úrava kódu   otázka

VB.NET, JavaScript

Zdraví všechny, prosím, nenašel by se někdo, kdo by pomohl překlopit kousíček kodu z JavaScript do VB.NET?

Nějak jsem se v tom zamotal a nechápu

  for (l = 0; true; l++) {
    mtime = truephase(k1, (l & 1) * 0.5);
    date = jyear(mtime);
    if (date[0] >= year) {
      minx++;
    }
    phaset[minx] = mtime * ((l & 1) == 0 ? -1 : 1);
    if (date[0] > year) {
      minx++;
      break;
    }
    k1 += l & 1;
  }

Děkuji

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

To půjde vcelku těžko,už kvůli tomu,že nikdo nemůže poznat jakého typu jsou jednotlivé proměnné.Dále je možné,že využíváte některé Java funkce,což ve VB,net uděláte asi těžko..

Navíc syntaxe cyklusu for ve tvaru

for (l = 0; true; l++)

mi přijde silně podivná,až nemožná :-)

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Ten cyklus je asi v pořádku, js neznám, ale dále v cyklu je v podmínce přerušení cyklu:

if (date[0] > year) {
minx++;
break;
}
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

děkuji, to je právě jedna z věcí co nechápu... zbytek kódu jsem nějak přelouskal, v Javě jsou proměnné definovány Var, to se dá taky vyzkoumat...problém je právě v tom cyklu, také nechápu jak to má fungovat a seriály o Javascriptu mi také moc nepomohly, jestli se chcete podívet na celý zdroják je zde, jedná se o výpočet fáze měsíce.

<!--

// INVJD -- Find year, month, day, corresponding to given JD#
// and store results in array.

function jyear(td) {
with(Math){
  var z, f, a, alpha, b, c, d, e, mm;

  td += 0.5;
  z = floor(td);
  f = td - z;

  if (z < 2299161.0) {a = z; }
else {
    alpha = floor((z - 1867216.25) / 36524.25);
    a = z + 1 + alpha - floor(alpha / 4);
   }

  b = a + 1524;
  c = floor((b - 122.1) / 365.25);
  d = floor(365.25 * c);
  e = floor((b - d) / 30.6001);
  mm = floor((e < 14) ? (e - 1) : (e - 13));

  return new Array(
           floor((mm > 2) ? (c - 4716) : (c - 4715)),
           mm,
           floor(b - d - floor(30.6001 * e) + f)
          );
}
}


/* JF2HMS -- Convert Julian date fraction into hour, minutes, and seconds,
       returned as a three-element array. */

function jhms(j) {
with(Math){
  var ij;

  j += 0.5;         /* Astronomical to civil */
  ij = (j - floor(j)) * 86400.0;
  return new Array(
           floor(ij / 3600),
           floor((ij / 60) % 60),
           floor(ij % 60));
}
}

/* DTR -- Degrees to radians. */

function dtr(d)
{
with(Math){
  return (d * PI) / 180.0;
}
}

/* FIXANGLE -- Range reduce angle in degrees. */

function fixangle(a)
{
with(Math){
    return a - 360.0 * (floor((a) / 360.0));
}
}

/* PAD -- Pad a string to a given length with a given fill character. */

function pad(str, howlong, padwith) {
  var s = str.toString();

  while (s.length < howlong) {
    s = padwith + s;
  }
  return s;
}

/* EDATE -- Edit date and time to application specific format. */

var Months = new Array( "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun",
            "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"
           );

function edate(j) {
  var date, time;

  j += (30.0 / 86400);   // Round to nearest minute
  date = jyear(j);
  time = jhms(j);

  return Months[date[1] - 1] + " " + pad(date[2], 2, " ") + " " + 
      pad(time[0], 2, " ") + ":" + pad(time[1], 2, "0");
}

/* TRUEPHASE -- Given a K value used to determine the mean phase of
          the new moon, and a phase selector (0.0, 0.25, 0.5,
          0.75), obtain the true, corrected phase time. */

function dsin(x) {
with (Math){
  return sin(dtr(x));
}
}

function dcos(x) {
with(Math){
  return Math.cos(dtr(x));
}
}

function truephase(k, phase)
{
with(Math){

  var t, t2, t3, pt, m, mprime, f,
    SynMonth = 29.53058868;   /* Synodic month (mean time from new to next new Moon) */

  k += phase;           /* Add phase to new moon time */
   t = k / 1236.85;        /* Time in Julian centuries since 1900 January 0.5 */
  t2 = t * t;           /* Square for frequent use */
  t3 = t2 * t;          /* Cube for frequent use */
  pt = 2415020.75933       /* Mean time of phase */
     + SynMonth * k
     + 0.0001178 * t2
     - 0.000000155 * t3
     + 0.00033 * dsin(166.56 + 132.87 * t - 0.009173 * t2);

  m = 359.2242          /* Sun's mean anomaly */
    + 29.10535608 * k
    - 0.0000333 * t2
    - 0.00000347 * t3;
  mprime = 306.0253        /* Moon's mean anomaly */
    + 385.81691806 * k
    + 0.0107306 * t2
    + 0.00001236 * t3;
  f = 21.2964           /* Moon's argument of latitude */
    + 390.67050646 * k
    - 0.0016528 * t2
    - 0.00000239 * t3;
  if ((phase < 0.01) || (Math.abs(phase - 0.5) < 0.01)) {

    /* Corrections for New and Full Moon */

    pt +=   (0.1734 - 0.000393 * t) * dsin(m)
        + 0.0021 * dsin(2 * m)
        - 0.4068 * dsin(mprime)
        + 0.0161 * dsin(2 * mprime)
        - 0.0004 * dsin(3 * mprime)
        + 0.0104 * dsin(2 * f)
        - 0.0051 * dsin(m + mprime)
        - 0.0074 * dsin(m - mprime)
        + 0.0004 * dsin(2 * f + m)
        - 0.0004 * dsin(2 * f - m)
        - 0.0006 * dsin(2 * f + mprime)
        + 0.0010 * dsin(2 * f - mprime)
        + 0.0005 * dsin(m + 2 * mprime);
  } else if ((abs(phase - 0.25) < 0.01 || (abs(phase - 0.75) < 0.01))) {
    pt +=   (0.1721 - 0.0004 * t) * dsin(m)
        + 0.0021 * dsin(2 * m)
        - 0.6280 * dsin(mprime)
        + 0.0089 * dsin(2 * mprime)
        - 0.0004 * dsin(3 * mprime)
        + 0.0079 * dsin(2 * f)
        - 0.0119 * dsin(m + mprime)
        - 0.0047 * dsin(m - mprime)
        + 0.0003 * dsin(2 * f + m)
        - 0.0004 * dsin(2 * f - m)
        - 0.0006 * dsin(2 * f + mprime)
        + 0.0021 * dsin(2 * f - mprime)
        + 0.0003 * dsin(m + 2 * mprime)
        + 0.0004 * dsin(m - 2 * mprime)
        - 0.0003 * dsin(2 * m + mprime);
    if (phase < 0.5)
     /* First quarter correction */
     pt += 0.0028 - 0.0004 * dcos(m) + 0.0003 * dcos(mprime);
    else
     /* Last quarter correction */
     pt += -0.0028 + 0.0004 * dcos(m) - 0.0003 * dcos(mprime);
  }
  return pt;
}
}


// GEN -- Update the tables when an action button is pressed

function gen() {
with(Math){
  var v, sk, kr, l, perigee, s, Itemlen = 36,
    dat, evt, m = 0, epad, pchar, phnear,
    pmin = Number.MAX_VALUE, pminx = 0,
    pmax = Number.MIN_VALUE, pmaxx = 0,
    yrange, centile, TOLERANCE = 0.01, k1, mtime, minx, phaset,
    Pitemlen = 25;

  window.status = "Calculating..";
  
  year = document.calc.year.value;
 
  sk = floor((year - 1999.97) * 13.2555);
  dat = new Array();
  evt = new Array();
  phaset = new Array();

  yrange = pmax - pmin;

// Tabulate new and full moons surrounding the year

  k1 = floor((year - 1900) * 12.3685) - 4;
  minx = 0;
  for (l = 0; true; l++) {
    mtime = truephase(k1, (l & 1) * 0.5);
    date = jyear(mtime);
    if (date[0] >= year) {
      minx++;
    }
    phaset[minx] = mtime * ((l & 1) == 0 ? -1 : 1);
    if (date[0] > year) {
      minx++;
      break;
    }
    k1 += l & 1;
  }

// Generate Moon phase table

  v = "      New           Full\n";
  s = "";
  for (l = 0; l < minx; l++) {
    mp = phaset[l];
    if (mp < 0) {
      mp = - mp;
    } else {
      if (s.length == 0) {
        s = pad(s, Pitemlen, " ");
      }
    }
    s += "  " + jyear(mp)[0] + " " + edate(mp);
    if (s.length < Pitemlen) { 
      while (s.length < Pitemlen) {
        s += " ";
      }
    } else {
      v += s + "\n";
      s = "";
    }
  }
  if (s.length > 0) {
    v += s + "\n";
  }
  document.calc.phases.value = v;

  window.status = "Done.";
}
}

// -->

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Neplést Javu a Javascript, jde o dva úplně jiné jazyky, přestože se jmenují podobně.

Jinak není lepší spíš porozumět tomu, jak výpočet fáze měsíce funguje, a napsat to sám ve VB.NET, než se snažit překládat kód, kterému nerozumíte.

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 1 odpovědětodpovědět

absolutně souhlasím, chtěl jsem pochopit jak se to počítá, toto byl jediný výpočet, který nějak fungoval (každý pes jiná ves a jiné výsledky), ve VB jsem schopen si to odladit jen právě nerozumím některým věcem v těch cyklech a v různých "nápovědách" jsem na tohle nenarazil. Díky všem za snahu

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Tahle konstrukce je sice dost neotřelá, ale platná a funkční. Je potřeba si uvědomit, že v céčkových jazycích (C, C++, Java, Javascript, PHP, C# ad.) je prvním argumentem for cyklu příkaz (nemusí to vůbec být přiřazení do proměnné, můžete tam klidně zavolat nějakou funkci, nebo tam nedat nic), druhým je jakýkoliv výraz vracející hodnotu typu bool, který říká, jestli se má pokračovat (zase se dá volat funkce nebo natvrdo napsat true), a poslední je zase příkaz, který provádí inkrementaci (ale zase tam může být cokoliv).

Na druhou stranu se důrazně nedoporučuje odchylovat se od standardní syntaxe for (int i = 0; i < 15; i++), protože pak člověk dvě minuty luští, co že to vlastně dělá.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Môže byť v argumente cyklu blok kódu ?A ako sa to potom zapisuje?

  for({int x;int y;};x < 20;{x++;y += 6})

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Jasně že může, psalo by se to ale takto: for (int x, y; x < 20; x++, y += 6)

Ale nepoužívejte to!

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback