DropDown   zodpovězená otázka

ASP.NET WebForms

Ahoj, jak u DropDown udělat aby se id zobrazeného názvu kategorie zapsalo do druhé tabulky???

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Nechcete to trochu upřesnit?

Jak vypadá SQL dotaz, kam chcete ID dosadit. Děláte to přes SqlDataSource, v kódu nebo jak?

Proboha živého...

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 1 odpovědětodpovědět

Jo omlouvám se,

Takže jde to přes SqlDataSource

SQL Dotaz

Create Table [dbo].[InsuranceCategories]
(
	[IdCatInsurance] int identity(1,1) not null,
	[TypeInsurance] nvarchar(100) not null,
	
	CONSTRAINT PK_InsuranceCategories PRIMARY KEY CLUSTERED ([IdCatInsurance] ASC)
)

Create table [dbo].[Insurance]
(
	[IdInsurance] int identity(1,1) not null,
	[Title] varchar(max) not null,
	[Description] nvarchar(max) null,
	[Images] varchar(max) null,
	[Price] varchar(max) null,
	[CatID] int not null
	
	CONSTRAINT PK_Insurance PRIMARY KEY CLUSTERED (IdInsurance ASC)
	CONSTRAINT FK_relace FOREIGN KEY (CatID) REFERENCES InsuranceCategories(IdCatInsurance)
)

CREATE VIEW [InsuranceInsuranceCategories] as
	select
			IdInsurance, Title, Description, Price, Images, 
			TypeInsurance, IdCatInsurance
		from InsuranceCategories
			left join Insurance on InsuranceCategories.IdCatInsurance = insurance.catid


select * from InsuranceInsuranceCategories

a potřebuju aby se IdCatInsurance dosadilo do CatID ale tak aby to CatID odpovídalo vyselectovanýmu záznamu v DropDownListu

<asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" 
  DataSourceID="SqlDataSource1"
  DataTextField="TypeInsurance" 
  DataValueField="IdCatInsurance">
</asp:DropDownList>

zkoušel jsem to následovně

VB.NET ale soudím že je asik na 99% blbě z toho důvodu že je to podtržený vlnkou

  Protected Sub CatIDTextBox_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    DropDownList.SelectedValue.Insert(startIndex:="{0}", value:="{0}")
  End Sub


TextBox

<asp:TextBox ID="CatIDTextBox" runat="server" 
  Text='<%# Bind("CatID") %>'
  OnLoad="CatIDTextBoxE_Load" />

stačí to takto

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Jinak celá stránka vypadá následovně

<%@ Page Title="Úvod (Zobraz)" Language="VB" MasterPageFile="~/Admin/SiteAdmin.master" %>

<script runat="server">

  Protected Sub CatIDTextBox_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    DropDownList.SelectedValue.Insert(startIndex:="{0}", value:="{0}")
  End Sub
</script>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="Server">
  <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 
    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:FRAVLSERVIS %>" 
    SelectCommand="SELECT * FROM [Insurance] WHERE ([CatID] = @CatID)"
    DeleteCommand="DELETE FROM [Insurance] WHERE [IdInsurance] = @IdInsurance"
    InsertCommand="INSERT INTO [Insurance] ([Title], [Description], [Images], [Price], [CatID]) VALUES (@Title, @Description, @Images, @Price, @CatID)" 
    
    UpdateCommand="UPDATE [Insurance] SET [Title] = @Title, [Description] = @Description, [Images] = @Images, [Price] = @Price, [CatID] = @CatID WHERE [IdInsurance] = @IdInsurance">
    <SelectParameters>
      <asp:QueryStringParameter Name="CatID" QueryStringField="Id" 
        Type="Int32" />
    </SelectParameters>
    <DeleteParameters>
      <asp:Parameter Name="IdInsurance" Type="Int32" />
    </DeleteParameters>
    <UpdateParameters>
      <asp:Parameter Name="Title" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="Description" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="Images" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="Price" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="CatID" Type="Int32" />
      <asp:Parameter Name="IdInsurance" Type="Int32" />
    </UpdateParameters>
    <InsertParameters>
      <asp:Parameter Name="Title" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="Description" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="Images" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="Price" Type="String" />
      <asp:Parameter Name="CatID" Type="Int32" />
    </InsertParameters>
  </asp:SqlDataSource>
  <asp:FormView ID="FormView1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" 
    DataKeyNames="IdInsurance" DefaultMode="Edit">
    <EditItemTemplate>
      
      <table>
        <tr>
          <td>
            Nadpis:
          </td>
          <td colspan="2">
            <asp:TextBox ID="TitleTextBox" runat="server"
              Text='<%# Bind("Title") %>' />
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
            Popis
          </td>
          <td colspan="2">
            <asp:TextBox ID="DescriptionTextBox" runat="server" 
              Text='<%# Bind("Description") %>' />
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
            Cena
          </td>
          <td colspan="2">
            <asp:TextBox ID="PriceTextBox" runat="server"
              Text='<%# Bind("Price") %>' />
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
            Obrázek
          </td>
          <td colspan="2">
            <asp:TextBox ID="ImagesTextBox" runat="server"
              Text='<%# Bind("Images") %>' />
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
            Název kategorie
          </td>
          <td>
            <asp:DropDownList ID="DropDownList" runat="server" 
              DataSourceID="SqlDataSource1"
              DataTextField="TypeInsurance" 
              DataValueField="IdCatInsurance">
            </asp:DropDownList>
          </td>
          <td>
            <asp:TextBox ID="CatIDTextBox" runat="server"
              Text='<%# Bind("CatID") %>'
              OnLoad="CatIDTextBoxE_Load" />
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td colspan="3">
            <asp:Button ID="UpdateButton" runat="server" CausesValidation="True" 
              CommandName="Update" Text="Upravit" />
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
            <asp:Button ID="UpdateCancelButton" runat="server" 
              CausesValidation="False" CommandName="Cancel" Text="Zrušit" />
          </td>
        </tr>
      </table>
    </EditItemTemplate>
  </asp:FormView>
</asp:Content>

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

1. Ten DropDownList potřebuje určitě jiný SqlDataSource, musíte mít ve stránce dva - jeden pro FormView, druhý pro ten DropDownList, protože ten potřebuje jinou tabulku. Dejte druhý datasource hned nad ten DropDownList a napojte ho, stačí mu SelectCommand tak, aby vybral názvy a IDčka kategorií.

2. Tomu DropDownListu přidejte tuto vlastnost (nebojte se, že ji IntelliSense nezná, je záměrně skrytá, aby se ji lidi nesnažili nastavovat nesprávným způsobem):

 SelectedValue='<%# Bind("CatID") %>'

Vlastnost DataTextField říká název sloupce, který se zobrazí, a vlastnost DataValueField říká sloupec, jehož hodnota se při vybrání záznamu nastaví právě do SelectedValue.

Pokud máte v databázi na sloupci s IDčkem cizí klíč (a tím pádem v tom sloupci nejde nastavit hodnoty, které nejsou v tabulce kategorií), mělo by to fungovat.

3. Pokud chcete umožnit, aby kategorie nebyla vybrána (v tom sloupci může být NULL), přidejte dovnitř DropDownListu tohle:

<asp:ListItem Text="(nevybráno)" Value="" />

A DropDownListu přidejte tohle, aby natažení položek z datasource nepřepsalo ty, které tam už jsou:

AppendDataBoundItems="true"
nahlásit spamnahlásit spam 1 / 3 odpovědětodpovědět

Díky

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback