Chyba při odeslání formuláře na Server   otázka

ASP.NET WebForms

Dobrý den, chtěl bych se zeptat kde můžu mít asi chybu pokud m při odeslání níže uvedeného formuláře vyskočí tato chyba:

Server Error in '/11.12.2012' Application.
--------------------------------------------------------------------------------

Incorrect syntax near 'nvarchar'. 
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. 

Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Incorrect syntax near 'nvarchar'.

Source Error: 

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below. 

Stack Trace: 


[SqlException (0x80131904): Incorrect syntax near 'nvarchar'.]
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) +2073486
  System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) +5064444
  System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning() +234
  System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) +2275
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) +215
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async) +987
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result) +162
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe) +178
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() +137
  System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceView.ExecuteDbCommand(DbCommand command, DataSourceOperation operation) +394
  System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceView.ExecuteInsert(IDictionary values) +407
  System.Web.UI.DataSourceView.Insert(IDictionary values, DataSourceViewOperationCallback callback) +89
  System.Web.UI.WebControls.FormView.HandleInsert(String commandArg, Boolean causesValidation) +377
  System.Web.UI.WebControls.FormView.HandleEvent(EventArgs e, Boolean causesValidation, String validationGroup) +612
  System.Web.UI.WebControls.FormView.OnBubbleEvent(Object source, EventArgs e) +95
  System.Web.UI.Control.RaiseBubbleEvent(Object source, EventArgs args) +37
  System.Web.UI.WebControls.FormViewRow.OnBubbleEvent(Object source, EventArgs e) +112
  System.Web.UI.Control.RaiseBubbleEvent(Object source, EventArgs args) +37
  System.Web.UI.WebControls.Button.OnCommand(CommandEventArgs e) +125
  System.Web.UI.WebControls.Button.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +167
  System.Web.UI.WebControls.Button.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +10
  System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +13
  System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +36
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +5563

 
A tady přikládám můj kód:
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master" AutoEventWireup="true" CodeFile="NovyHrac.aspx.cs" Inherits="NovyHrac" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="Server">
  <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:TJTUPESYConnectionString3_This %>" 
    DeleteCommand="DELETE FROM [Hraci] WHERE [Jmeno] = @Jmeno" 
    InsertCommand="INSERT INTO [Hraci] ([Jmeno], [Prijimeni], [IDKategorie], [Narozeni], [Cislo dresu], [FotbalovyVzor], [OblibenyKlub], [Konicky], [OblibenyPredmet], [OblibeneJidlo], [KontaktRodice]) VALUES (@Jmeno, @Prijimeni, @IDKategorie, @Narozeni, @Cislo_dresu, @FotbalovyVzor, @OblibenyKlub, @Konicky, @OblibenyPredmet, @OblibeneJidlo, @KontaktRodice)" 
    SelectCommand="SELECT * FROM [Hraci] WHERE ([ID_Hrace] = @ID_Hrace)" 
    UpdateCommand="UPDATE [Hraci] SET [Prijimeni] = @Prijimeni, [IDKategorie] = @IDKategorie, [Narozeni] = @Narozeni, [Cislo dresu] = @Cislo_dresu, [ID_Hrace] = @ID_Hrace, [FotbalovyVzor] = @FotbalovyVzor, [OblibenyKlub] = @OblibenyKlub, [Konicky] = @Konicky, [OblibenyPredmet] = @OblibenyPredmet, [OblibeneJidlo] = @OblibeneJidlo, [KontaktRodice] = @KontaktRodice WHERE [Jmeno] = @Jmeno">
    <DeleteParameters>
      <asp:Parameter Name="Jmeno" Type="String" />
    </DeleteParameters>
    <InsertParameters>
      <asp:Parameter Name="Jmeno" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="Prijimeni" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="IDKategorie" Type="Int32" />
      <asp:Parameter DbType="Date" Name="Narozeni" />
      <asp:Parameter Name="Cislo_dresu" Type="Int32" />
      <asp:Parameter Name="FotbalovyVzor" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="OblibenyKlub" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="Konicky" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="OblibenyPredmet" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="OblibeneJidlo" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="KontaktRodice" Type="Int32" />
    </InsertParameters>
    <SelectParameters>
      <asp:QueryStringParameter Name="ID_Hrace" QueryStringField="id" Type="Int32" />
    </SelectParameters>
    <UpdateParameters>
      <asp:Parameter Name="Prijimeni" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="IDKategorie" Type="Int32" />
      <asp:Parameter DbType="Date" Name="Narozeni" />
      <asp:Parameter Name="Cislo_dresu" Type="Int32" />
      <asp:Parameter Name="ID_Hrace" Type="Int32" />
      <asp:Parameter Name="FotbalovyVzor" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="OblibenyKlub" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="Konicky" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="OblibenyPredmet" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="OblibeneJidlo" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="KontaktRodice" Type="Int32" />
      <asp:Parameter Name="Jmeno" Type="String" />
    </UpdateParameters>
  </asp:SqlDataSource>
  <asp:FormView ID="FormView1" runat="server" DefaultMode="Insert" DataKeyNames="Jmeno" 
    DataSourceID="SqlDataSource1">
    <EditItemTemplate>
      Jmeno:
      <asp:Label ID="JmenoLabel1" runat="server" Text='<%# Eval("Jmeno") %>' />
      <br />
      Prijimeni:
      <asp:TextBox ID="PrijimeniTextBox" runat="server" 
        Text='<%# Bind("Prijimeni") %>' />
      <br />
      IDKategorie:
      <asp:TextBox ID="IDKategorieTextBox" runat="server" 
        Text='<%# Bind("IDKategorie") %>' />
      <br />
      Narozeni:
      <asp:TextBox ID="NarozeniTextBox" runat="server" 
        Text='<%# Bind("Narozeni") %>' />
      <br />
      Cislo dresu:
      <asp:TextBox ID="Cislo_dresuTextBox" runat="server" 
        Text='<%# Bind("[Cislo dresu]") %>' />
      <br />
      ID_Hrace:
      <asp:Label ID="ID_HraceLabel1" runat="server" Text='<%# Eval("ID_Hrace") %>' />
      <br />
      FotbalovyVzor:
      <asp:TextBox ID="FotbalovyVzorTextBox" runat="server" 
        Text='<%# Bind("FotbalovyVzor") %>' />
      <br />
      OblibenyKlub:
      <asp:TextBox ID="OblibenyKlubTextBox" runat="server" 
        Text='<%# Bind("OblibenyKlub") %>' />
      <br />
      Konicky:
      <asp:TextBox ID="KonickyTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("Konicky") %>' />
      <br />
      OblibenyPredmet:
      <asp:TextBox ID="OblibenyPredmetTextBox" runat="server" 
        Text='<%# Bind("OblibenyPredmet") %>' />
      <br />
      OblibeneJidlo:
      <asp:TextBox ID="OblibeneJidloTextBox" runat="server" 
        Text='<%# Bind("OblibeneJidlo") %>' />
      <br />
      KontaktRodice:
      <asp:TextBox ID="KontaktRodiceTextBox" runat="server" 
        Text='<%# Bind("KontaktRodice") %>' />
      <br />
      <asp:LinkButton ID="UpdateButton" runat="server" CausesValidation="True" 
        CommandName="Update" Text="Update" />
      &nbsp;<asp:LinkButton ID="UpdateCancelButton" runat="server" 
        CausesValidation="False" CommandName="Cancel" Text="Cancel" />
    </EditItemTemplate>
    <InsertItemTemplate>
    <table>

    <tr>
    <td>Jméno:</td>
    <td>
    <asp:TextBox ID="JmenoTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("Jmeno") %>' />
    </td>
    </tr>
    
    <tr>
    <td>Příjmení:</td>
    <td>
    <asp:TextBox ID="PrijimeniTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("Prijimeni") %>' />
    </td>
    </tr>
    
    <tr>
    <td>IDKategorie:</td>
    <td>
    <asp:TextBox ID="IDKategorieTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("IDKategorie") %>' />
    </td>
    </tr>
    
    <tr>
    <td>Narození:</td>
    <td>
    <asp:TextBox ID="NarozeniTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("Narozeni") %>' />
    </td>
    </tr>

    <tr>
    <td>Číslo dresu:</td>
    <td>
    <asp:TextBox ID="Cislo_dresuTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("[Cislo dresu]") %>' />
    </td>
    </tr>

     <tr>
    <td>ID Hráče:</td>
    <td>
    <asp:TextBox ID="ID_HRACETextBox" runat="server" Text='<%# Eval("ID_Hrace") %>' />
    </td>
    </tr>

    <tr>
    <td>Fotbalový vzor:</td>
    <td>
    <asp:TextBox ID="FotbalovyVzorTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("FotbalovyVzor") %>' />
    </td>
    </tr>

    <tr>
    <td>Oblíbený klub:</td>
    <td>
    <asp:TextBox ID="OblibenyKlubTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("OblibenyKlub") %>' />
    </td>
    </tr>

    <tr>
    <td>Koníčky:</td>
    <td>
    <asp:TextBox ID="KonickyTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("Konicky") %>' />
    </td>
    </tr>

    <tr>
    <td>Oblíbený předmět:</td>
    <td>
    <asp:TextBox ID="OblibenyPredmetTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("OblibenyPredmet") %>' />
    </td>
    </tr>

    <tr>
    <td>Oblíbené jídlo:</td>
    <td>
    <asp:TextBox ID="OblibeneJidloTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("OblibeneJidlo") %>' />
    </td>
    </tr>

    <tr>
    <td>Kontakt na Rodiče:</td>
    <td>
    <asp:TextBox ID="KontaktRodiceTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("KontaktRodice") %>' />
    </td>
    </tr>

    </table>
 
       <asp:Button ID="InsertButton" runat="server" CausesValidation="True" 
        CommandName="Insert" Text="Přidat hráče" />
      &nbsp;<asp:Button ID="InsertCancelButton" runat="server" 
        CausesValidation="False" CommandName="Cancel" Text="Zrušit" />
    </InsertItemTemplate>
    <ItemTemplate>
      Jmeno:
      <asp:Label ID="JmenoLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Jmeno") %>' />
      <br />
      Prijimeni:
      <asp:Label ID="PrijimeniLabel" runat="server" Text='<%# Bind("Prijimeni") %>' />
      <br />
      IDKategorie:
      <asp:Label ID="IDKategorieLabel" runat="server" 
        Text='<%# Bind("IDKategorie") %>' />
      <br />
      Narozeni:
      <asp:Label ID="NarozeniLabel" runat="server" Text='<%# Bind("Narozeni") %>' />
      <br />
      Cislo dresu:
      <asp:Label ID="Cislo_dresuLabel" runat="server" 
        Text='<%# Bind("[Cislo dresu]") %>' />
      <br />
      ID_Hrace:
      <asp:Label ID="ID_HraceLabel" runat="server" Text='<%# Eval("ID_Hrace") %>' />
      <br />
      FotbalovyVzor:
      <asp:Label ID="FotbalovyVzorLabel" runat="server" 
        Text='<%# Bind("FotbalovyVzor") %>' />
      <br />
      OblibenyKlub:
      <asp:Label ID="OblibenyKlubLabel" runat="server" 
        Text='<%# Bind("OblibenyKlub") %>' />
      <br />
      Konicky:
      <asp:Label ID="KonickyLabel" runat="server" Text='<%# Bind("Konicky") %>' />
      <br />
      OblibenyPredmet:
      <asp:Label ID="OblibenyPredmetLabel" runat="server" 
        Text='<%# Bind("OblibenyPredmet") %>' />
      <br />
      OblibeneJidlo:
      <asp:Label ID="OblibeneJidloLabel" runat="server" 
        Text='<%# Bind("OblibeneJidlo") %>' />
      <br />
      KontaktRodice:
      <asp:Label ID="KontaktRodiceLabel" runat="server" 
        Text='<%# Bind("KontaktRodice") %>' />
      <br />

    </ItemTemplate>
  </asp:FormView>
</asp:Content>

Chyba bude URČITĚ někde v části <InsertItemTemplate>, ale nevím kde...:(

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Opravite v DB sloupec '"Cislo dresu'" aby tam nebyla mezera. na '"Cislo_dresu"'.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Děkuji, bohužel to ale nepomohlo, stále stejný Error...:/

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

A v definici Insert commandu,potažmo Bind deklarací jste vše změnil?

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Ano úplně všude, pro jistotu jsem si to projel přes vyhledávání (Ctrl+F)...

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

IDhrace je generované nebo jej zadáváte? jestli je generované pak jej nemůžete zadávat v textboxu

a pak taky opravdu chcete dělat update na základě JMENO = @jmeno ?

ještě bych pochopil JMENO = @jmeno and PRIJMENI = @prijmeni

nejlépe ale IdHrace = @idHrace přičemž IdHrace by rozhoně mělo být unikátní v rámci databáze,. takže buď identity(1,1) nebo datový typ uniqueidentifier

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback