Problém s ukládáním profilu do DB   otázka

VB.NET, ASP.NET WebForms, Databáze

Zdravím hele mám tu problém s ukládáním profilů do database tak se chci zeptat jestli tam mám někde chybu nebo jestli je to chyba ze strany serveru

WEB.CONFIG

<profile enabled="true"
       automaticSaveEnabled="true"
       defaultProvider="MyProfileProvider">
   <providers>
    <clear />
    <add name="MyProfileProvider"
	      type="Altairis.Web.Security.SimpleSqlProfileProvider, Altairis.Web.Security"
	      connectionStringName="MainPages"
	      tableName="Profiles"
	      keyColumnName="UserName"
	      lastUpdateColumnName="LastUpdate" />
   </providers>
   <properties>
    <add name="FirstName" type="String" customProviderData="FirstName;nvarchar;max" />
    <add name="LastName" type="String" customProviderData="LastName;nvarchar;max" />
    <add name="CompanyName" type="String" customProviderData="CompanyName;nvarchar;max" />
    <add name="BirthDateDay" type="String" defaultValue="01" customProviderData="BirthDateDay;nvarchar;2" />
    <add name="BirthDateMonth" type="String" defaultValue="01" customProviderData="BirthDateMonth;nvarchar;2" />
    <add name="BirthDateYear" type="String" defaultValue="01" customProviderData="BirthDateYear;nvarchar;4" />
    <add name="Avatar" type="String" defaultValue="~/Images/Users/Avatars/no_avatar.gif" customProviderData="Avatar;nvarchar;max" />
    <add name="Street" type="String" customProviderData="Street;nvarchar;max" />
    <add name="HouseNumber" type="String" customProviderData="HouseNumber;nvarchar;max" />
    <add name="Adress" type="String" customProviderData="Adress;nvarchar;max" />
    <add name="PostalCode" type="String" customProviderData="PostalCode;nvarchar;max" />
    <add name="TelNumber" type="String" customProviderData="TelNumber;nvarchar;max" />
    <add name="FaxNumber" type="String" customProviderData="FaxNumber;nvarchar;max" />
    <add name="MobilNumber" type="String" customProviderData="MobilNumber;nvarchar;max" />
    <add name="IcqNumber" type="String" customProviderData="IcqNumber;nvarchar;max" />
    <add name="SkypeName" type="String" customProviderData="SkypeName;nvarchar;max" />
    <add name="Jabber" type="String" customProviderData="Jabber;nvarchar;max" />
    <add name="Country" type="String" customProviderData="Country;nvarchar;max" />
    <add name="Question" type="String" customProviderData="Question;nvarchar;max" />
    <add name="Answer" type="String" customProviderData="Answer;nvarchar;max" />
   </properties>
  </profile>

REGISTERUSER.ASPX

        <asp:CreateUserWizard ID="RegisterUser" runat="server">
          <WizardSteps>
            <asp:CreateUserWizardStep ID="CreateUserWizardStep1" runat="server">
              <ContentTemplate>
                <table>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="UserNameLabel" runat="server" AssociatedControlID="UserName">Uživatelské jméno:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:TextBox ID="UserName" runat="server" CssClass="textEntry"></asp:TextBox>
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="UserNameRequired" runat="server" 
                        ControlToValidate="UserName" ErrorMessage="User Name is required." 
                        ToolTip="User Name is required." ValidationGroup="CreateUserWizard1">*</asp:RequiredFieldValidator>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="PasswordLabel" runat="server" AssociatedControlID="Password">Heslo:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:TextBox ID="Password" runat="server" TextMode="Password" CssClass="textEntry"></asp:TextBox>
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="PasswordRequired" runat="server" 
                        ControlToValidate="Password" ErrorMessage="Password is required." 
                        ToolTip="Password is required." ValidationGroup="CreateUserWizard1">*</asp:RequiredFieldValidator>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="ConfirmPasswordLabel" runat="server" 
                        AssociatedControlID="ConfirmPassword">Potvrzení hesla:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:TextBox ID="ConfirmPassword" runat="server" TextMode="Password" CssClass="textEntry"></asp:TextBox>
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="ConfirmPasswordRequired" runat="server" 
                        ControlToValidate="ConfirmPassword" 
                        ErrorMessage="Confirm Password is required." 
                        ToolTip="Confirm Password is required." ValidationGroup="CreateUserWizard1" Text="*" />
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="EmailLabel" runat="server" AssociatedControlID="Email">E-mail:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:TextBox ID="Email" runat="server" CssClass="textEntry"></asp:TextBox>
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="EmailRequired" runat="server" 
                        ControlToValidate="Email" ErrorMessage="E-mail is required." 
                        ToolTip="E-mail is required." ValidationGroup="CreateUserWizard1">*</asp:RequiredFieldValidator>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td colspan="2">
                      <hr />
                      <hr />
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="FirstNameLabel" runat="server" AssociatedControlID="FirstNameLabel" CssClass="Label">Jméno:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:TextBox ID="FirstNameBox" runat="server" CssClass="textEntry"></asp:TextBox>
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="FirstNameRequired" runat="server" ControlToValidate="FirstNameBox" 
                        CssClass="failureNotification" ErrorMessage="" ToolTip="" 
                        ValidationGroup="RegisterUserValidationGroup">*</asp:RequiredFieldValidator>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="LastNameLabel" runat="server" AssociatedControlID="LastNameLabel" CssClass="Label">Příjmení:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:TextBox ID="LastNameBox" runat="server" CssClass="textEntry"></asp:TextBox>
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="LastNameRequired" runat="server" ControlToValidate="LastNameBox" 
                        CssClass="failureNotification" ErrorMessage="" ToolTip="" 
                        ValidationGroup="RegisterUserValidationGroup">*</asp:RequiredFieldValidator>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="BirthDateLabel" runat="server" AssociatedControlID="FirstNameLabel" CssClass="Label">Datum narození:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:DropDownList ID="BirthDateDayDropDown" runat="server">
                        <asp:ListItem Text="01" />
                        <asp:ListItem Text="02" />
                        <asp:ListItem Text="03" />
                        <asp:ListItem Text="04" />
                        <asp:ListItem Text="05" />
                        <asp:ListItem Text="06" />
                        <asp:ListItem Text="07" />
                        <asp:ListItem Text="08" />
                        <asp:ListItem Text="09" />
                        <asp:ListItem Text="10" />
                        <asp:ListItem Text="11" />
                        <asp:ListItem Text="12" />
                        <asp:ListItem Text="13" />
                        <asp:ListItem Text="14" />
                        <asp:ListItem Text="15" />
                        <asp:ListItem Text="16" />
                        <asp:ListItem Text="17" />
                        <asp:ListItem Text="18" />
                        <asp:ListItem Text="19" />
                        <asp:ListItem Text="20" />
                        <asp:ListItem Text="21" />
                        <asp:ListItem Text="22" />
                        <asp:ListItem Text="23" />
                        <asp:ListItem Text="24" />
                        <asp:ListItem Text="25" />
                        <asp:ListItem Text="26" />
                        <asp:ListItem Text="27" />
                        <asp:ListItem Text="28" />
                        <asp:ListItem Text="29" />
                        <asp:ListItem Text="30" />
                        <asp:ListItem Text="31" />
                      </asp:DropDownList>/
                      <asp:DropDownList ID="BirthDateMonthDropDown" runat="server">
                        <asp:ListItem Text="01" />
                        <asp:ListItem Text="02" />
                        <asp:ListItem Text="03" />
                        <asp:ListItem Text="04" />
                        <asp:ListItem Text="05" />
                        <asp:ListItem Text="06" />
                        <asp:ListItem Text="07" />
                        <asp:ListItem Text="08" />
                        <asp:ListItem Text="09" />
                        <asp:ListItem Text="10" />
                        <asp:ListItem Text="11" />
                        <asp:ListItem Text="12" />
                      </asp:DropDownList>/
                      <asp:DropDownList ID="BirthDateYearDropDown" runat="server">
                        <asp:ListItem Text="2011" />
                        <asp:ListItem Text="2010" />
                        <asp:ListItem Text="2009" />
                        <asp:ListItem Text="2008" />
                        <asp:ListItem Text="2007" />
                        <asp:ListItem Text="2006" />
                        <asp:ListItem Text="2005" />
                        <asp:ListItem Text="2004" />
                        <asp:ListItem Text="2003" />
                        <asp:ListItem Text="2002" />
                        <asp:ListItem Text="2001" />
                        <asp:ListItem Text="2000" />
                        <asp:ListItem Text="1999" />
                        <asp:ListItem Text="1998" />
                        <asp:ListItem Text="1997" />
                        <asp:ListItem Text="1996" />
                        <asp:ListItem Text="1995" />
                        <asp:ListItem Text="1994" />
                        <asp:ListItem Text="1993" />
                        <asp:ListItem Text="1992" />
                        <asp:ListItem Text="1991" />
                        <asp:ListItem Text="1990" />
                        <asp:ListItem Text="1989" />
                        <asp:ListItem Text="1988" />
                        <asp:ListItem Text="1987" />
                        <asp:ListItem Text="1986" />
                        <asp:ListItem Text="1985" />
                        <asp:ListItem Text="1984" />
                        <asp:ListItem Text="1983" />
                        <asp:ListItem Text="1982" />
                        <asp:ListItem Text="1981" />
                        <asp:ListItem Text="1980" />
                        <asp:ListItem Text="1979" />
                        <asp:ListItem Text="1978" />
                        <asp:ListItem Text="1977" />
                        <asp:ListItem Text="1976" />
                        <asp:ListItem Text="1975" />
                        <asp:ListItem Text="1974" />
                        <asp:ListItem Text="1973" />
                        <asp:ListItem Text="1972" />
                        <asp:ListItem Text="1971" />
                        <asp:ListItem Text="1970" />
                        <asp:ListItem Text="1969" />
                        <asp:ListItem Text="1968" />
                        <asp:ListItem Text="1967" />
                        <asp:ListItem Text="1966" />
                        <asp:ListItem Text="1965" />
                        <asp:ListItem Text="1964" />
                        <asp:ListItem Text="1963" />
                        <asp:ListItem Text="1962" />
                        <asp:ListItem Text="1961" />
                        <asp:ListItem Text="1960" />
                        <asp:ListItem Text="1959" />
                        <asp:ListItem Text="1958" />
                        <asp:ListItem Text="1957" />
                        <asp:ListItem Text="1956" />
                        <asp:ListItem Text="1955" />
                        <asp:ListItem Text="1954" />
                        <asp:ListItem Text="1953" />
                        <asp:ListItem Text="1952" />
                        <asp:ListItem Text="1951" />
                        <asp:ListItem Text="1950" />
                        <asp:ListItem Text="1949" />
                        <asp:ListItem Text="1948" />
                        <asp:ListItem Text="1947" />
                        <asp:ListItem Text="1946" />
                        <asp:ListItem Text="1945" />
                        <asp:ListItem Text="1944" />
                        <asp:ListItem Text="1943" />
                        <asp:ListItem Text="1942" />
                        <asp:ListItem Text="1941" />
                        <asp:ListItem Text="1940" />
                        <asp:ListItem Text="1939" />
                        <asp:ListItem Text="1938" />
                        <asp:ListItem Text="1937" />
                        <asp:ListItem Text="1936" />
                        <asp:ListItem Text="1935" />
                        <asp:ListItem Text="1934" />
                        <asp:ListItem Text="1933" />
                        <asp:ListItem Text="1932" />
                        <asp:ListItem Text="1931" />
                        <asp:ListItem Text="1930" />
                        <asp:ListItem Text="1929" />
                        <asp:ListItem Text="1928" />
                        <asp:ListItem Text="1927" />
                        <asp:ListItem Text="1926" />
                        <asp:ListItem Text="1925" />
                        <asp:ListItem Text="1924" />
                        <asp:ListItem Text="1923" />
                        <asp:ListItem Text="1922" />
                        <asp:ListItem Text="1921" />
                        <asp:ListItem Text="1920" />
                        <asp:ListItem Text="1919" />
                        <asp:ListItem Text="1918" />
                        <asp:ListItem Text="1917" />
                        <asp:ListItem Text="1916" />
                        <asp:ListItem Text="1915" />
                        <asp:ListItem Text="1914" />
                        <asp:ListItem Text="1913" />
                        <asp:ListItem Text="1912" />
                        <asp:ListItem Text="1911" />
                        <asp:ListItem Text="1910" />
                        <asp:ListItem Text="1909" />
                        <asp:ListItem Text="1908" />
                        <asp:ListItem Text="1907" />
                        <asp:ListItem Text="1906" />
                        <asp:ListItem Text="1905" />
                        <asp:ListItem Text="1904" />
                        <asp:ListItem Text="1903" />
                        <asp:ListItem Text="1902" />
                        <asp:ListItem Text="1901" />
                        <asp:ListItem Text="1900" />
                      </asp:DropDownList>
					            &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DD/MM/YYYY
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="BirthDateRequired" runat="server" ControlToValidate="BirthDateDayDropDown" 
                        CssClass="failureNotification" ErrorMessage="" ToolTip="" 
                        ValidationGroup="RegisterUserValidationGroup">*</asp:RequiredFieldValidator>
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" ControlToValidate="BirthDateMonthDropDown" 
                        CssClass="failureNotification" ErrorMessage="" ToolTip="" 
                        ValidationGroup="RegisterUserValidationGroup">*</asp:RequiredFieldValidator>
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server" ControlToValidate="BirthDateYearDropDown" 
                        CssClass="failureNotification" ErrorMessage="" ToolTip="" 
                        ValidationGroup="RegisterUserValidationGroup">*</asp:RequiredFieldValidator>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td colspan="2">
                      <hr />
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="CompanyNameLabel" runat="server" AssociatedControlID="CompanyNameLabel" CssClass="Label">Jméno Firmy:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:TextBox ID="CompanyNameBox" runat="server" CssClass="textEntry"></asp:TextBox>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td colspan="2">
                      <hr />
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="StreetLabel" runat="server" AssociatedControlID="StreetLabel" CssClass="Label">Ulice:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:TextBox ID="StreetBox" runat="server" CssClass="textEntry"></asp:TextBox>
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="StreetRequired" runat="server" ControlToValidate="StreetBox" 
                        CssClass="failureNotification" ErrorMessage="User Name is required." ToolTip="User Name is required." 
                        ValidationGroup="RegisterUserValidationGroup">*</asp:RequiredFieldValidator>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="HouseNumberLabel" runat="server" AssociatedControlID="HouseNumberLabel" CssClass="Label">Číslo popisné:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:TextBox ID="HouseNumberBox" runat="server" CssClass="textEntry"></asp:TextBox>
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="HouseNumberRequired" runat="server" ControlToValidate="HouseNumberBox" 
                        CssClass="failureNotification" ErrorMessage="User Name is required." ToolTip="User Name is required." 
                        ValidationGroup="RegisterUserValidationGroup">*</asp:RequiredFieldValidator>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="AdressLabel" runat="server" AssociatedControlID="AdressLabel" CssClass="Label">Město:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:TextBox ID="AdressBox" runat="server" CssClass="textEntry"></asp:TextBox>
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="AdressRequired" runat="server" ControlToValidate="AdressBox" 
                        CssClass="failureNotification" ErrorMessage="User Name is required." ToolTip="User Name is required." 
                        ValidationGroup="RegisterUserValidationGroup">*</asp:RequiredFieldValidator>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="PostalCodeLabel" runat="server" AssociatedControlID="PostalCodeLabel" CssClass="Label">PSČ:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:TextBox ID="PostalCodeBox" runat="server" CssClass="textEntry"></asp:TextBox>
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="PostalCodeRequired" runat="server" ControlToValidate="PostalCodeBox" 
                        CssClass="failureNotification" ErrorMessage="User Name is required." ToolTip="User Name is required." 
                        ValidationGroup="RegisterUserValidationGroup">*</asp:RequiredFieldValidator>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td colspan="2">
                      <hr />
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="TelNumberLabel" runat="server" AssociatedControlID="TelNumberLabel" CssClass="Label">Tel.:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:TextBox ID="TelNumberBox" runat="server" CssClass="textEntry"></asp:TextBox>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="FaxNumberLabel" runat="server" AssociatedControlID="FaxNumberLabel" CssClass="Label">FAX:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:TextBox ID="FaxNumberBox" runat="server" CssClass="textEntry"></asp:TextBox>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="MobilNumberLabel" runat="server" AssociatedControlID="MobilNumberLabel" CssClass="Label">Mobil:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:TextBox ID="MobilNumberBox" runat="server" CssClass="textEntry"></asp:TextBox>
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="MobilNumberRequired" runat="server" ControlToValidate="MobilNumberBox" 
                        CssClass="failureNotification" ErrorMessage="User Name is required." ToolTip="User Name is required." 
                        ValidationGroup="RegisterUserValidationGroup">*</asp:RequiredFieldValidator>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td colspan="2">
                      <hr />
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="IcqNumberLabel" runat="server" AssociatedControlID="IcqNumberLabel" CssClass="Label">ICQ:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:TextBox ID="IcqNumberBox" runat="server" CssClass="textEntry"></asp:TextBox>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="SkypeLabel" runat="server" AssociatedControlID="SkypeLabel" CssClass="Label">Skype:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:TextBox ID="SkypeBox" runat="server" CssClass="textEntry"></asp:TextBox>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="JabberLabel" runat="server" AssociatedControlID="JabberLabel" CssClass="Label">Jabber:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:TextBox ID="JabberBox" runat="server" CssClass="textEntry"></asp:TextBox>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td colspan="2">
                      <hr />
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="CountryLabel" runat="server" AssociatedControlID="CountryLabel" CssClass="Label">Země původu:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:DropDownList ID="CountryDropDown" runat="server"
                        AppendDataBoundItems="True"
                        CssClass="DropDown" Width="305px" >
                        <asp:ListItem Text="Nevybráno!!!" />
                        <asp:ListItem Text="Afghanistan" />
                        <asp:ListItem Text="Aland Islands" />
                        <asp:ListItem Text="Albania" />
                        <asp:ListItem Text="Algeria" />
                        <asp:ListItem Text="American Samoa" />
                        <asp:ListItem Text="Andorra" />
                        <asp:ListItem Text="Angola" />
                        <asp:ListItem Text="Anguilla" />
                        <asp:ListItem Text="Antarctica" />
                        <asp:ListItem Text="Antigua Barbuda" />
                        <asp:ListItem Text="Argentina" />
                        <asp:ListItem Text="Armenia" />
                        <asp:ListItem Text="Aruba" />
                        <asp:ListItem Text="Australia" />
                        <asp:ListItem Text="Austria" />
                        <asp:ListItem Text="Azerbaijan" />
                        <asp:ListItem Text="Bahamas" />
                        <asp:ListItem Text="Bahrain" />
                        <asp:ListItem Text="Bangladesh" />
                        <asp:ListItem Text="Barbados" />
                        <asp:ListItem Text="Belarus" />
                        <asp:ListItem Text="Belgium" />
                        <asp:ListItem Text="Belize" />
                        <asp:ListItem Text="Benin" />
                        <asp:ListItem Text="Bermuda" />
                        <asp:ListItem Text="Bermuda" />
                        <asp:ListItem Text="Bhutan" />
                        <asp:ListItem Text="Bolivia" />
                        <asp:ListItem Text="Bosnia and Herzegovina" />
                        <asp:ListItem Text="Botswana" />
                        <asp:ListItem Text="Bouvet Island" />
                        <asp:ListItem Text="Brazil" />
                        <asp:ListItem Text="British Indian Ocean Territory" />
                        <asp:ListItem Text="Brunei Darussalam" />
                        <asp:ListItem Text="Bulgaria" />
                        <asp:ListItem Text="Burkina Faso" />
                        <asp:ListItem Text="Burundi" />
                        <asp:ListItem Text="Cambodia" />
                        <asp:ListItem Text="Cameroon" />
                        <asp:ListItem Text="Canada" />
                        <asp:ListItem Text="Cape Verde" />
                        <asp:ListItem Text="Cayman Islands" />
                        <asp:ListItem Text="Central African Republic" />
                        <asp:ListItem Text="Cocos (Keeling) Islands" />
                        <asp:ListItem Text="Colombia" />
                        <asp:ListItem Text="Comoros" />
                        <asp:ListItem Text="Congo" />
                        <asp:ListItem Text="Congo, the Democratic Republic of the" />
                        <asp:ListItem Text="Cook Islands" />
                        <asp:ListItem Text="Costa Rica" />
                        <asp:ListItem Text="Croatia" />
                        <asp:ListItem Text="Cuba" />
                        <asp:ListItem Text="Cyprus" />
                        <asp:ListItem Text="Czech Republic" />
                        <asp:ListItem Text="Denmark" />
                        <asp:ListItem Text="Djibouti" />
                        <asp:ListItem Text="Dominica" />
                        <asp:ListItem Text="Dominican Republic" />
                        <asp:ListItem Text="Ecuador" />
                        <asp:ListItem Text="Egypt" />
                        <asp:ListItem Text="El Salvador" />
                        <asp:ListItem Text="Equatorial Guinea" />
                        <asp:ListItem Text="Eritrea" />
                        <asp:ListItem Text="Estonia" />
                        <asp:ListItem Text="Ethiopia" />
                        <asp:ListItem Text="Falkland Islands (Malvinas)" />
                        <asp:ListItem Text="Faroe Islands" />
                        <asp:ListItem Text="Fiji" />
                        <asp:ListItem Text="Finland" />
                        <asp:ListItem Text="France" />
                        <asp:ListItem Text="French Guiana" />
                        <asp:ListItem Text="French Polynesia" />
                        <asp:ListItem Text="French Southern Territories" />
                        <asp:ListItem Text="Gabon" />
                        <asp:ListItem Text="Gambia" />
                        <asp:ListItem Text="Georgia" />
                        <asp:ListItem Text="Germany" />
                        <asp:ListItem Text="Ghana" />
                        <asp:ListItem Text="Gibraltar" />
                        <asp:ListItem Text="Greece" />
                        <asp:ListItem Text="Greenland" />
                        <asp:ListItem Text="Grenada" />
                        <asp:ListItem Text="Guadeloupe" />
                        <asp:ListItem Text="Guam" />
                        <asp:ListItem Text="Guatemala" />
                        <asp:ListItem Text="Guernsey" />
                        <asp:ListItem Text="Guinea" />
                        <asp:ListItem Text="Guinea-Bissau" />
                        <asp:ListItem Text="Guyana" />
                        <asp:ListItem Text="Haiti" />
                        <asp:ListItem Text="Heard Island and McDonald Islands" />
                        <asp:ListItem Text="Holy See (Vatican City State)" />
                        <asp:ListItem Text="Honduras" />
                        <asp:ListItem Text="Hong Kong" />
                        <asp:ListItem Text="Hungary" />
                        <asp:ListItem Text="Chad" />
                        <asp:ListItem Text="Chile" />
                        <asp:ListItem Text="China" />
                        <asp:ListItem Text="Christmas Island" />
                        <asp:ListItem Text="Iceland" />
                        <asp:ListItem Text="India" />
                        <asp:ListItem Text="Indonesia" />
                        <asp:ListItem Text="Iran, Islamic Republic of" />
                        <asp:ListItem Text="Iraq" />
                        <asp:ListItem Text="Ireland" />
                        <asp:ListItem Text="Isle of Man" />
                        <asp:ListItem Text="Israel" />
                        <asp:ListItem Text="Italy" />
                        <asp:ListItem Text="Ivory Coast" />
                        <asp:ListItem Text="Jamaica" />
                        <asp:ListItem Text="Japan" />
                        <asp:ListItem Text="Jersey" />
                        <asp:ListItem Text="Jordan" />
                        <asp:ListItem Text="Kazahstan" />
                        <asp:ListItem Text="Kenya" />
                        <asp:ListItem Text="Kiribati" />
                        <asp:ListItem Text="Kuwait" />
                        <asp:ListItem Text="Kyrgyzstan" />
                        <asp:ListItem Text="Laos" />
                        <asp:ListItem Text="Latvia" />
                        <asp:ListItem Text="Lebanon" />
                        <asp:ListItem Text="Lesotho" />
                        <asp:ListItem Text="Liberia" />
                        <asp:ListItem Text="Libyan Arab Jamahiriya" />
                        <asp:ListItem Text="Liechtenstein" />
                        <asp:ListItem Text="Lithuania" />
                        <asp:ListItem Text="Luxembourg" />
                        <asp:ListItem Text="Macao" />
                        <asp:ListItem Text="Macedonia, the former Yugoslav Republic of" />
                        <asp:ListItem Text="Madagascar" />
                        <asp:ListItem Text="Malawi" />
                        <asp:ListItem Text="Malaysia" />
                        <asp:ListItem Text="Maldives" />
                        <asp:ListItem Text="Mali" />
                        <asp:ListItem Text="Malta" />
                        <asp:ListItem Text="Marshall Islands" />
                        <asp:ListItem Text="Martinique" />
                        <asp:ListItem Text="Mauritania" />
                        <asp:ListItem Text="Mauritius" />
                        <asp:ListItem Text="Mayotte" />
                        <asp:ListItem Text="Mexico" />
                        <asp:ListItem Text="Micronesia, Federated States of" />
                        <asp:ListItem Text="Moldova, Republic of" />
                        <asp:ListItem Text="Monaco" />
                        <asp:ListItem Text="Mongolia" />
                        <asp:ListItem Text="Montserrat" />
                        <asp:ListItem Text="Morocco" />
                        <asp:ListItem Text="Mozambique" />
                        <asp:ListItem Text="Myanmar" />
                        <asp:ListItem Text="Namibia" />
                        <asp:ListItem Text="Nauru" />
                        <asp:ListItem Text="Nepal" />
                        <asp:ListItem Text="Netherlands" />
                        <asp:ListItem Text="Netherlands Antilles" />
                        <asp:ListItem Text="New Caledonia" />
                        <asp:ListItem Text="New Zealand" />
                        <asp:ListItem Text="Nicaragua" />
                        <asp:ListItem Text="Niger" />
                        <asp:ListItem Text="Nigeria" />
                        <asp:ListItem Text="Niue" />
                        <asp:ListItem Text="Norfolk Island" />
                        <asp:ListItem Text="North Korea" />
                        <asp:ListItem Text="Northern Mariana Islands" />
                        <asp:ListItem Text="Norway" />
                        <asp:ListItem Text="Oman" />
                        <asp:ListItem Text="Organization" />
                        <asp:ListItem Text="Pakistan" />
                        <asp:ListItem Text="Palau" />
                        <asp:ListItem Text="Palestinian Territory, Occupied" />
                        <asp:ListItem Text="Panama" />
                        <asp:ListItem Text="Papua New Guinea" />
                        <asp:ListItem Text="Paraguay" />
                        <asp:ListItem Text="Peru" />
                        <asp:ListItem Text="Philippines" />
                        <asp:ListItem Text="Pitcairn" />
                        <asp:ListItem Text="Poland" />
                        <asp:ListItem Text="Portugal" />
                        <asp:ListItem Text="Puerto Rico" />
                        <asp:ListItem Text="Qatar" />
                        <asp:ListItem Text="Reunion" />
                        <asp:ListItem Text="Romania" />
                        <asp:ListItem Text="Russian Federation" />
                        <asp:ListItem Text="Rwanda" />
                        <asp:ListItem Text="Saint Helena" />
                        <asp:ListItem Text="Saint Kitts and Nevis" />
                        <asp:ListItem Text="Saint Lucia" />
                        <asp:ListItem Text="Saint Pierre and Miquelon" />
                        <asp:ListItem Text="Saint Vincent and the Grenadines" />
                        <asp:ListItem Text="Samoa" />
                        <asp:ListItem Text="San Marino" />
                        <asp:ListItem Text="Sao Tome and Principe" />
                        <asp:ListItem Text="Saudi Arabia" />
                        <asp:ListItem Text="Senegal" />
                        <asp:ListItem Text="Serbia and Montenegro" />
                        <asp:ListItem Text="Seychelles" />
                        <asp:ListItem Text="Sierra Leone" />
                        <asp:ListItem Text="Singapore" />
                        <asp:ListItem Text="Slovakia" />
                        <asp:ListItem Text="Slovenia" />
                        <asp:ListItem Text="Solomon Islands" />
                        <asp:ListItem Text="Somalia" />
                        <asp:ListItem Text="South Africa" />
                        <asp:ListItem Text="South Georgia and the South Sandwich Islands" />
                        <asp:ListItem Text="South Korea" />
                        <asp:ListItem Text="Spain" />
                        <asp:ListItem Text="Sri Lanka" />
                        <asp:ListItem Text="Sudan" />
                        <asp:ListItem Text="Suriname" />
                        <asp:ListItem Text="Svalbard and Jan Mayen" />
                        <asp:ListItem Text="Swaziland" />
                        <asp:ListItem Text="Sweden" />
                        <asp:ListItem Text="Switzerland" />
                        <asp:ListItem Text="Syrian Arab Republic" />
                        <asp:ListItem Text="Taiwan" />
                        <asp:ListItem Text="Tajikistan" />
                        <asp:ListItem Text="Tanzania, United Republic of" />
                        <asp:ListItem Text="Thailand" />
                        <asp:ListItem Text="Timor-Leste" />
                        <asp:ListItem Text="Togo" />
                        <asp:ListItem Text="Tokelau" />
                        <asp:ListItem Text="Tonga" />
                        <asp:ListItem Text="Trinidad & Tobago" />
                        <asp:ListItem Text="Tunisia" />
                        <asp:ListItem Text="Turkey" />
                        <asp:ListItem Text="Turkmenistan" />
                        <asp:ListItem Text="Turks and Caicos Islands" />
                        <asp:ListItem Text="Tuvalu" />
                        <asp:ListItem Text="Uganda" />
                        <asp:ListItem Text="Ukraine" />
                        <asp:ListItem Text="United Arab Emirates" />
                        <asp:ListItem Text="United Kingdom" />
                        <asp:ListItem Text="United States Minor Outlying Islands" />
                        <asp:ListItem Text="United States of America" />
                        <asp:ListItem Text="Uruguay" />
                        <asp:ListItem Text="Uzbekistan" />
                        <asp:ListItem Text="Vanuatu" />
                        <asp:ListItem Text="Venezuela" />
                        <asp:ListItem Text="Viet Nam" />
                        <asp:ListItem Text="Virgin Islands, British" />
                        <asp:ListItem Text="Wallis and Futuna" />
                        <asp:ListItem Text="Western Sahara" />
                        <asp:ListItem Text="Yemen" />
                        <asp:ListItem Text="Zambia" />
                        <asp:ListItem Text="Zimbabwe" />
                      </asp:DropDownList>
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="CountryRequired" runat="server" ControlToValidate="CountryDropDown" 
                        CssClass="failureNotification" ValidationGroup="RegisterUserValidationGroup">*</asp:RequiredFieldValidator>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td colspan="2">
                      <hr />
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="QuestionLabel" runat="server" AssociatedControlID="QuestionLabel" CssClass="Label">Bezpečnostní otázka:</asp:Label>
                    </td>
                              <td>
                      <asp:DropDownList ID="QuestionDropDown" runat="server" 
                        AppendDataBoundItems="True"
                        CssClass="DropDown" Width="305px" >
                        <asp:ListItem Text="Nevybráno!!!" />
                        <asp:ListItem Text="Číslo řidičského průkazu?" />
                        <asp:ListItem Text="Datum vystavení řidičského průkazu?" />
                        <asp:ListItem Text="Datum vystavení pasu?" />
                        <asp:ListItem Text="Můj nejoblíbeněsjší film/seriál?" />
                        <asp:ListItem Text="Nejoblíbenější herec/herečka?" />
                        <asp:ListItem Text="Datum narození babičky?" />
                        <asp:ListItem Text="Datum narození dědečka?" />
                        <asp:ListItem Text="Rodné příjmení matky?" />
                        <asp:ListItem Text="Číslo pasu?" />
                        <asp:ListItem Text="Číslo občanského průkazu?" />
                        <asp:ListItem Text="Datum vystavenní občanského průkazu?" />
                        <asp:ListItem Text="Nejoblíbenější mazlíček?" />
                      </asp:DropDownList>
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="QuestionRequired" runat="server" ControlToValidate="QuestionDropDown" 
                        CssClass="failureNotification" ValidationGroup="RegisterUserValidationGroup">*</asp:RequiredFieldValidator>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="right">
                      <asp:Label ID="AnswerLabel" runat="server" AssociatedControlID="AnswerLabel" CssClass="Label">Odpověď:</asp:Label>
                    </td>
                    <td>
                      <asp:TextBox ID="AnswerBox" runat="server" CssClass="textEntry"></asp:TextBox>
                      <asp:RequiredFieldValidator ID="AnswerRequired" runat="server" ControlToValidate="AnswerBox" 
                        CssClass="failureNotification" ErrorMessage="User Name is required." ToolTip="User Name is required." 
                        ValidationGroup="RegisterUserValidationGroup">*</asp:RequiredFieldValidator>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td align="center">
                      <asp:Button ID="CancelCreateUserButton" runat="server"
                        CommandName="Cancel"
                        Text="Zrušit" />
                    </td>
                    <td align="center">
                      <asp:Button ID="CreateUserButton" runat="server"
                        CommandName="MoveNext"
                        Text="Dokončit" 
                        ValidationGroup="RegisterUserValidationGroup" />
                    </td>
                  </tr>
                </table>
              </ContentTemplate>
              <CustomNavigationTemplate>
              </CustomNavigationTemplate>
            </asp:CreateUserWizardStep>
            <asp:CompleteWizardStep ID="CompleteWizardStep1" runat="server">
            </asp:CompleteWizardStep>
          </WizardSteps>
        </asp:CreateUserWizard>

REGISTERUSER.ASPX.CS

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class Account_RegisterUser : System.Web.UI.Page
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    RegisterUser.ContinueDestinationPageUrl = Request.QueryString["ReturnUrl"];
  }

  protected void RegisterUser_CreatedUser(object sender, EventArgs e)
  {

    Roles.AddUserToRole(RegisterUser.UserName, "Users");

    FormsAuthentication.SetAuthCookie(RegisterUser.UserName, false /* createPersistentCookie */);

    string continueUrl = RegisterUser.ContinueDestinationPageUrl;
    if (String.IsNullOrEmpty(continueUrl))
    {
      continueUrl = "~/";
    }
    Response.Redirect(continueUrl);

    ProfileCommon p = (ProfileCommon)ProfileCommon.Create(RegisterUser.UserName, true);
    p.FirstName = ((TextBox)RegisterUser.CreateUserStep.ContentTemplateContainer.FindControl("FirstName")).Text;
    p.LastName = ((TextBox)RegisterUser.CreateUserStep.ContentTemplateContainer.FindControl("LastName")).Text;
    p.BirthDateDay = ((DropDownList)RegisterUser.CreateUserStep.ContentTemplateContainer.FindControl("BirthDateDayDropDown")).SelectedValue;
    p.BirthDateMonth = ((DropDownList)RegisterUser.CreateUserStep.ContentTemplateContainer.FindControl("BirthDateMonthDropDown")).SelectedValue;
    p.BirthDateYear = ((DropDownList)RegisterUser.CreateUserStep.ContentTemplateContainer.FindControl("BirthDateYearDropDown")).SelectedValue;
    p.CompanyName = ((TextBox)RegisterUser.CreateUserStep.ContentTemplateContainer.FindControl("CompanyName")).Text;
    p.Avatar = ((TextBox)RegisterUser.CreateUserStep.ContentTemplateContainer.FindControl("Avatar")).Text;
    p.Street = ((TextBox)RegisterUser.CreateUserStep.ContentTemplateContainer.FindControl("Street")).Text;
    p.HouseNumber = ((TextBox)RegisterUser.CreateUserStep.ContentTemplateContainer.FindControl("HouseNumber")).Text;
    p.Adress = ((TextBox)RegisterUser.CreateUserStep.ContentTemplateContainer.FindControl("Adress")).Text;
    p.PostalCode = ((TextBox)RegisterUser.CreateUserStep.ContentTemplateContainer.FindControl("PostalCode")).Text;
    p.TelNumber = ((TextBox)RegisterUser.CreateUserStep.ContentTemplateContainer.FindControl("TelNumber")).Text;
    p.FaxNumber = ((TextBox)RegisterUser.CreateUserStep.ContentTemplateContainer.FindControl("FaxNumber")).Text;
    p.MobilNumber = ((TextBox)RegisterUser.CreateUserStep.ContentTemplateContainer.FindControl("MobilNumber")).Text;
    p.IcqNumber = ((TextBox)RegisterUser.CreateUserStep.ContentTemplateContainer.FindControl("IcqNumber")).Text;
    p.SkypeName = ((TextBox)RegisterUser.CreateUserStep.ContentTemplateContainer.FindControl("SkypeName")).Text;
    p.Jabber = ((TextBox)RegisterUser.CreateUserStep.ContentTemplateContainer.FindControl("SkypeName")).Text;
    p.Country = ((DropDownList)RegisterUser.CreateUserStep.ContentTemplateContainer.FindControl("CountryDropDown")).SelectedValue;
    p.Question = ((DropDownList)RegisterUser.CreateUserStep.ContentTemplateContainer.FindControl("QuestionDropDown")).SelectedValue;
    p.Answer = ((TextBox)RegisterUser.CreateUserStep.ContentTemplateContainer.FindControl("AnswerBox")).Text;
    p.Save();
  }
}

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

A nemohl byste alespoň místo zbytečného kódu napsat,zda vám to vyhodí nějakou chybu nebo jestli vše projde ok,ale data v DB chybí? takovýto topic je naprosto k ničemu...

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

nehodí to žádnou chybovku, vše projde bez problému až na to že to do DB neuloží data která se vyplní a dokonce se uživateli nepřiřadí ani příslušná role

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Proveďte debug a podívejte se přímo do kódu kde je chyba..

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Možná bych se zkusil odkazovat na user pomocí odkazu na CreateUserWizard a ne RegisterUser.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

myslíte přímo na komponentu CreateUserWizard nebo na IDčko komponenty???

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Pokud se nepřiřadí uživatel ani do příslušné role,což je hned první věc,která se v rámci metody provádí,pak se samotná metoda vůbec nespustí - jak Vám již radilo několik lidí,dejte si breakpoint do metody a uvidíte zda dojde:

1) ke spuštění samotné metody

2) ke korektnímu načtení proměnných,tak jak si představujete

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

já tedy ASP.net nerozumím, tak se omlouvám za blbý dotaz, ale nešlo by alespoň ty kvanta číselných hodnot řešit pomocí cyklu?

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Jste trochu mimo mísu :)) takže no comment..

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Ale je pravda,že plnit ListBox itemy při takovém množství,by bylo vhodnější použít DB a tahat to z ní.takto je HTML kód neuvěřitelně louhý a nepřehledný..

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

hluboká omluva, ale to sem si přesně představoval jako použití asp.net - abych nemusel psát jako ko*ot milion položek do kódu hmtl, tak si naplním komponentu daty z kódově. no nic, ještě jednou se omlouvám

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

todle mi prostě přijde jako úlet:

<asp:DropDownList ID="BirthDateYearDropDown" runat="server">
                        <asp:ListItem Text="2011" />
                        <asp:ListItem Text="2010" />
                        <asp:ListItem Text="2009" />
                        <asp:ListItem Text="2008" />
                        <asp:ListItem Text="2007" />
                        <asp:ListItem Text="2006" />
                        <asp:ListItem Text="2005" />
                        <asp:ListItem Text="2004" />
                        <asp:ListItem Text="2003" />
                        <asp:ListItem Text="2002" />
                        <asp:ListItem Text="2001" />
                        <asp:ListItem Text="2000" />
                        <asp:ListItem Text="1999" />
                        <asp:ListItem Text="1998" />
                        <asp:ListItem Text="1997" />
                        <asp:ListItem Text="1996" />
                        <asp:ListItem Text="1995" />
                        <asp:ListItem Text="1994" />
                        <asp:ListItem Text="1993" />
                        <asp:ListItem Text="1992" />
                        <asp:ListItem Text="1991" />
                        <asp:ListItem Text="1990" />
                        <asp:ListItem Text="1989" />
                        <asp:ListItem Text="1988" />
                        <asp:ListItem Text="1987" />
                        <asp:ListItem Text="1986" />
                        <asp:ListItem Text="1985" />
                        <asp:ListItem Text="1984" />
                        <asp:ListItem Text="1983" />
                        <asp:ListItem Text="1982" />
                        <asp:ListItem Text="1981" />
                        <asp:ListItem Text="1980" />
                        <asp:ListItem Text="1979" />
                        <asp:ListItem Text="1978" />
                        <asp:ListItem Text="1977" />
                        <asp:ListItem Text="1976" />
                        <asp:ListItem Text="1975" />
                        <asp:ListItem Text="1974" />
                        <asp:ListItem Text="1973" />
                        <asp:ListItem Text="1972" />
                        <asp:ListItem Text="1971" />
                        <asp:ListItem Text="1970" />
                        <asp:ListItem Text="1969" />
                        <asp:ListItem Text="1968" />
                        <asp:ListItem Text="1967" />
                        <asp:ListItem Text="1966" />
                        <asp:ListItem Text="1965" />
                        <asp:ListItem Text="1964" />
                        <asp:ListItem Text="1963" />
                        <asp:ListItem Text="1962" />
                        <asp:ListItem Text="1961" />
                        <asp:ListItem Text="1960" />
                        <asp:ListItem Text="1959" />
                        <asp:ListItem Text="1958" />
                        <asp:ListItem Text="1957" />
                        <asp:ListItem Text="1956" />
                        <asp:ListItem Text="1955" />
                        <asp:ListItem Text="1954" />
                        <asp:ListItem Text="1953" />
                        <asp:ListItem Text="1952" />
                        <asp:ListItem Text="1951" />
                        <asp:ListItem Text="1950" />
                        <asp:ListItem Text="1949" />
                        <asp:ListItem Text="1948" />
                        <asp:ListItem Text="1947" />
                        <asp:ListItem Text="1946" />
                        <asp:ListItem Text="1945" />
                        <asp:ListItem Text="1944" />
                        <asp:ListItem Text="1943" />
                        <asp:ListItem Text="1942" />
                        <asp:ListItem Text="1941" />
                        <asp:ListItem Text="1940" />
                        <asp:ListItem Text="1939" />
                        <asp:ListItem Text="1938" />
                        <asp:ListItem Text="1937" />
                        <asp:ListItem Text="1936" />
                        <asp:ListItem Text="1935" />
                        <asp:ListItem Text="1934" />
                        <asp:ListItem Text="1933" />
                        <asp:ListItem Text="1932" />
                        <asp:ListItem Text="1931" />
                        <asp:ListItem Text="1930" />
                        <asp:ListItem Text="1929" />
                        <asp:ListItem Text="1928" />
                        <asp:ListItem Text="1927" />
                        <asp:ListItem Text="1926" />
                        <asp:ListItem Text="1925" />
                        <asp:ListItem Text="1924" />
                        <asp:ListItem Text="1923" />
                        <asp:ListItem Text="1922" />
                        <asp:ListItem Text="1921" />
                        <asp:ListItem Text="1920" />
                        <asp:ListItem Text="1919" />
                        <asp:ListItem Text="1918" />
                        <asp:ListItem Text="1917" />
                        <asp:ListItem Text="1916" />
                        <asp:ListItem Text="1915" />
                        <asp:ListItem Text="1914" />
                        <asp:ListItem Text="1913" />
                        <asp:ListItem Text="1912" />
                        <asp:ListItem Text="1911" />
                        <asp:ListItem Text="1910" />
                        <asp:ListItem Text="1909" />
                        <asp:ListItem Text="1908" />
                        <asp:ListItem Text="1907" />
                        <asp:ListItem Text="1906" />
                        <asp:ListItem Text="1905" />
                        <asp:ListItem Text="1904" />
                        <asp:ListItem Text="1903" />
                        <asp:ListItem Text="1902" />
                        <asp:ListItem Text="1901" />
                        <asp:ListItem Text="1900" />
                      </asp:DropDownList>

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

už jsem to nahradil TextBoxem

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Mimo mísu jste vy - samozřejmě že by bylo lepší to plnit cyklem nebo z databáze. Buď raďte k věci, nebo zmizte.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Hlavní problém je v tom, že před nastavováním toho profilu dáváte Response.Redirect.

Na to byste ale přišel, kdybyste si do té procedury dal breakpoint a odkrokoval to. Zjistil byste to během 3 minut a nemusel čekat, než si toho někdo na fóru všimne.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

mockrát děkuji za radu hned vyzkouším

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

tak ani po smazání toho kusu kódu to nefungovalo

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback