Vylepšený DataGridView   otázka

VB.NET

Prosím, nemá někdo nebo neporadí kde sehnat. Potřeboval bych prvek pro aplikaci ve VB.NET, který se chová analogicky jako DataGridView, ale obsahuje v sobě i řádek pro vyhledávání a zadávání logických podmínek pro vyhledávání. Zkoušel jsem AdvancedDGW, ale ten se podobá spíše Excelu a není to ono.

Snad to popíšu dobře, prvek bývá v profi programech, pod hlavičkou má prázdný řádek, kam se dají vepsat slova/hodnoty pro vyhledávání a nastavit jejich logické vztahy. DGW pak vyfiltruje záznamy podle požadovaného zadání, nevím jestli automaticky nebo kódem, ale to je jedno, s tím si už poradím.

Děkuji za pomoc.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

A nebylo by lepší položky i filtrovat?

Public Class Form1
 
  Dim lv As DataListView, dt As DataTable
  Dim tb As TextBox, cb As ComboBox
 
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    lv = New DataListView
    tb = New TextBox
    cb = New ComboBox
    cb.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDown
    Dim pnl As Panel = New Panel
    With pnl
      .Controls.Add(cb)
      .Controls.Add(tb)
      tb.Left = cb.Width
      .Height = tb.Height
    End With
 
    Me.Controls.Add(lv)
    lv.Location = New System.Drawing.Point(0, pnl.Height)
    lv.Dock = DockStyle.Fill
    Me.Controls.Add(pnl)
    pnl.Dock = DockStyle.Top
    AddHandler cb.SelectedIndexChanged, New EventHandler(AddressOf cb_SelectedIndexChanged)
    AddHandler tb.TextChanged, New EventHandler(AddressOf tb_TextChanged)
 
    dt = New DataTable
    dt.Columns.Add("Jméno")
    dt.Columns.Add("Příjmení")
 
    dt.Rows.Add("Honza", "Dufek")
    dt.Rows.Add("Pavel", "Dufek")
    dt.Rows.Add("Jan", "Hlávka")
    dt.Rows.Add("Milan", "Dufek")
    dt.Rows.Add("Jan", "Duffon")
    dt.Rows.Add("Pavel", "Hlávka")
    dt.Rows.Add("Ondřej", "Linhart")
    dt.Rows.Add("Mirek", "Linhart")
 
    lv.SetDataSource(dt)
 
    For Each c As DataColumn In dt.Columns
      lv.Columns.Add(c.Caption)
      cb.Items.Add(New String(c.Caption))
    Next
 
    cb.SelectedIndex = 0
  End Sub
 
  Private Sub cb_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    tb.Clear()
  End Sub
 
  Private Sub tb_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    If tb.Text = vbNullString Then
      lv.SetDataSource(dt)
    Else
      Dim tbFilter As New DataTable
      tbFilter = dt.Clone
      Dim flt As String
      flt = cb.Text & " Like '" & tb.Text & "%'"
      Dim dr() As DataRow = dt.Select(flt)
      For i As Integer = 0 To dr.Length - 1
        tbFilter.ImportRow(dr(i))
      Next
      lv.SetDataSource(tbFilter)
    End If
  End Sub
End Class
 
Public Class DataListView
  Inherits ListView
 
  Public Sub SetDataSource(ByVal fromDataTable As DataTable)
    Me.Items.Clear()
 
    For i As Integer = 0 To fromDataTable.Rows.Count - 1
      Dim lvItem As ListViewItem
      lvItem = Me.Items.Add(fromDataTable.Rows(i).Item(0).ToString)
      For j As Integer = 1 To fromDataTable.Columns.Count - 1
        lvItem.SubItems.Add(fromDataTable.Rows(i).Item(j).ToString)
      Next j
    Next i
 
  End Sub
 
  Public Sub New()
    Me.View = Windows.Forms.View.Details
    Me.HideSelection = False
    Me.GridLines = True
  End Sub
End Class
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback