Jak zjistit číslo prvku v poli?   otázka

VB.NET

Dobrý den

Mám pole struktur, ve struktuře metodu, která pracuje se svým číslem prvku pole.

Má metoda nějakou šanci zjistit své číslo prvku v daném poli?

Friend Structure x
    Friend neco As String
    Private PoziceVpoli As Integer 'jak zjistím?
    Friend Sub UdelamNeco()
    ' tady použiji proměnnou PoziceVPoli, která by měla nabývat hodnoty pořadí v poli (10)
    End Sub
  End Structure

  Private xx(20) As x
  Private Sub xxx()
    xx(10).UdelamNeco()
  End Sub

Nechci to dělat takhle

Friend Structure x
    Friend neco As String
    Friend Sub UdelamNeco(PoziceVpoli)
      ' tady použiji proměnnou PoziceVPoli
    End Sub
  End Structure

  Private xx(20) As x
  Private Sub xxx()
    xx(10).UdelamNeco(10)
  End Sub

Díky za pomoc

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Vypadá, že budeš potřebovat nějakou kolekci, všimni si Default Property Item :

http://www.java2s.com/Code/VB/Language-B...

Případně lze použít List a pozice pomocí IndexOf nebo Dictionary ...

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Pokus o strukturu StructureArrayItem v arraylistu StructuresArrayItems

Užití :

    Dim array_names() As String = {"1st", "2nd", "3rd", "fourth"}
    Dim ArrayStructures As New StructuresArrayItems
    For Each n As String In array_names
      ArrayStructures.Add(New StructuresArrayItems.StructureArrayItem(n))
    Next
    'For i As Integer = 0 To ArrayStructures.Count - 1
    '  Debug.Print(ArrayStructures(i).ToString)
    'Next
    'For Each sai As StructuresArrayItems.StructureArrayItem In ArrayStructures
    '  Debug.Print(sai.ToString)
    'Next
    Dim b As Boolean
    b = ArrayStructures(ArrayStructures.Count - 1).StartsWithNumber
    Debug.Print("Last StructureArrayItem In StructuresArrayItems " _
          & IIf(b, "starts", "not starts") & " with number.")

    Dim sai_4th As New StructuresArrayItems.StructureArrayItem With {.Name = "4th"}
    ArrayStructures(3) = sai_4th
    b = ArrayStructures(3).StartsWithNumber
    Debug.Print("Last StructureArrayItem In StructuresArrayItems " _
              & IIf(b, "starts", "not starts") & " with number.")

StructuresArrayItems a StructureArrayItem :

Public Class StructuresArrayItems
  Inherits ArrayList

  Private Shared _parent As StructuresArrayItems
  Public Sub New()
    _parent = Me
  End Sub

  Default Public Shadows Property Item(ByVal index As Integer) As StructureArrayItem
    Get
      Return MyBase.Item(index)
    End Get
    Set(ByVal value As StructureArrayItem)
      MyBase.Item(index) = value
    End Set
  End Property

  Public Structure StructureArrayItem
    Public Sub New(ByVal value As String)
      _name = value
    End Sub
    Private _name As String
    Public Property Name() As String
      Get
        Return _name
      End Get
      Set(ByVal value As String)
        _name = value
      End Set
    End Property


    Public ReadOnly Property Parent As StructuresArrayItems
      Get
        Return _parent
      End Get
    End Property
    Public ReadOnly Property Index As Integer
      Get
        Return _parent.IndexOf(Me)
      End Get
    End Property

    Public Function StartsWithNumber() As Boolean
      Return Char.IsNumber(_name, 0)
    End Function

    Public Overrides Function ToString() As String
      Return String.Format("StructureArrayItem([Index:={0} Name:='{1}' StartsWithNumber:={2}]", Me.Index, _name, StartsWithNumber)
    End Function

  End Structure
End Class
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Pokus o strukturu StructuresListItem v listu StructuresListItems(Of StructureListItem)

Užití:

    Dim ListStructures As New StructuresListItems
    array_names(array_names.Length - 1) = "4th"
    For Each n As String In array_names
      ListStructures.Add(New StructureListItem(n))
    Next
    'For i As Integer = 0 To ListStructures.Count - 1
    '  Debug.Print(ListStructures(i).ToString)
    'Next
    'For Each sli As StructureListItem In ListStructures
    '  Debug.Print(sli.ToString)
    'Next
    b = ListStructures(ListStructures.Count - 1).StartsWithNumber
    Debug.Print("Last StructuresListItem In StructuresListItems " _
          & IIf(b, "starts", "not starts") & " with number.")

StructureListItem:

Public Structure StructureListItem
  Public Sub New(ByVal value As String)
    _name = value
  End Sub
  Private _name As String
  Public Property Name() As String
    Get
      Return _name
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      _name = value
    End Set
  End Property

  Friend _parent As Object
  Public ReadOnly Property Parent As StructuresListItems
    Get
      Return _parent
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property Index As Integer
    Get
      Return _parent.IndexOf(Me)
    End Get
  End Property

  Public Function StartsWithNumber() As Boolean
    Return Char.IsNumber(_name, 0)
  End Function


  Public Overrides Function ToString() As String
    Return String.Format("StructureListItem([Index:={0} Name:='{1}' StartsWithNumber:={2}]", Me.Index, _name, StartsWithNumber)
  End Function

End Structure

StructuresListItems:

Public Class StructuresListItems
  Inherits List(Of StructureListItem)

  Public Shadows Sub Add(ByVal item As StructureListItem)
    item._parent = Me
    MyBase.Add(item)
  End Sub

  Default Public Shadows ReadOnly Property Item(ByVal index As Integer) As StructureListItem
    Get
      Return MyBase.Item(index)
    End Get
  End Property
End Class
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Pokus o strukturu StructuresListItem v listu StructuresListItems(Of StructureListItem)

Užití:

    Dim ListStructures As New StructuresListItems
    array_names(array_names.Length - 1) = "4th"
    For Each n As String In array_names
      ListStructures.Add(New StructureListItem(n))
    Next
    'For i As Integer = 0 To ListStructures.Count - 1
    '  Debug.Print(ListStructures(i).ToString)
    'Next
    'For Each sli As StructureListItem In ListStructures
    '  Debug.Print(sli.ToString)
    'Next
    b = ListStructures(ListStructures.Count - 1).StartsWithNumber
    Debug.Print("Last StructuresListItem In StructuresListItems " _
          & IIf(b, "starts", "not starts") & " with number.")

StructureListItem:

Public Structure StructureListItem
  Public Sub New(ByVal value As String)
    _name = value
  End Sub
  Private _name As String
  Public Property Name() As String
    Get
      Return _name
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      _name = value
    End Set
  End Property

  Friend _parent As Object
  Public ReadOnly Property Parent As StructuresListItems
    Get
      Return _parent
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property Index As Integer
    Get
      Return _parent.IndexOf(Me)
    End Get
  End Property

  Public Function StartsWithNumber() As Boolean
    Return Char.IsNumber(_name, 0)
  End Function


  Public Overrides Function ToString() As String
    Return String.Format("StructureListItem([Index:={0} Name:='{1}' StartsWithNumber:={2}]", Me.Index, _name, StartsWithNumber)
  End Function

End Structure

StructuresListItems:

Public Class StructuresListItems
  Inherits List(Of StructureListItem)

  Public Shadows Sub Add(ByVal item As StructureListItem)
    item._parent = Me
    MyBase.Add(item)
  End Sub

  Default Public Shadows ReadOnly Property Item(ByVal index As Integer) As StructureListItem
    Get
      Return MyBase.Item(index)
    End Get
  End Property
End Class
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback