Přidání příspěvku s nahráním souboru   otázka

C#, ASP.NET WebForms

Zdravím,

snažím se, aby po kliknutí na tlačíkto odeslat,se odeslala data z formuláře z FormView a nahrál se soubor, který je vybrán pomocí komponenty FileUpload. Jakmile kliknu na Odeslat tak mi vyskočí následující chyba: Řádek: 2

Chyba: Sys.WebForms.PageRequestManagerServerErrorException: Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu.

  protected void InsertButton_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    //FileUpload FileUpload1 = (FileUpload)FormView1.FindControl("FileUpload1");
    FileUpload FileUpload1 = FormView1.FindControl("FileUpload1") as FileUpload;
    string FileName = FileUpload1.FileName;
    int FileSize = FileUpload1.PostedFile.ContentLength;
    string ukol;
    if (string.IsNullOrEmpty(Request.QueryString["id"]))
    {
      ukol = "";
    }
    else
    {
      ukol = Request.QueryString["id"].ToString();
    }
    SqlConnection myConnection = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["testConnectionString"].ConnectionString);
    myConnection.Open();
    SqlCommand cmd_sql = new SqlCommand("dbo.ukoly_vlozeni_prilohy", myConnection);
    cmd_sql.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
    cmd_sql.Parameters.AddWithValue("@id_ukolu", ukol);
    cmd_sql.Parameters.AddWithValue("@jmeno_souboru", FileName);
    cmd_sql.Parameters.AddWithValue("@velikost_souboru", FileSize);
    cmd_sql.Parameters.AddWithValue("@id_souboru", 0).Direction = ParameterDirection.InputOutput;
    cmd_sql.ExecuteNonQuery();
    string strid = cmd_sql.Parameters["@id_souboru"].Value.ToString();
    FileUpload1.SaveAs(Server.MapPath("~/ukoly/Uploads/") + strid + "_" + FileName);
  }

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Odpovídají Vaše řádky řádkům ve výpisu, který jste přiložil? Na řádku 2 je otvírací závorka, která sama o sobě chyby v aplikaci těžko vyvolá. Skuste pustit aplikaci v debug řežimu a studio Vám označí řádek, kde chyba nastala. V okně Locals také uvidíte, která lokální proměnná je null a se kterou dále pracujete, jako by null nebyla.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Tak chyba je v řádku

int FileSize = FileUpload1.PostedFile.ContentLength;

Ale největší chyba je v hned na začátku v

FileUpload FileUpload1 = FormView1.FindControl("FileUpload1") as FileUpload;

, protože proměnná FileUpload1 zůstane prázdná, nenaplní se hodnoutou z komponenty FileUpload co je ve FormView1 v Insert sekci, tím pádem se do databáze zapíšou prázdné hodnoty a soubor se na server neuloží.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

No tak tam dejte kontrolu na null, ať neukládáte do databáze prázdné hodnoty. Co se týče chyby v prvním řádku, s tím Vám asi nepomůžu. Pokud framework to komponentu nemůže najít, tak je pravděpodobně něco špatně.

Doporučil bych Vám zkusit debuggovat pouze příklad

var fileUpload = FormView1.FindControl("FileUpload1");

Tím zjistíte, jestli to vůbec nějaký objekt našlo. Pokud najde, pak to pravděpodobně není objekt typu FileUpload a explicitní přetypování vrátí null.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Problém bych hledal tady:

FileUpload FileUpload1 = FormView1.FindControl("FileUpload1") as FileUpload;

jmenuje se onen hledaný prvek na formuláři skutečně FileUpload1?

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Ano, opravdu se hledaný prvek jmenuje FileUpload1.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

A je uvnitř toho FormView? Asi sem pošlete i kus ASPX kódu.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

ASPX kod:

<my:MyFormView ID="FormView1" runat="server" DataKeyNames="IdUkolu" DataSourceID="SqlDataSource1" RedirectUrl="~/ukoly/" DefaultMode="ReadOnly">
    <InsertItemTemplate>
      <table>
        <tr>
          <td>Zodpovědná osoba: </td>
          <td>
            <asp:DropDownList runat="server" ID="DropDownList3" DataSourceID="SqlDataSource2" Width="183px"
              DataTextField="Jmeno_Prijmeni" DataValueField="id" Text='<%# Bind("ZodpovednaOsoba")%>' AppendDataBoundItems="true">
              <asp:ListItem></asp:ListItem>
            </asp:DropDownList>
            <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" ErrorMessage="* Zodpovědná osoba musí být uvedena" ForeColor="Red" 
              ToolTip="Vyberte zodpovědnou osobu" ControlToValidate="DropDownList3" />
          </td>
        </tr><tr>
          <td>Termín plnění: </td>
          <td>
            <asp:TextBox ID="EndTimeTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("termin", "{0:d.M.yyyy}")%>' Width="179px" TextMode="Date" />
            <ajaxToolkit:CalendarExtender ID="CalendarExtender1" runat="server" TargetControlID="EndTimeTextBox" FirstDayOfWeek="Monday" 
              TodaysDateFormat="d.M.yyyy" Format="dd.MM.yyyy" ClearTime="True" />
            <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator12" runat="server" ErrorMessage="* Termín plnění musí být uveden" ForeColor="Red" 
              ToolTip="Zadejte datum plnění" ControlToValidate="EndTimeTextBox" />
          </td>
        </tr>
        </table>
            <ajaxToolkit:HtmlEditorExtender runat="server" ID="HTMLEditor1" TargetControlID="TaskTextBox" EnableSanitization="false" DisplaySourceTab="true">

            </ajaxToolkit:HtmlEditorExtender>
            <asp:TextBox ID="TaskTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("Zadani") %>' TextMode="MultiLine" Height="400px" Width="860px" />
            <br />
            <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator4" runat="server" ErrorMessage="* Úkol musí být vyplněn" ForeColor="Red" 
              ToolTip="Napiště zadání úkolu" ControlToValidate="TaskTextBox" />
          
      <br />
      <asp:FileUpload runat="server" ID="FileUpload1" Width="500" /><br /><br />
      <ajaxToolkit:AjaxFileUpload runat="server" ID="AjaxFileUpload1" OnUploadComplete="AjaxFileUpload1_UploadComplete" Visible="false" />

      <asp:Button ID="InsertButton" runat="server" CommandName="Insert" OnClick="InsertButton_Click" Text="Přidat úkol" />
      <asp:Button ID="InsertCancelButton" runat="server" 
        CausesValidation="False" CommandName="Cancel" Text="Zrušit" OnClientClick="javascript: return confirm('Opustit bez uložení?');" />

    </InsertItemTemplate>
    <ItemTemplate>
      ...
    </ItemTemplate>
    <EditItemTemplate>
      ...
    </EditItemTemplate>
  </my:MyFormView>
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Zkuste kód místo InsertButton_Click umístit do události FormView ItemCommand.

protected void FormView1_ItemCommand(object sender, FormViewCommandEventArgs e)
{
  if (e.CommandName == "Insert")
  {
    FileUpload FileUpload1 = (FileUpload)FormView1.FindControl("FileUpload1");
    ...

  }
}
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Stále stejný problém, FileUpload1 zůstane prázdný, nenaplní se žádnou hodnotou i když je soubor vybrán...

FileUpload FileUpload1 = (FileUpload)FormView1.FindControl("FileUpload1");
string FileName = FileUpload1.FileName;

FileName je stále prázdný.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.
 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback