Vlastní menu item do výchozího contextmenu textboxu   otázka

VB.NET, WinForms, WinAPI

Zdar, jak ve VB.NET přidat vlastní menu item do výchozího contextmenu textboxu ?

Povedlo se mi najít, jak ho celé zrušit nebo celé nahradit vlastním, ale jak se k němu vůbec dostat a pouze přidat vlastní menu bohužel. Díky za případné info.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Nějak podobně jako v příkladě přidání menu do systémového menu formuláře?

Přidání menu do systémového menu formuláře :

http://stackoverflow.com/questions/46159...

Imports System.Windows.Forms
Imports System.Runtime.InteropServices

Public Class CustomForm
  Inherits Form
  ' P/Invoke constants
  Private Const WM_SYSCOMMAND As Integer = &H112
  Private Const MF_STRING As Integer = &H0
  Private Const MF_SEPARATOR As Integer = &H800

  ' P/Invoke declarations
  <DllImport("user32.dll", CharSet := CharSet.Auto, SetLastError := True)> _
  Private Shared Function GetSystemMenu(hWnd As IntPtr, bRevert As Boolean) As IntPtr
  End Function

  <DllImport("user32.dll", CharSet := CharSet.Auto, SetLastError := True)> _
  Private Shared Function AppendMenu(hMenu As IntPtr, uFlags As Integer, uIDNewItem As Integer, lpNewItem As String) As Boolean
  End Function

  <DllImport("user32.dll", CharSet := CharSet.Auto, SetLastError := True)> _
  Private Shared Function InsertMenu(hMenu As IntPtr, uPosition As Integer, uFlags As Integer, uIDNewItem As Integer, lpNewItem As String) As Boolean
  End Function


  ' ID for the About item on the system menu
  Private SYSMENU_ABOUT_ID As Integer = &H1

  Public Sub New()
  End Sub

  Protected Overrides Sub OnHandleCreated(e As EventArgs)
    MyBase.OnHandleCreated(e)

    ' Get a handle to a copy of this form's system (window) menu
    Dim hSysMenu As IntPtr = GetSystemMenu(Me.Handle, False)

    ' Add a separator
    AppendMenu(hSysMenu, MF_SEPARATOR, 0, String.Empty)

    ' Add the About menu item
    AppendMenu(hSysMenu, MF_STRING, SYSMENU_ABOUT_ID, "&About…")
  End Sub

  Protected Overrides Sub WndProc(ByRef m As Message)
    MyBase.WndProc(m)

    ' Test if the About item was selected from the system menu
    If (m.Msg = WM_SYSCOMMAND) AndAlso (CInt(m.WParam) = SYSMENU_ABOUT_ID) Then
      MessageBox.Show("Custom About Dialog")
    End If

  End Sub
End Class
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback