Digitální podepisování PDF souborů v C#, část 2

Jan Holan       27.09.2011       Bezpečnost       27986 zobrazení

V příspěvku Digitální podepisování PDF souborů v C# jsem se věnoval tomu jak podepsat PDF soubor. Uvedený příklad k podpisu použil certifikát uložený v souboru pfx. Někdy je ale výhodné načíst certifikát přímo z uložiště certifikátu Windows. Pro podepsání PDF souboru takto načteným certifikátem ale nelze použít postup uvedený v prvním příkladu, proto musíme použít jiný kód.

Kód obsahuje metodu SignPdf, která načte certifikát (do typu X509Certificate2) z uložiště pro aktuálního uživatele podle Thumbprint (otisku) certifikátu. Poté se načte PDF soubor, podepíše se (metoda SignDocument) a vráceným obsahem se přepíše původní PDF soubor.

public static void SignPdf(string fileName, string certThumbprint)
{
  //Get certificate
  //Open the currently logged-in user certificate store
  var store = new X509Store(StoreName.My, StoreLocation.CurrentUser);
  store.Open(OpenFlags.ReadOnly);

  //Select a certificate from the certificate store
  var certs = store.Certificates.Find(X509FindType.FindByThumbprint, GetCertThumbprint(certThumbprint), true);
  store.Close();

  //Verify that a certificate exists 
  if (certs.Count == 0)
  {
    MessageBox.Show("Nelze najít určený certifikát v Current user certificate store!", "Sign PDF", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
    return;
  }

  //Open Pdf document
  byte[] pdfData = File.ReadAllBytes(fileName);

  //Sign the PDF document
  byte[] signedData = SignDocument(pdfData, certs[0]);

  File.WriteAllBytes(fileName, signedData);
}

private static string GetCertThumbprint(string certThumbprint)
{
  string thumbprint = certThumbprint.Replace(" ", "").ToUpperInvariant();
  if (thumbprint[0] == 8206)
  {
    thumbprint = thumbprint.Substring(1);
  }

  return thumbprint;
}

private static byte[] SignDocument(byte[] pdfData, X509Certificate2 cert)
{
  using (MemoryStream stream = new MemoryStream())
  {
    var reader = new PdfReader(pdfData);
    var stp = PdfStamper.CreateSignature(reader, stream, '\0');
    var sap = stp.SignatureAppearance;

    //Protect certain features of the document 
    stp.SetEncryption(null,
      Guid.NewGuid().ToByteArray(), //random password 
      PdfWriter.ALLOW_PRINTING | PdfWriter.ALLOW_COPY | PdfWriter.ALLOW_SCREENREADERS,
      PdfWriter.ENCRYPTION_AES_256);

    //Get certificate chain
    var cp = new Org.BouncyCastle.X509.X509CertificateParser();
    var certChain = new Org.BouncyCastle.X509.X509Certificate[] { cp.ReadCertificate(cert.RawData) };

    sap.SetCrypto(null, certChain, null, PdfSignatureAppearance.WINCER_SIGNED);

    //Set signature appearance
    BaseFont helvetica = BaseFont.CreateFont(BaseFont.HELVETICA, BaseFont.CP1250, BaseFont.EMBEDDED);
    Font font = new Font(helvetica, 12, iTextSharp.text.Font.NORMAL);
    sap.Layer2Font = font;
    sap.SetVisibleSignature(new iTextSharp.text.Rectangle(415, 100, 585, 40), 1, null);

    var dic = new PdfSignature(PdfName.ADOBE_PPKMS, PdfName.ADBE_PKCS7_SHA1);
    //Set some stuff in the signature dictionary.
    dic.Date = new PdfDate(sap.SignDate);
    dic.Name = cert.Subject;  //Certificate name 
    if (sap.Reason != null)
    {
      dic.Reason = sap.Reason;
    }
    if (sap.Location != null)
    {
      dic.Location = sap.Location;
    }

    //Set the crypto dictionary 
    sap.CryptoDictionary = dic;

    //Set the size of the certificates and signature. 
    int csize = 4096; //Size of the signature - 4K

    //Reserve some space for certs and signatures
    var reservedSpace = new Dictionary<PdfName, int>();
    reservedSpace[PdfName.CONTENTS] = csize * 2 + 2; //*2 because binary data is stored as hex strings. +2 for end of field
    sap.PreClose(reservedSpace);  //Actually reserve it 

    //Build the signature 
    HashAlgorithm sha = new SHA1CryptoServiceProvider();

    var sapStream = sap.RangeStream;
    int read = 0;
    byte[] buff = new byte[8192];
    while ((read = sapStream.Read(buff, 0, 8192)) > 0)
    {
      sha.TransformBlock(buff, 0, read, buff, 0);
    }
    sha.TransformFinalBlock(buff, 0, 0);

    byte[] pk = SignMsg(sha.Hash, cert, false);

    //Put the certs and signature into the reserved buffer 
    byte[] outc = new byte[csize];
    Array.Copy(pk, 0, outc, 0, pk.Length);

    //Put the reserved buffer into the reserved space 
    PdfDictionary certificateDictionary = new PdfDictionary();
    certificateDictionary.Put(PdfName.CONTENTS, new PdfString(outc).SetHexWriting(true));

    //Write the signature 
    sap.Close(certificateDictionary);
    //Close the stamper and save it 
    stp.Close();

    reader.Close();

    //Return the saved pdf 
    return stream.GetBuffer();
  }
}

private static byte[] SignMsg(Byte[] msg, X509Certificate2 cert, bool detached)
{
  //Place message in a ContentInfo object. This is required to build a SignedCms object. 
  ContentInfo contentInfo = new ContentInfo(msg);

  //Instantiate SignedCms object with the ContentInfo above. 
  //Has default SubjectIdentifierType IssuerAndSerialNumber. 
  SignedCms signedCms = new SignedCms(contentInfo, detached);

  //Formulate a CmsSigner object for the signer. 
  CmsSigner cmsSigner = new CmsSigner(cert); //First cert in the chain is the signer cert

  //Do the whole certificate chain. This way intermediate certificates get sent across as well.
  cmsSigner.IncludeOption = X509IncludeOption.ExcludeRoot;

  //Sign the CMS/PKCS #7 message. The second argument is needed to ask for the pin. 
  signedCms.ComputeSignature(cmsSigner, false);

  //Encode the CMS/PKCS #7 message. 
  return signedCms.Encode();
}

 

hodnocení článku

0       Hodnotit mohou jen registrované uživatelé.

 

Nový příspěvek

 

Certifikované časové razítko

Může prosím někdo poradit jak do PDF vložím certifikované časové razítko získané následující metodou?

static protected byte[] DejCasoveRazitko(byte[] PDF, string ServerTSA)
    {
      System.Security.Cryptography.SHA256Managed hashString = new System.Security.Cryptography.SHA256Managed();
      string hex = "";

      var hashValue = hashString.ComputeHash(PDF);
      foreach (byte x in hashValue)
      {
        hex += String.Format("{0:x2}", x);
      }

      // VSTUPEM je hash dokumentu, pro který se razítko vyžaduje
      NotservisTSA.GetTimeStampRequest Request = new NotservisTSA.GetTimeStampRequest(new NotservisTSA.GetTimeStampRequestBody(hex, 0));

      NotservisTSA.Print2PDF_WebServiceSoap Soap = new NotservisTSA.Print2PDF_WebServiceSoapClient();

      ((NotservisTSA.Print2PDF_WebServiceSoapClient)Soap).Endpoint.Address = new System.ServiceModel.EndpointAddress(new Uri(ServerTSA + "/Default.asmx"));

      PodepsaniPDF.NotservisTSA.GetTimeStampResponse Response = Soap.GetTimeStamp(Request);
      
      // VÝSTUPEM je zakódované časové razítko (GetTimeStampResult - BASE-64 v kódované struktuře TimeStampResp, viz RFC 3161) a návratová hodnota s případným popisem chyby.
      byte[] responseBytes = Encoding.ASCII.GetBytes(Response.Body.GetTimeStampResult);

      if(!String.IsNullOrEmpty(Response.Body.Error))
        MessageBox.Show(Response.Body.Error, "Chyba", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

      string base64String = Encoding.UTF8.GetString(responseBytes, 0, responseBytes.Length);
      return Convert.FromBase64String(base64String);
    }
nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.

Nyní zakládáte pod článkem nové diskusní vlákno.
Pokud chcete reagovat na jiný příspěvek, klikněte na tlačítko "Odpovědět" u některého diskusního příspěvku.

Nyní odpovídáte na příspěvek pod článkem. Nebo chcete raději založit nové vlákno?

 

 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback