VB.NET Chart ve 3D   otázka

VB.NET, WinForms

Dobrý den,

prosím o pomoc. Našel jsem příklad použití komponenty chart ve VB.NET form aplikaci, příklad funguje, ale když jsem jej chtěl aplikovat na moje potřeby narazil jsem.

Obecně mám množinu bodů o souřadnicích x,y,z, tedy BOD(x,y,z). Ale jak dostanu tyto body do bodového 3D grafu, když chart umožňuje přidávat body pomocí Chart1.Series(0).Points.AddXY (x,y)... tedy jen 2 souřadnice.

Prosím o ukázku kódu, jak by to mělo probíhat, aby se v body zobrazily ve 3D. Není mi jasné, jak tam dostanu ten třetí rozměr.

Je tam finta v tom dvojitém cyklu, viz ukázka Private Sub DrawChart() ?

Jak udělat popis osy Z, případně nějaké hodnoty od-do?

Eventuálně doporučí někdo knihovnu pro vizualizaci 3D dat, ideálně free?

Děkuji

Funkční příklad z netu:

Imports System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting
Public Class Form1
  Private gPoints(9, 9) As Integer

  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
    TrackBar1.Maximum = 0
    TrackBar1.Minimum = -90
    TrackBar1.LargeChange = 50
    TrackBar1.SmallChange = 50
    TrackBar1.Value = -45

    'create the surface data
    Dim rand As New Random
    For y = 0 To 9
      For x = 0 To 9
        gPoints(x, y) = (9 - y) * x + rand.Next(0, 10)
      Next
    Next

    'setup the chart
    With Chart1.ChartAreas(0)
      .AxisX.Title = "X"
      .AxisX.MajorGrid.LineColor = Color.Black  'Barva os
      .AxisX.Minimum = 0
      .AxisX.Maximum = 10
      .AxisX.Interval = 1

      .AxisY.Title = "Y"
      .AxisY.MajorGrid.LineColor = Color.Black
      .AxisY.Minimum = 0
      .AxisY.Maximum = 10
      .AxisY.Interval = 1

      .BackColor = Color.WhiteSmoke 'Barva výplně grafu
      .BackGradientStyle = GradientStyle.Center
      .BorderColor = Color.Blue
      .BorderDashStyle = ChartDashStyle.Dot
      .BorderWidth = 1
      .ShadowOffset = 2

      ' Enable 3D charts
      .Area3DStyle.Enable3D = True

    End With

    DrawChart()

  End Sub
  Private Sub DrawChart()
    'draw the chart
    Chart1.Series.Clear()
    Chart1.ChartAreas(0).Area3DStyle.Rotation = TrackBar1.Value 'otáčení doleva doprava -90 až 0
    Chart1.ChartAreas(0).Area3DStyle.Inclination = 45  'natočení ve svislé ose -90 až +90
    Chart1.ChartAreas(0).Area3DStyle.Perspective = 5  '0 bez perspektivy, > 0 přidává perspektivu (rozšiřuje vršek) 0 až 100
    Chart1.ChartAreas(0).Area3DStyle.WallWidth = 1   'tloušťka os, čára nebo až obdélník

    For i = 0 To 9
      Chart1.Series.Add("z" & i.ToString)
      Chart1.Series(i).ChartType = DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Point
      Chart1.Series(i).BorderWidth = 0
      Chart1.Series(i).Color = Color.Black
      Chart1.Series(i).IsVisibleInLegend = False
      'Set series strip width
      Chart1.Series(i)("PointWidth") = "1"
      ' Set series points gap to 1 pixels
      Chart1.Series(i)("PixelPointGapDepth") = "1"

      For x = 0 To 9
        Chart1.Series(i).Points.AddXY(x, gPoints(x, i))
      Next
    Next
  End Sub

  Private Sub TrackBar1_Scroll(sender As Object, e As EventArgs) Handles TrackBar1.Scroll
    DrawChart()
  End Sub
End Class

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback