XNA- Problem pohybu s rotaci   otázka

C#, XNA

Dobrý den mám problém program mi vzdy padne pri pokusu zmacknuti talacitka pochybu.

Problém je někde v Player Update kdyz se pokousim o pohyb.

Zde prikladam Tridy: Sprite, Game1, PlayerGame1

using System;
 using System.Collections.Generic;
 using System.Linq;
 using Microsoft.Xna.Framework;
 using Microsoft.Xna.Framework.Audio;
 using Microsoft.Xna.Framework.Content;
 using Microsoft.Xna.Framework.GamerServices;
 using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
 using Microsoft.Xna.Framework.Input;
 using Microsoft.Xna.Framework.Media;

 namespace Snake_game_Projekt
 {
   public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game
   {
     GraphicsDeviceManager graphics;
     SpriteBatch spriteBatch;
     Texture2D Pozadi;
     Texture2D SnakeTexture;
     Rectangle prostred;
     List<Sprite> sprites = new List<Sprite>();//List je dynam pole.
     Player player;

     public SpriteBatch SpriteBatch
     {
       get { return spriteBatch; }
       set { spriteBatch = value; }
     }

     public Game1()
     {
       graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
       Content.RootDirectory = "Content";
     }

     protected override void Initialize()
     {
       base.Initialize();
     }

     protected override void LoadContent()
     {
       spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);
       Pozadi = Content.Load<Texture2D>("Background");
       SnakeTexture = Content.Load<Texture2D>("Snake");
       prostred = new Rectangle((graphics.PreferredBackBufferWidth - SnakeTexture.Width) / 2,
         (graphics.PreferredBackBufferHeight - SnakeTexture.Height) / 2, SnakeTexture.Width, SnakeTexture.Height);

       player = new Player(SnakeTexture, prostred, Color.White, 0.15f, sprites);
     }
     protected override void UnloadContent()
     {

     }

     protected override void Update(GameTime gameTime)
     {
       //Nacitani z klavesnice
       KeyboardState ks = Keyboard.GetState();
       player.Update(ks, gameTime);
       foreach (Sprite s in sprites)
       {
         s.Update(ks, gameTime);
       }
       //Konec
       ks = Exit(ks);
       base.Update(gameTime);
     }

     private KeyboardState Exit(KeyboardState ks)
     {
       //Ukonceni programu
       if (ks.IsKeyDown(Keys.Escape))
       {
         this.Exit();
       }
       return ks;
     }

     protected override void Draw(GameTime gameTime)
     {
       GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue);
       spriteBatch.Begin();
       for (int x = 0; x < graphics.PreferredBackBufferWidth; x += Pozadi.Width)
       {
         for (int y = 0; y < graphics.PreferredBackBufferHeight; y += Pozadi.Height)
         {
           spriteBatch.Draw(Pozadi, new Rectangle(x, y, Pozadi.Width, Pozadi.Height), Color.White);
         }
       }
       //Vykreslovani hada
       player.Draw(spriteBatch);
       foreach (Sprite s in sprites)
         s.Draw(spriteBatch);
       spriteBatch.End();
       base.Draw(gameTime);
     }
   }
 }

Sprite

using System;
 using System.Collections.Generic;
 using System.Linq;
 using System.Text;
 using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
 using Microsoft.Xna.Framework;
 using Microsoft.Xna.Framework.Input;

 namespace Snake_game_Projekt
 {
   class Sprite
   {
     public Texture2D Textura;
     public Vector2 Pozice;
     public Color colors;
     public double timer;
     public float SnakeSpeed = 0.15f;
     public float x = Math.Pi;
     public Rectangle Rectangle;

     public Sprite(Texture2D Textura, Rectangle rectangle, Color color)
     {
       this.Textura = Textura;
       this.Rectangle = rectangle;
       this.Pozice = new Vector2(rectangle.X, rectangle.Y);
       this.colors = color;
     }

     public Vector2 GetPozice()
     {
       return Pozice;
     }

     public Rectangle GetRectangle()
     {
       return new Rectangle((int)Pozice.X, (int)Pozice.Y, (int)Textura.Width, (int)Textura.Height);
     }

     public virtual void Update(KeyboardState ks, GameTime gameTime)
     {
       Pozice = new Vector2(Rectangle.X, Rectangle.Y);

     }

     public virtual void Draw(SpriteBatch spriteBatch)
     {
       spriteBatch.Draw(Textura, Pozice, Color.White);
     }
   }
 }

Player

using System;
 using System.Collections.Generic;
 using System.Linq;
 using System.Text;
 using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
 using Microsoft.Xna.Framework;
 using Microsoft.Xna.Framework.Input;

 namespace Snake_game_Projekt
 {
   class Player : Sprite
   {
     public int Zivoty { get; set; }
     public float Rychlost { get; set; }
     private bool keyPressed;
     private List<Sprite> Pl;
     public Player(Texture2D textura, Rectangle rec, Color color, float Rychlo, List<Sprite> sprites)
       : base(textura, rec, color)
     {
       this.Textura = textura;
       this.Rectangle = rec;
       this.colors = color;
       this.Rychlost = Rychlo;
       this.Pl = sprites;
     }
     public override void Update(KeyboardState ks, GameTime gameTime)
     {

       //Zmena smeru hada
       if (ks.IsKeyDown(Keys.Left))
         x = (x - 0.5f*MathHelper.TwoPi) % MathHelper.TwoPi;
       else if (ks.IsKeyDown(Keys.Right))
         x = (x + 0.5f) % MathHelper.TwoPi;
       //Ochrana proti Sekanim
       timer = gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds;

       
       Pl[0].Pozice.X += (float)(SnakeSpeed * timer * Math.Sin(x));
       Pl[0].Pozice.Y += (float)(SnakeSpeed * timer * Math.Cos(x));

       Pl[0].Rectangle.X = (int)Pl[0].Pozice.X;
       Pl[0].Rectangle.Y = (int)Pl[0].Pozice.Y;
     }

   }
 }
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Dobrý den,

problém je na řádcích 38-42 posledního kódu. Pokoušíte se získat první prvek kolekce P1 (prvky se číslují od nuly, P1[0] tedy znamená první prvek). Do této kolekce jste ale nikdy nic nepřidal, je prázdná a proto nastane vyjímka.

Domnívám se že by to mělo vypadat nějak takto:

public override void Update(KeyboardState ks, GameTime gameTime)
    {
      //Zmena smeru hada
      if (ks.IsKeyDown(Keys.Left))
        x = (x + 0.05f ) % MathHelper.TwoPi; 
      else if (ks.IsKeyDown(Keys.Right))
        x =( x - 0.05f) % MathHelper.TwoPi;
      //Ochrana proti Sekanim
      timer = gameTime.ElapsedGameTime.TotalMilliseconds;

      this.Pozice.X += (float)(SnakeSpeed * timer * Math.Sin(x));
      this.Pozice.Y += (float)(SnakeSpeed * timer * Math.Cos(x));

      this.Rectangle.X = (int)this.Pozice.X;
      this.Rectangle.Y = (int)this.Pozice.Y;
    }
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Moc dík za tvoji pomoc. Psal jsem i na jiné forum a tam mě zpraskali at si to najdu sám a po chvilce hledání já blb zapomněl jak si již psal přidat do Listu sprites prvek. Teď mi to funguje úplně suprově. Jinak dík za úpravu kodu ale nevyužiji :) ten můj je pro moje použití výhodnější

v Game1 jinak mi chyběl tento řádek... :P. Po dopsání mi to začalo fungovat. Já myslel v jednu chvílí, že mám blbě kod v UPDATE u Playera ale jen jsem zapomněl přidat prvek do listu. Jinak moc diky za tvoji pomoc.

sprites.Add(new Sprite(SnakeTexture, prostred, Color.White));
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback