Jak vyčíst data ze SerialPortu   otázka

VB.NET

Zdravím.

Vím, že zde už často otravuji s dotazy, ale řeším dost zásadní problém.

Problém, který už byl i zde často popisovaný, ale mně se nedaří pořád ho vyřešit. :-(

Jde mi o to, že potřebuji vyčíst data, nebo aspon hlavičku, ze Serial Portu.

Právě kvůli tomhle tomu jsem začal vytvářet projekt.

Sice se mi přímo nebo s vaší pomocí podařilo naprogramovat omáčku okolo, tak to hlavní, kvůli čemu jsem ten program začal vytvářet, tak mi pořád nechodí.

Zatím se mi povedlo poslat příkaz do SerialPortu, ale komunikaci z druhé strany nedostávám a už jsem z toho zoufalý.

Snad se najde někdo, kdo se v tomhle hlavním a důležitém kousku kodu vyzná a dokáže mi poradit.

Díky moc.

Private Sub BtnOdecet_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles BtnOdecet.Click
...
ComSerialPort.PortName = CmbCisloPortu.Text
ComSerialPort.BaudRate = CInt(CmbRychlostStartovaci.Text)
ComSerialPort.Parity = Parity.Even
ComSerialPort.StopBits = StopBits.One
ComSerialPort.DataBits = 7
ComSerialPort.Handshake = Handshake.None
ComSerialPort.RtsEnable = True
AddHandler ComSerialPort.DataReceived, AddressOf DataReceivedHandler
ComSerialPort.Open()
VarString = "/?!" + Chr(13) + Chr(10)
ComSerialPort.Write(VarString) 'Zde posílám příkaz do SerialPortu.
RtbLog.AppendText("*****" & " ")
RtbLog.AppendText(DateTime.Now.ToString("dddd, d. MMMM yyyy H:mm:ss"))
RtbLog.AppendText(" " & "*****")
RtbOdecet.AppendText(VarString) '(ComSerialPort.ReadLine & vbCrLf)
RtbLog.Text = RtbLog.Text & Environment.NewLine & RtbOdecet.Text
RtbLog.AppendText(Environment.NewLine)
ComSerialPort.Close()
...
End Sub

Private Sub ComSerialPort_DataReceived(sender As Object, e As SerialDataReceivedEventArgs)
  Dim sp As SerialPort = CType(sender, SerialPort)
  Dim indata As String = sp.ReadExisting()
  TslZprava.Text = "text"
  RtbOdecet.Text = "text"
  RtbOdecet.Text = indata
End Sub
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

To jsem zadal já, jen jsem se doma zapomněl přihlásit se svým novým účtem. ;-) :-(

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Událost DataReceived nastane v druhém vlákně a má se použít Invoke pro přístup k prvkům formuláře v prvním vlákně. Zkuste příklad viz. link níže, třeba to pomůže.

How do I implement Serial COM Port communication?

https://social.msdn.microsoft.com/Forums...

Public Class Form1
 
  Dim inputData As String = ""
  Public Event DataReceived As IO.Ports.SerialDataReceivedEventHandler
 
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, _
          ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    'Set values for some properties
    SerialPort1.PortName = "COM1"
    SerialPort1.BaudRate = 9600
    SerialPort1.Parity = IO.Ports.Parity.None
    SerialPort1.DataBits = 8
    SerialPort1.StopBits = IO.Ports.StopBits.One
    SerialPort1.Handshake = IO.Ports.Handshake.None
    SerialPort1.RtsEnable = True
 
    ' Open the Serial Port
    SerialPort1.Open()
 
    'Writes data to the Serial Port output buffer 
    If SerialPort1.IsOpen = True Then
      SerialPort1.Write("MicroCommand")
    End If
  End Sub
 
  ' Receive data from the Serial Port
  Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As System.Object, _
           ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) _
           Handles SerialPort1.DataReceived
    inputData = SerialPort1.ReadExisting 'or SerialPort1.ReadLine
    Me.Invoke(New EventHandler(AddressOf DoUpdate))
  End Sub
 
  'Show received data on UI controls and do something
  Public Sub DoUpdate()
    TextBox1.Text = TextBox1.Text & inputData
  End Sub
 
  Private Sub Form1_FormClosed(ByVal sender As System.Object, _
          ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) _
          Handles MyBase.FormClosed
    ' Close the Serial Port
    SerialPort1.Close()
  End Sub
 
End Class
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Tak mi to nefunguje. :-(

Musel jsem sice tvůj kod upravit dle mých zadaných názvů, a stejně to nejde.

Jde totiž o to, že když potřebuji vyčíst data ze zařízení připojeného přes SerialPort, tak do něj musím poslat příkaz a on by mi měl vrátit odezvu, na jaké rychlosti má tedy číst včetně hlavičky z onoho zařízení a já mu řeknu, aby mi poslal všechna uložená data a zobrazil mi je v tom RichTextBoxu včetně průběhu komunikace mezi programem a oním zařízením.

... a v tom je právě celý problém, že nevím, jak vyčíst data z toho zařízení a jak ona data včetně komunikace zobrazit v RTB. :-(

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Lituji, ale proč to nejde, vůbec netuším.

Většinou muselo být správně nastaveno na obou stranách, aby komunikace fungovala, nesetkal jsem se, aby 'ono' zařízení zaslalo v odezvě nastavení rychlosti. Je správně propojovací kabel, někdy se zapojení liší, např. některé žíly nutno překřížit. Zkuste o zařízení získat podrobné info, jak má přenos probíhat včetně nastavení parametrů přenosu a zapojení kabelu..

Možná to nejdřív zkusit přes něco jako hyperterminál, zda-li zařízení komunikuje:

http://cs.tipsandtricks.tech/hypertermin...

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Tohle je vyčítání přes Optohlavu přes USB kabel jako COM port.

Program vyšle dotaz do zařízení, že ho chce vyčíst, zařízení mu pošle svou hlavičku/záhlaví s tím, že je ochotno komunikovat na určité rychlosti, ale já mu řeknu, že chci komunikovat na jiné - např. - a pak se už probíhá sent a received, které se zobrazují v onom RTB.

Funguje mi detekce všech dostupných COM portů, poslání dotazu na tom vybraném také, ale už nevím, jak dostat přijatý příkaz z onoho zařízení zpět do programu; aspon to záhlaví, kdyby se vyčetlo a zobrazilo. :-(

Pak bych už věděl, že jsem na dobré cestě.

S tím je spojené i logování do dalšího RTBoxu, které jsem řešil v jiném vlákně a zobrazování posledních poslaných příkazů do zařízení a jejich také logování.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback