Scheduler

Tomáš Holan       17.10.2011             9880 zobrazení

Dnes si opět ukážeme jednu obecnou třídu, kterou jsem si nedávno potřeboval napsat, a která může být využitelná například v nějakém NT service. Jedná se o poměrně jednoduchou komponentu Scheduler, která řeší opakované spouštění nějaké úlohy ve stanovený čas.

Moje požadavky a úvodní provedená rozhodnutí pro návrh této komponenty jsou tyto:

 • Jedna instance třídy bude řešit opakovaně spouštění právě jedné úlohy.
 • Úloha bude spouštěna vyvoláním událostí (RunTask), proto je nutné scheduler explicitně spouštět (voláním metody Start) až po zkonstruování jeho instance a provedení registrace události. Konstruktor spuštění provádět nebude.
 • Úloha bude spouštěna opakovaně vždy po uplynutí nastaveného intervalu (vlastnost Interval – výchozí hodnota 1.00:00:00) od času předchozího naplánovaného spuštění úlohy.
 • První spuštění úlohy bude naplánováno na první nejbližší násobek intervalu od nastaveného času (vlastnost StartTime – výchozí hodnota 00:00:00). Hodnota StartTime musí být menší než hodnota Interval.
 • První spuštění úlohy se provede buď ihned (v případě nastavení vlastnosti RunOnStart na hodnotu true) nebo ve skutečný plánovaný čas prvního spuštění úlohy (RunOnStart false).
 • První spuštění se ale vždy provede až po uplynutí nastavené doby (vlastnost StartDelay – výchozí hodnota 00:00:00) od okamžiku volání metody Start.
 • K naplánování dalšího spuštění úlohy dojde vždy až po ukončení provádění úlohy tj. pokud běh úlohy trvá déle než je interval, nespustí se provádění úlohy vícekrát (paralelně), ale daný okamžik spuštění se vynechá (tj. pokud např. interval bude 5 min., první spuštění bude v 13:00:00, ale úloha poběží 7 min., bude druhé spuštění až v 13:10:00).
 • Na scheduleru půjde zjistit, zda aktuálně běží tj. zda bylo voláno Start (vlastnost Enabled).
 • Běžící scheduler půjde zastavit voláním metody (Stop). Po jeho opětovném spuštění dojde opět k naplánování nového prvního spuštění dle nastavených vlastností StartTime, StartDelay, Interval RunOnStart.
 • Vlastnosti StartTime, StartDelay, Interval a RunOnStart nepůjde měnit, pokud scheduler běží.
 • Běžící scheduler bude vracet plánovaný čas prvního nebo dalšího spuštění úlohy (vlastnost NextRunTime) tj. tato vlastnost bude nastavena při naplánování prvního spuštění a pak vždy po dokončení úlohy. Pokud scheduler neběží, bude mít tato vlastnost hodnotu null.
 • Komponenta bude vnitřně používat objekt Timer z namespace (System.Timers).
 • Komponenta bude implementovat IDisposable pro uvolnění vnitřních zdrojů (timeru).

Dle výše uvedeného bude příklad skutečných časů spouštění úlohy v závislosti na nastavených parametrech a skutečného času zavolání metody Start vypadat takto:

(Pozn.: V příkladu předpokládáme, že vlastní délka běhu úlohy je vzhledem k intervalu spouštění úlohy zanedbatelná.)

StartTime: 00:30:00 (30 min.)
StartDelay: 00:03:00 (3 min.)
Interval01:00:00 (1 hod.)

Spuštění ve 13:10:00

Spuštění ve 13:28:00

RunOnStart: true 13:13:00, 13:30:00, 14:30:00, 15:30:00 13:31:00, 14:30:00, 15:30:00
RunOnStart: false 13:30:00, 14:30:00, 15:30:00 13:31:00, 14:30:00, 15:30:00

Zdrojový kód třídy Scheduler je následující:

using System;

namespace IMP.Shared
{
  internal sealed class Scheduler : IDisposable
  {
    #region delegate and events
    /// <summary>
    /// Událost pro spuštění úlohy
    /// </summary>
    public event EventHandler RunTask;
    #endregion

    #region member varible and default property initialization
    private System.Timers.Timer SchedulerTimer;
    private TimeSpan m_StartTime;
    private TimeSpan m_StartDelay;
    private TimeSpan m_Interval;
    private bool m_RunOnStart;
    private bool m_Enabled;

    /// <summary>
    /// Plánovaný čas dalšího spuštění úlohy nebo čas, kdy byla spuštěna aktuálně běžící úloha. Pokud scheduler neběží, vrací vlastnost hodnotu <c>null</c>.
    /// </summary>
    /// <remarks>
    /// Vlastnost je změněna při naplánování prvního spuštění a pak vždy po dokončení úlohy. 
    /// </remarks>
    public DateTime? NextRunTime { get; private set; }
    #endregion

    #region constructors and destructors
    /// <summary>
    /// Konstruktor instance třídy Scheduler
    /// </summary>
    public Scheduler()
    {
      this.SchedulerTimer = new System.Timers.Timer();
      this.SchedulerTimer.Elapsed += new System.Timers.ElapsedEventHandler(SchedulerTimer_Elapsed);
      this.SchedulerTimer.AutoReset = false;

      m_Interval = TimeSpan.FromDays(1);
    }
    #endregion

    #region action methods
    /// <summary>
    /// Spuštění scheduleru a naplánování prvního spuštění úlohy dle nastavení <see cref="StartTime"/>, <see cref="StartDelay"/> a <see cref="RunOnStart"/>
    /// </summary>
    public void Start()
    {
      this.Enabled = true;
    }

    /// <summary>
    /// Zastavení scheduleru
    /// </summary>
    public void Stop()
    {
      this.Enabled = false;
    }

    /// <summary>
    /// Uvolnění prostředků používaných aktuálním objektem
    /// </summary>
    public void Dispose()
    {
      Stop();
      this.SchedulerTimer.Dispose();
    }
    #endregion

    #region property getters/setters
    /// <summary>
    /// Posun času spouštění úlohy od 0:00:00, musí být menší než Interval
    /// </summary>
    public TimeSpan StartTime
    {
      get { return m_StartTime; }
      set
      {
        if (value < TimeSpan.Zero)
        {
          throw new ArgumentOutOfRangeException("value", "Invalid StartTime value.");
        }
        if (this.Enabled)
        {
          throw new InvalidOperationException("Scheduler is already running.");
        }

        m_StartTime = value;
      }
    }

    /// <summary>
    /// Minimální doba po volání metody <see cref="Start"/>, po které může být provedeno první spuštění úlohy
    /// </summary>
    public TimeSpan StartDelay
    {
      get { return m_StartDelay; }
      set
      {
        if (value < TimeSpan.Zero)
        {
          throw new ArgumentOutOfRangeException("value", "Invalid StartDelay value.");
        }
        if (this.Enabled)
        {
          throw new InvalidOperationException("Scheduler is already running.");
        }

        m_StartDelay = value;
      }
    }

    /// <summary>
    /// Interval opakovaného spouštění úlohy
    /// </summary>
    public TimeSpan Interval
    {
      get { return m_Interval; }
      set
      {
        if (value <= TimeSpan.Zero)
        {
          throw new ArgumentOutOfRangeException("value", "Invalid Interval value.");
        }
        if (this.Enabled)
        {
          throw new InvalidOperationException("Scheduler is already running.");
        }

        m_Interval = value;
      }
    }

    /// <summary>
    /// <c>true</c> pro provedení prvního spuštění úlohy ihned po uplynutí <see cref="StartDelay"/> od okamžiku zavolání metody <see cref="Start"/>
    /// </summary>
    public bool RunOnStart
    {
      get { return m_RunOnStart; }
      set
      {
        if (this.Enabled)
        {
          throw new InvalidOperationException("Scheduler is already running.");
        }

        m_RunOnStart = value;
      }
    }

    /// <summary>
    /// Vrací, zda scheduler běží
    /// </summary>
    public bool Enabled
    {
      get { return m_Enabled; }
      set
      {
        if (m_Enabled != value)
        {
          if (value)
          {
            if (m_StartTime >= m_Interval)
            {
              throw new InvalidOperationException("StartTime must be smaller than Interval.");
            }

            //První spuštění v první násobek intervalu s posunem StartTime
            this.NextRunTime = DateTime.Today.Add(m_StartTime);
            Schedule(m_StartDelay);

            if (m_RunOnStart)
            {
              this.SchedulerTimer.Interval = Math.Max(m_StartDelay.TotalMilliseconds, 50);
            }
            this.SchedulerTimer.Start();
          }
          else
          {
            this.SchedulerTimer.Stop();
            this.NextRunTime = null;
          }

          m_Enabled = value;
        }
      }
    }
    #endregion

    #region private member functions
    private void Schedule(TimeSpan delay = default(TimeSpan))
    {
      DateTime now = DateTime.Now;
      long ticks = (now - this.NextRunTime.Value).Ticks;
      if (ticks >= 0)
      {
        this.NextRunTime = this.NextRunTime.Value.Add(TimeSpan.FromTicks(((ticks / m_Interval.Ticks) + 1) * m_Interval.Ticks));
      }

      TimeSpan dueTime = (this.NextRunTime.Value - now);
      if (dueTime < delay)
      {
        dueTime = delay;
      }
      this.SchedulerTimer.Interval = Math.Max(dueTime.TotalMilliseconds, 50);
    }

    private void SchedulerTimer_Elapsed(object sender, System.Timers.ElapsedEventArgs e)
    {
      try
      {
        var handler = RunTask;
        if (handler != null)
        {
          handler(sender, EventArgs.Empty);
        }
      }
      finally
      {
        if (m_Enabled)
        {
          //Naplánování dalšího spuštění
          Schedule();
          this.SchedulerTimer.Start();
        }
      }
    }
    #endregion
  }
}

Třída je dostupná také ke stažení zde.

 

hodnocení článku

1 bodů / 1 hlasů       Hodnotit mohou jen registrované uživatelé.

 

Nový příspěvek

 

RE: Scheduler

To se hodi! Dik :)

Karel Svoboda

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.

Nyní zakládáte pod článkem nové diskusní vlákno.
Pokud chcete reagovat na jiný příspěvek, klikněte na tlačítko "Odpovědět" u některého diskusního příspěvku.

Nyní odpovídáte na příspěvek pod článkem. Nebo chcete raději založit nové vlákno?

 

 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback