Procedure or function expects parameter, which was not supplied.   otázka

C#, SQL, Databáze

Zdravím vo spolok,

potýkam sa z jedným problémom.

Pre uloženie a aktualizáciu hodnôt do databázy používam uloženú procedúru.

Po získaní a zadaní všetkých potrebných hodnôt sa zápis a aktualizácia do SQL databázy uskutoční v poriadku, ale aplikácia aj napriek tomu zobrazí nasledujúcu chybovú hlášku:

Server Error in '/' Application.Procedure or function 'BondMarketers_InsertPayment' expects parameter '@UserID', which was not supplied.

Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Procedure or function 'BondMarketers_InsertPayment' expects parameter '@UserID', which was not supplied.

Stack Trace:

[SqlException (0x80131904): Procedure or function 'BondMarketers_InsertPayment' expects parameter '@UserID', which was not supplied.]

System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) +2091750

System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) +5103168

System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning() +260

System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) +2294

System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) +215

System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async) +987

System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result) +162

System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe) +178

System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() +137

System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceView.ExecuteDbCommand(DbCommand command, DataSourceOperation operation) +394

System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceView.ExecuteInsert(IDictionary values) +407

System.Web.UI.DataSourceView.Insert(IDictionary values, DataSourceViewOperationCallback callback) +89

System.Web.UI.WebControls.DetailsView.HandleInsert(String commandArg, Boolean causesValidation) +379

System.Web.UI.WebControls.DetailsView.InsertItem(Boolean causesValidation) +60

RadBond.Pages.User.PayProfit.InsertBtnClick(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\Patrik\documents\visual studio 2010\Projects\RadBond\RadBond\Pages\User\PayProfit.aspx.cs:107

Telerik.Web.UI.RadButton.OnClick(ButtonClickEventArgs e) +96

Telerik.Web.UI.RadButton.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +229

Telerik.Web.UI.RadButton.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +13

System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +13

System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +36

System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +5563

Pri googlení som našiel niekoľko rád a postupov, ale ani jeden nepriniesol ten správny výsledok.

Uloženú procedúru volám nasledujúcim spôsobom:

public void InsertBtnClick(object sender, EventArgs e)
    {
      DetailView1.InsertItem(true);
    }

    public void DetailView1ItemInserting(object sender, DetailsViewInsertEventArgs e)
    {
      MembershipUser user = Membership.GetUser();
      Guid userID = (Guid)user.ProviderUserKey;

      DropDownList processorDdl = DetailView1.FindControl("processorDDL") as DropDownList;
      RadNumericTextBox payBox = DetailView1.FindControl("PayAmountBox") as RadNumericTextBox;
      
      GridDataItem item = (GridDataItem)payGrid.SelectedItems[0];
      string depositSelected = item["deposit_id"].Text;
      int depositID = Convert.ToInt32(depositSelected);
      

      decimal payAmount = Convert.ToDecimal(payBox.Value);

      if (DetailView1.CurrentMode == DetailsViewMode.Insert)
      {
        SqlConnection con = new SqlConnection(BondConfiguration.DbConnectionString);
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("BondMarketers_InsertPayment", con);
        cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;
        con.Open();

        System.Data.SqlClient.SqlParameter newHistoryID = new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@PK_HistoryID", SqlDbType.Int);
        newHistoryID.Direction = ParameterDirection.Output;
        cmd.Parameters.Add(newHistoryID);
        cmd.Parameters.Add("@UserID", SqlDbType.UniqueIdentifier);
        cmd.Parameters["@UserID"].Value = (object)userID ?? DBNull.Value;
        cmd.Parameters.Add("@DepositID", SqlDbType.Int);
        cmd.Parameters["@DepositID"].Value = (object)depositID ?? DBNull.Value;
        cmd.Parameters.Add("@PayProcessor", SqlDbType.NVarChar);
        cmd.Parameters["@PayProcessor"].Value = processorDdl.SelectedValue.ToString();
        cmd.Parameters.Add("@Pay_Amount", SqlDbType.Decimal);
        cmd.Parameters["@Pay_Amount"].Value = (object)payAmount ?? DBNull.Value;
        
        cmd.ExecuteNonQuery();

        con.Close();
      }
    }

Kód procedury je nasledovný:

CREATE PROCEDURE [dbo].[BondMarketers_InsertPayment] 
	-- Add the parameters for the stored procedure here
	@DepositID int = null,
	@Pay_Amount numeric (20,5) = null,
	@PayProcessor nvarchar(30) = null,
	@UserID uniqueidentifier,
	@PK_HistoryID int OUTPUT 
AS
BEGIN
	-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
	-- interfering with SELECT statements.
	
	DECLARE @Status nvarchar (10)
	SET @Status = 'Pending'

	DECLARE @Pay_Date datetime2 (0)
	SET @Pay_Date = GETDATE()

	INSERT INTO bondAdmin.Payment (UserID, PayAmount, PayDate, Status, DepositID, PayProcessor) VALUES (@UserID, @Pay_Amount, @Pay_Date, @Status, @DepositID, @PayProcessor)
	
	SELECT @PK_HistoryID = @@IDENTITY	
		
	UPDATE dbo.history SET pay_amount = pay_amount + @Pay_Amount, pay_id = @PK_HistoryID WHERE deposit_id = @DepositID
	
	RETURN(1)
	
END

Ďakujem za každú radu.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Proveďte debug na úrovni SQL a podívejte se zda předáváte všechny parametry SP tak jak máte - error říká,že SP očekává parametr,který ale nebyl předán.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

SQL dostáva všetky parametre, zápis do DB prebehne v poriadku. Ale aplikácia zobrazuje tú hlášku...

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback