Jak nastavit systémový čas PC Machine z .Netu   zodpovězená otázka

Algoritmy, WinForms, WinAPI

Přeji dobrý den,

poradil by prosím někdo?

Potřeboval bych nastavit z prostředí VB.Net systémový čas PC Machine. Googlováním jsem došel k tomuto kódu:

Structure SYSTEMTIME
    Dim wYear As Integer
    Dim wMonth As Integer
    Dim wDayOfWeek As Integer
    Dim wDay As Integer
    Dim wHour As Integer
    Dim wMinute As Integer
    Dim wSecond As Integer
    Dim wMilliseconds As Integer
  End Structure

  Private Declare Function SetSystemTime Lib "kernel32" (ByVal lpSystemTime As SYSTEMTIME) As Long


  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    Dim lReturn As Long
    Dim lpSystemTime As SYSTEMTIME
    lpSystemTime.wYear = 1996
    lpSystemTime.wMonth = 6
    lpSystemTime.wDayOfWeek = 5
    lpSystemTime.wDay = 28
    lpSystemTime.wHour = 9
    lpSystemTime.wMinute = 42
    lpSystemTime.wSecond = 0
    lpSystemTime.wMilliseconds = 0
    lReturn = SetSystemTime(lpSystemTime)
  End Sub

bohužel po spustění se zasekne na chybě přístupu do chráněné paměti a nevím jak to dořešit.

Díky za jakékoliv případné i popostrčení.. :-)

Pj

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Problém bude buď v definici struktury a funkce, nebo v nedostatečném oprávnění běžícího procesu. Ujistěte se, zda-li účet pod kterým pracujete má členství v Administrators a zda-li je vypnuté UAC. Následující kód je funkční:

Imports System.Runtime.InteropServices
Module Module1
 Sub Main()
  Dim systemTime As SYSTEMTIME
  If Not GetSystemTime(systemTime) Then
   Console.WriteLine(String.Format("Při získávání času došlo k chybě {0:N0}", _
                   Marshal.GetLastWin32Error()))
  End If
  systemTime.wDay += 1
  If Not SetSystemTime(systemTime) Then
   Console.WriteLine(String.Format("Při nastavování času došlo k chybě {0:N0}", _
                   Marshal.GetLastWin32Error()))
  End If
  Console.WriteLine("Čas byl posunut o jeden den dopředu.")
  Console.ReadKey()
 End Sub
 Public Structure SYSTEMTIME
  Public wYear As Short
  Public wMonth As Short
  Public wDayOfWeek As Short
  Public wDay As Short
  Public wHour As Short
  Public wMinute As Short
  Public wSecond As Short
  Public wMilliseconds As Short
 End Structure
 <DllImport("kernel32.dll", SetLastError:=True)> _
 Public Function GetSystemTime(ByRef lpSystemTime As SYSTEMTIME) As Boolean
 End Function
 <DllImport("kernel32.dll", SetLastError:=True)> _
 Public Function SetSystemTime(ByRef lpSystemTime As SYSTEMTIME) As Boolean
 End Function
End Module

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

díky moc za Vaši pomoc.

účet pod kterým to běží je admin.

Co myslíte tím vypnutí UAC?

VisualStudio mi ale nechce strávit tuto deklaraci:

<DllImport("kernel32.dll", SetLastError:=True)> _
 Public Function SetSystemTime(ByRef lpSystemTime As SYSTEMTIME) As Boolean
 End Function

u názvu funkce SetSystemTime mi to hlásí chybu:

System.Runtime.InteropServices.DllImportAtribute cannot be applied to instance method.

Bádám dále nad tím co je ještě špatně...

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

UAC je Nástroj řízení uživatelských účtů, neboli zrůdnost zavedená od Windows Vista za účelem co největšího obtěžování uživatele pitomostmi. Vypíná se v Ovládací panely/Uživatelské účty a má vliv na spoustu věcí ohledně oprávnění. Divím se jaktože chcete programovat a neznáte tuto věc.

K té chybě v deklaraci: Kde máte deklarovanou tu funkci? Přesuňte ji do zvláštního modulu (nejlépe s názvem UnsafeNativeMethods).

nahlásit spamnahlásit spam -2 / 2 odpovědětodpovědět

Díky za reakci.

Visty neznám, jsem tak trochu ještě pozadu (XP) :-)

ale člověk se pořád učí.

nakonec jsem se dobádal do zdárného konce.

jen pro pořádek, kdyby někdo jiný někdy něco podobného řešil, přikládám kousek kódu který mi nakonec fungoval bez chybových hlášení.

Private Structure SYSTEMTIME
    Public year As Short
    Public month As Short
    Public DayOfWeek As Short
    Public day As Short
    Public hour As Short
    Public minute As Short
    Public second As Short
    Public miliseconds As Short
  End Structure

  Private Declare Function SetLocalTime Lib "kernel32.dll" (ByRef lpSystemTime As SYSTEMTIME) As Boolean

  Public Function UpdateSystemTime(ByVal DateObject As Date) As Boolean
    Dim newDT As SYSTEMTIME
    With newDT
      .day = DateObject.Day
      .DayOfWeek = DateObject.DayOfWeek
      .month = DateObject.Month
      .year = DateObject.Year
      .hour = DateObject.Hour
      .minute = DateObject.Minute
      .second = DateObject.Second
      .miliseconds = DateObject.Millisecond
    End With
    Dim blnResult As Boolean = SetLocalTime(newDT)
    Return blnResult
  End Function


  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

    Dim NewDate As DateTime = Date.Parse("1/15/2010 11:11:11")
    UpdateSystemTime(NewDate)

  End Sub

Nastavuje datum i čas jedna báseň :-)

Nevím jestli je to "programátorsky zcela správně" ale funguje to, což je hlavní.

Díky za pomoc !! Je fajn se mít kde a koho zeptat.

Pj

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback