.NET Tip #25: Generování obrázků v ASP.NET

Tomáš Jecha, MVP, MCSD       29.01.2009       VB.NET, ASP.NET/IIS, .NET Tips       18781 zobrazení

Ukážeme si, jak v ASP.NET napsat vlastní generátor obrázků. Pro demonstraci bude myslím stačit vykreslovač elips. Na webu bude dostupný jako generický handler.

První přidáme do webového projektu nový soubor – Generic Handler. Pojmenujeme si ho třeba “Triangle.ashx” (ashx je přípona handlerů, kterou musíme zachovat, jinak se soubor nezpracuje):

Generic Handler - Add File

Po vytvoření souboru se nám ukáže implementace metody ProcessRequest a vlastnosti IsReusable z rozhraní IHttpHandler.

Vlastnost IsReusable vrací, zda může být jedna instance psané třídy handleru použita pro více požadavků. Implicitně je False a bude tedy vytvořena vždy nová instance. Pro náš příklad to bude stačit.

<%@ WebHandler Language="VB" Class="Triangle" %>

Imports System
Imports System.Web

Public Class Triangle : Implements IHttpHandler
  
  Public Sub ProcessRequest(ByVal context As HttpContext) Implements IHttpHandler.ProcessRequest

  End Sub
 
  Public ReadOnly Property IsReusable() As Boolean Implements IHttpHandler.IsReusable
    Get
      Return False
    End Get
  End Property

End Class

Nás teď bude zajímat metoda ProcessRequest. Ta se zavolá vždy, když se na soubor handleru dotážeme prohlížečem. Musí tedy obstarat vygenerování a vrácení výsledku. Pomůže nám k tomu předaný paremetr context obsahující všechno podstatné k právě probíhajícímu požadavku. Zejména context.Request (objekt požadavku) a context.Response (objekt výsledku požadavku – to co se vrátí klientovi). Ukážeme si jak v paměti vytvořit obrázek a vrátit ho uživateli.

První nastavíme MIME typ, pomůže prohlížeči u klienta identifikovat typ souboru. Jejich přehled naleznete třeba tady. V našem případě použijeme “image/x-png” pro png obrázek.

Zbytek je už jen práce s GDI+, funkčnost je patrná z komentářů:

<%@ WebHandler Language="VB" Class="Triangle" %>

Imports System
Imports System.Web

Public Class Triangle : Implements IHttpHandler
  
  Public Sub ProcessRequest(ByVal context As HttpContext) Implements IHttpHandler.ProcessRequest
    
    ' nastaváme MIME type
    context.Response.Clear()
    context.Response.ContentType = "image/x-png"
    
    ' přečteme šířku a výšku, pokud nejsou zadané, zvolíme 200x50
    Dim sirka As Integer, vyska As Integer
    If Int32.TryParse(context.Request.QueryString("sirka"), sirka) = False Then sirka = 200
    If Int32.TryParse(context.Request.QueryString("vyska"), vyska) = False Then vyska = 50
    
    Dim font As New Drawing.Font("Arial", 15, Drawing.FontStyle.Regular, Drawing.GraphicsUnit.Pixel)
    
    ' vytvoříme bitmapu
    Using image As New Drawing.Bitmap(sirka, vyska)
    
      ' vytvoříme objekt na práci s obrázkem
      Using g = Drawing.Graphics.FromImage(image)
        
        ' vyplníme pozadí
        g.FillRegion(Drawing.Brushes.LightCoral, New Drawing.Region(New Drawing.RectangleF(0, 0, sirka, vyska)))
        
        ' vykreslíme elipsu
        g.DrawEllipse(Drawing.Pens.Blue, New Drawing.RectangleF(0, 0, sirka - 1, vyska - 1))
        
        ' vykreslit text
        g.DrawString(String.Format("{0}x{1} pixelů", sirka, vyska), font, Drawing.Brushes.Black, 0, 0)
        
        ' vytvoříme buffer
        Using buffer As New IO.MemoryStream()
          ' uložíme jako Png do bufferu
          image.Save(buffer, Drawing.Imaging.ImageFormat.Png)
          
          ' buffer vypíšeme uživateli
          Dim length = buffer.Length
          context.Response.OutputStream.Write(buffer.ToArray(), 0, length)
        End Using
        
      End Using
      
    End Using
    
  End Sub
 
  Public ReadOnly Property IsReusable() As Boolean Implements IHttpHandler.IsReusable
    Get
      Return False
    End Get
  End Property

End Class

Výsledek v prohlížeči je dle očekávání. Navíc podle GET parametrů “sirka” a “vyska” můžeme měnit rozměry generovaného obrázku. Například jako v tomto html kódu:

<img src="Triangle.ashx" />

<img src="Triangle.ashx?sirka=300&vyska=300" />

<img src="Triangle.ashx?sirka=400&vyska=30" />

Jeho výsledkem je zobrazení tří obrázků s různými rozměry:

ASP.NET Generic Handler

Poznámka pro rejpaly: Nejdříve jsem chtěl vykreslovat trojúhelníčky, proto se handler jmenuje Triangle, ale pak jsem si to rozmyslel a screenshoty a kód už nechci předělávat :-).

 

hodnocení článku

1 bodů / 1 hlasů       Hodnotit mohou jen registrované uživatelé.

 

Nový příspěvek

 

                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.

Nyní zakládáte pod článkem nové diskusní vlákno.
Pokud chcete reagovat na jiný příspěvek, klikněte na tlačítko "Odpovědět" u některého diskusního příspěvku.

Nyní odpovídáte na příspěvek pod článkem. Nebo chcete raději založit nové vlákno?

 

 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback