Jak zjistit parametry dotazu   otázka

VB.NET, ADO.NET, Databáze

Zdravím pánové

Předem informuji, že celý projekt je psán v VB.net2010, proto píši zde.

Chtěl bych se zeptat, zda by někdo poradil jak zjistit z dotazu, názvy a datové typy parametrů ? Potřeboval bych znát parametry ještě před průchodem recordsetu, protože jinak logicky dojde k chybě ?

Celý by to mělo pracovat tak, že si aplikace načte seznam dotazů uložených v access, vytvoří z toho položky v menu, vytvoří se událost na zpracování dotazu a výsledek je následně uložen do clipboardu. Pokud však dotaz obsahuje parametry, tak vyžadované informace bude muset zadat uživatel přímo v aplikaci, ještě dříve než bude dotaz poslám pro zpracování v recordsetu.

Dotaz s parametrem si vytvořit umím, ostatně je toho plný net, ale obrácený postup, kde z již existujicího dotazu potřebuji nejdříve zjistit parametry, tak o tom jsem nic nenašel.

Řešit bych to sice mohl vytvářením dotazů přímo v aplikaci, ale to bych poté musel aktualizovat a kompilovat aplikaci po každém požadavku na aktualizaci či přidání dotazu.

Posílám kód, který funguje přesně jak má ale jen u bezparametrických dotazů. Posílám jen část, která se týká zpracování samotného dotazu.

Kdyby by někdo poradil, byl bych moc vděčný.

Imports Microsoft.Office.Interop
Public Class c_ImportQuery
  Public Sub QueryToClipboard(ByVal QueryName As String)
    Dim CS As String = Global.MS.My.MySettings.Default.MSConnectionString
    Dim adoCon As New ADODB.Connection With {.ConnectionString = CS}
    Dim adoRec As New ADODB.Recordset

    Dim TheString As New System.Text.StringBuilder
    Clipboard.Clear()
    TheString.Append("")
    Try
      Application.DoEvents()
      f_MDI.Cursor = Cursors.WaitCursor
      adoCon.Open()
      adoRec.Open(QueryName, adoCon, ADODB.CursorTypeEnum.adOpenDynamic, ADODB.LockTypeEnum.adLockPessimistic)
      With adoRec
        For Each adoField As ADODB.Field In .Fields
          TheString.Append(adoField.Name & " " & adoField.Type & vbTab)
        Next
        TheString.Remove(TheString.Length - 1, 1)
        TheString.Append(vbCr)
        Do Until .EOF
          For Each adoField As ADODB.Field In .Fields
            TheString.Append(adoField.Value & vbTab)
          Next
          .MoveNext()
          TheString.Remove(TheString.Length - 1, 1)
          TheString.Append(vbCr)
        Loop
      End With
      Clipboard.SetDataObject(TheString.ToString)
      cMessage.StatusText("Projekce byla úspěšně vytvořena", False)
    Catch ex As Exception
      cMessage.ErrorMsg(Err.Description, "Chyba Projekce")
    Finally
      Try
        adoRec.Close()
        adoCon.Close()
        adoRec = Nothing
        adoCon = Nothing
      Catch ex As Exception
      Finally
        f_MDI.Cursor = Cursors.Default
      End Try
    End Try
  End Sub
End Class

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Tak už jsem to formou pokus omyl vyřešil. Hlavní zádrhel byl v tom, že adodb.command nenačítá parametry bez předchozího refresh. Koho by to napadlo ? Zjistil jsem to tak, že mi kód fungoval jen když jsem si kód v ladícím prostředí na příslušném řádku zastavil a rozklikl seznam argumentů. Tím se "nějak" zinicializoval a pak fungoval, v opačném případě vždy hodil chybnou hlášku.

Kdyby se to někomu hodilo tak zasílám celý kód níže. Je tam pár volání mimo třídu, ale to už si může každý sám pořešit.

Imports Microsoft.Office.Interop
Public Class c_ImportQuery
  Public Sub QueryList()
    Dim oAccess As New Access.Application()
    With oAccess
      Try
        Application.DoEvents()
        f_MDI.Cursor = Cursors.WaitCursor
        .OpenCurrentDatabase(dbSource, False)
        For Each Query As Access.AccessObject In oAccess.Application.CurrentData.AllQueries
          Dim NewMenu As New ToolStripMenuItem()
          With NewMenu
            .Name = Query._Name
            .Text = Query._Name
            AddHandler NewMenu.Click, AddressOf Me.MenuClick
            f_MDI.Menu_Dotazy.DropDownItems.Add(NewMenu)
          End With
        Next
      Catch ex As Exception
        cMessage.ErrorMsg(Err.Description, "Chyba QueryList")
      Finally
        oAccess = Nothing
        f_MDI.Cursor = Cursors.Default
      End Try
    End With
  End Sub
  Private Sub MenuClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Call QueryToClipboard(sender.name)
  End Sub
  Public Sub QueryToClipboard(ByVal QueryName As String)
    Dim CS As String = Global.MS.My.MySettings.Default.MSConnectionString
    Dim adoCon As New ADODB.Connection With {.ConnectionString = CS}
    adoCon.Open()
    Dim adoCat As New ADOX.Catalog With {.ActiveConnection = adoCon}
    Dim adoCmd As New ADODB.Command
    Dim IsParameter As Boolean = False
    adoCmd.Parameters.Refresh()
    Try
      Try
        adoCmd = adoCat.Procedures(QueryName).Command
        For Each adoPrm As ADODB.Parameter In adoCmd.Parameters
          IsParameter = True
          Select Case adoPrm.Type
            Case ADODB.DataTypeEnum.adDate
              d_InputBoxDate.CallMe(adoPrm.Name.ToString)
              adoPrm.Value = ibDate
          End Select
        Next
      Catch ex As Exception
        adoCmd = adoCat.Views(QueryName).Command
      End Try

    Catch ex As Exception
      cMessage.ErrorMsg(Err.Description, "Chyba při dekleraci parametrů dotazu")
    End Try

    Dim adoRec As New ADODB.Recordset
    Dim TheString As New System.Text.StringBuilder
    Clipboard.Clear()
    TheString.Append("")
    Try
      Application.DoEvents()
      f_MDI.Cursor = Cursors.WaitCursor
      If IsParameter Then
        adoRec.Open(adoCmd, , ADODB.CursorTypeEnum.adOpenForwardOnly, ADODB.LockTypeEnum.adLockReadOnly, ADODB.CommandTypeEnum.adCmdStoredProc)
      Else
        adoRec.Open(adoCmd, , ADODB.CursorTypeEnum.adOpenForwardOnly, ADODB.LockTypeEnum.adLockReadOnly)
      End If

      With adoRec
        For Each adoField As ADODB.Field In .Fields
          TheString.Append(adoField.Name & vbTab)
        Next
        TheString.Remove(TheString.Length - 1, 1)
        TheString.Append(vbCr)
        Do Until .EOF
          For Each adoField As ADODB.Field In .Fields
            TheString.Append(adoField.Value & vbTab)
          Next
          .MoveNext()
          TheString.Remove(TheString.Length - 1, 1)
          TheString.Append(vbCr)
        Loop
      End With
      Clipboard.SetDataObject(TheString.ToString)
      cMessage.StatusText("Schránka byla úspěšně naplněna", False)
    Catch ex As Exception
      cMessage.ErrorMsg(Err.Description, "Chyba při vyhodnocení dotazu")
    Finally
      Try
        adoRec.Close()
        adoRec = Nothing
        adoCmd.Cancel()
        adoCmd = Nothing
        adoCat = Nothing
        adoCon.Close()
        adoCon = Nothing
      Catch ex As Exception
      Finally
        f_MDI.Cursor = Cursors.Default
      End Try
    End Try
  End Sub
  End Class

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 1 odpovědětodpovědět

Ještě dotaz. Při průchodu seznamů dotazů (v kódu: Public Sub QueryList), mi msAccess zůstane viset v paměti dokud celá aplikace neskončí. Jenže pokud je konktrétní DB MsAccess v paměti, tak jí v době běhu programu nelze běžně uživatelsky otevřít. Existuje nějaký způsob jak jí shodit okamžitě ?

Nepomáhají ani standartní metody:

.CloseCurrentDatabase()

.Quit()

oAccess = Nothing

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback