Zobrazování GIF v XNA   zodpovězená otázka

C#, XNA, Grafika

Dobrý den,

potřeboval bych poradit, jestli lze v XNA zobrazovat pohybující se GIF obrázek.Pokud jde, jak ?

Díky za odpovědi

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Proč nepoužijete Sprite Animaci?

viz.

www.msdn.microsoft.com/en-us/library/bb2...

Pripadně si něco vygooglete.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Dobrý den,

stahněte si tuto knihovnu http://xnagif.codeplex.com/

Poté si jí přidejte do Vašeho projektu. Zde máte ukazkový kód:

using GifAnimation;
namespace WindowsGame2
{
  /// <summary>
  /// This is the main type for your game
  /// </summary>
  public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game
  {
    GraphicsDeviceManager graphics;
    SpriteBatch spriteBatch;
    

    public Game1()
    {
      graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
      Content.RootDirectory = "Content";
    }

    /// <summary>
    /// Allows the game to perform any initialization it needs to before starting to run.
    /// This is where it can query for any required services and load any non-graphic
    /// related content. Calling base.Initialize will enumerate through any components
    /// and initialize them as well.
    /// </summary>
    protected override void Initialize()
    {
      // TODO: Add your initialization logic here

      base.Initialize();
    }

    /// <summary>
    /// LoadContent will be called once per game and is the place to load
    /// all of your content.
    /// </summary>
    GifAnimation.GifAnimation animace;
    protected override void LoadContent()
    {
      // Create a new SpriteBatch, which can be used to draw textures.
      spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);
      this.animace = this.Content.Load<GifAnimation.GifAnimation>("G090226");
      // TODO: use this.Content to load your game content here
    }

    /// <summary>
    /// UnloadContent will be called once per game and is the place to unload
    /// all content.
    /// </summary>
    protected override void UnloadContent()
    {
      // TODO: Unload any non ContentManager content here
    }

    /// <summary>
    /// Allows the game to run logic such as updating the world,
    /// checking for collisions, gathering input, and playing audio.
    /// </summary>
    /// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing values.</param>
    protected override void Update(GameTime gameTime)
    {
      // Allows the game to exit
      if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
        this.Exit();

      // TODO: Add your update logic here
      animace.Update(gameTime.ElapsedGameTime.Ticks);
      base.Update(gameTime);
    }

    /// <summary>
    /// This is called when the game should draw itself.
    /// </summary>
    /// <param name="gameTime">Provides a snapshot of timing values.</param>
    protected override void Draw(GameTime gameTime)
    {
      GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue);

      // TODO: Add your drawing code here
      this.spriteBatch.Begin();
      this.spriteBatch.Draw(this.animace.GetTexture(), new Vector2(0, 0), Color.White);
      this.spriteBatch.End();
      base.Draw(gameTime);
    }
  }
}

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Díky !

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Mám problém. Pořád mi to hlásí chybu - Cannot autodetect which impoter to use for "obr.gif" ...

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback