( ex.Message + "Neco se prihodilo:" );
			}
		}

	}
}
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Děkuji za kód. Bohužel to nepomohlo. Pokusím se znovu nastínit, co bych potřeboval: Poslat metodou POST v parametru s názvem request xml požadavek (načítán z xml souboru). Server vrátí opět xml odpověď, která se bude dále zpracovávat.

Pokud si zkusím na stránkách https://www.hurl.it/ vytvořit a odeslat požadavek ručně, server vrátí validní odpověď. Je tam možnost přidat parametr - do něho tam vložím obsah xml souboru.

Na této stránce se také mohu podívat na vygenerovaný požadavek: request: <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> <!DOCTYPE Komunikace> <Komunikace> <Data Typ="POZADAVEK" Ucel="AUTORIZACE"> <Prihlaseni UnikatniInfo="1245">......

V C# nebo VB.NET tedy bojuji s tím, jak do HttpWebRequest přidat parametr s názvem request a vložit do něho obsah xml souboru.

Pokud použiji:

Dim data As String = "request=" & docXML.InnerXml.ToString
Dim writer As New StreamWriter(rq.GetRequestStream())
writer.Write(String.Format(data))
Dim rs As HttpWebResponse = rq.GetResponse()

server mi vrací, že nebyl předán parametr request

Předem děkuji za jakoukoliv radu.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Tělo POST zprávy má obsahovat řetězec: "request=" a text z XML souboru? To příklad dělá. Ověřeno proti lokálnímu serveru. Lišíme se kódováním zprávy.

Co Vám vrátil server za chybovou hlášku?

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Dobrý den,

děkuji Vám za reakci. Požadavek na server dorazí, ale server v xml odpovědi v chybovém elementu stále vrací, že "Chybí POST parametr request".

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Řešení bych hledal na řádku:

HttpContent content = new StringContent( "request=" + docXML.InnerXml.ToString(), Encoding.UTF8, "text/plain" );

Jestliže součástí těla, má být řetězec "request=", nemůžete použít "text/xml" a musí zůstat "text/plain".

Váš server očekává kódování "iso-8859-2" a v příkladu je použito "utf-8". --> Je potřeba odzkoušet změnu kódování Encoding.UTF8

Jestliže serveru nehraje deklarované kódování, nejspíš zprávu odmítne jako celek.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Dobrý den,

měl jste pravdu - byl nesoulad mezi kódováním xml souboru, kódováním požadavku a kódováním, jaké požadoval server. Už funguje. Mockrát Vám děkuji za ochotu a užitečné informace.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

ty for answer

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback