Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

1. díl - Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

Tomáš Herceg       25.04.2007       VB.NET, .NET       45939 zobrazení

V tomto díle si vysvětlíme základní pojmy týkající se programování, řekneme si, co je to .NET framework. Také si ukážeme, co budeme k programování potřebovat (vše je zdarma k dispozici) a kde se potřebné vývojové prostředí dá stáhnout.

Tento seriál je určen všem, kteří se chtějí naučit programovat v jazyce Visual Basic. Je určen pro úplné začátečníky, kteří mají základní povědomí o tom, jak počítač funguje, a kteří jej umí ovládat na uživatelské úrovni.

Na mnoha místech probíraná témata záměrně mírně zjednodušuji, takže se později pravděpodobně dozvíte, že to, co je zde prezentováno, neplatí ve 100% případů a existují jisté výjimky. Hlavní důvod, proč to dělám, je snaha o srozumitelnost a jednoduchost. Je důležité, abyste rozuměli základním pojmům a pravidlům. O krajních případech se dozvíte později, až budete mít více zkušeností.

Co je programování a jak to všechno začalo?

Nejstarší “počítač” byl vynalezen už ve druhém tisíciletí před naším letopočtem v Mezopotámii. Bylo jím počítadlo, které značně usnadnilo sčítání a odčítání. Toto počítadlo bylo později zdokonaleno ve starověkém Římě, kde dostalo podobu desky s drážkami, ve kterých se posouvaly malé kamínky, kterým se říkalo kalkuly.

O konstrukci mechanických počítačů se pokoušelo mnoho lidí, v roce 1947 byl objeven tranzistor - součástka, která odstartovala rozvoj výpočetní techniky. Od této chvíle se začaly stavět tranzistorové počítače a díky nanotechnologiím dnes máme procesory, které obsahují stovky milionů tranzistorů na ploše několika čtverečních centimetrů.

Nedílnou součástí počítače je paměť, která umí ukládat informace. Základní jednotkou informace je bit – je to místo v paměti, které může obsahovat logickou hodnotu 1 nebo 0. Poskládáme-li osm těchto bitů za sebe, dostaneme celkem 256 možných hodnot – od 00000000 až do 11111111. Osmici bitů se říká bajt.

Velmi důležitou součástí počítače je též procesor. Je to velmi složitá součástka, která umí zpracovávat jednoduché instrukce. Instrukce říká třeba “přesuň 4 bajty paměti odsud sem” nebo “přičti k tomu, co je v paměti na tomhle místě, to, co je tady”. Sada takových instrukcí se nazývá program.

V dobách počítačového pravěku se programovalo tak, že se instrukce zapisovaly přímo, což ale bylo velmi složité a nepraktické. Proto byl vymyšlen jazyk assembler, který zápis programů značně usnadnil, ale pořád to bylo velice komplikované, instrukce se akorát zapisovaly v čitelnější podobě.

Velmi záhy se proto objevily první programovací jazyky (Fortran a Cobol), které přinesly do programování spoustu nových prvků. S příchodem jazyků C, Pascal a Basic se začalo na dlouhou dobu používat tzv. strukturované programování. Program měl jasně definovaný začátek a konec, některé jeho části se mohly spustit opakovaně podle potřeby, často opakující se úkony s jiným nastavením se daly zapsat jako funkce s parametry atd.

Trochu později se vyvinulo i tzv. objektově orientované programování, které přináší trochu jiný přístup, díky němuž se ve většině případů nadělá méně chyb a je snadnější psát aplikace tak, aby se v budoucnu daly rozšiřovat a měnit s menším úsilím.

S příchodem operačního systému Windows a obecně okenních prostředí (začalo to už dříve, i v MS-DOSu byly aplikace, které měly něco jako okna), se dosavadní koncepce ovládání a práce s programy značně změnila. V dřívějších dobách typicky program na začátku dostal data, pak chvíli pracoval a vyplivnul výsledek. Dnešní aplikace jsou mnohem interaktivnější – čekají, kdy uživatel vybere z menu nějakou položku, klikne na tlačítko, napíše něco někam, něco někam přetáhne myší atd.

Tomuto vývoji bylo třeba se přizpůsobit a strukturované programování pro to nebylo nejvhodnější (i když to v něm šlo). Objevila se potřeba umět okenní aplikace vyvíjet rychle a systematicky, odstranit často se opakující rutinní konstrukce. I to je jeden z důvodů, proč se objektově orientované programování v posledních letech rozmohlo a dnes používané programovací jazyky jsou velmi často ryze objektové.

První jazyk, který se “přizpůsobil” programování pro operační systém Windows a umožňoval jednoduše vytvářet celkem složité okenní aplikace, byl právě Visual Basic, který se vyvinul z jazyka QBASIC, což byla mutace původního jazyka BASIC v operačním systému MS-DOS. Jazyk BASIC byl vymyšlen někdy kolem roku 1965 a je to pravděpodobně jazyk, který během své existence prodělal nejradikálnější vývoj, od strukturovaného po čistě objektově orientované programování.

Poslední verze klasického jazyka Visual Basic je verze 6 z roku 1998. Dnes v ní stále ještě programuje pár lidí, ale nemá smysl se ji učit, máme totiž novou verzi Visual Basic .NET, což je nová generace jazyka Visual Basic, značně vylepšená a postavená nad .NET Frameworkem (co to je si vysvětlíme za chvíli).

V současnosti je nejnovější verze jazyka Visual Basic 10 (přídomek .NET se nepíše, ale všechny verze od sedmičky nahoru jsou .NET). Abyste v něm mohli programovat, potřebujete nějaké vývojové prostředí (dá se to i bez něj, ale to je jen pro sadomasochisty anebo pro experty, tento seriál s tím nepočítá). Microsoft uvolnil základní edici vývojového prostředí, ve kterém se aplikace pro Visual Basic .NET programují, zdarma, a to i pro komerční použití. Můžete si jej tedy volně stáhnout a nainstalovat.

Základní princip programování

V běžných programovacích jazycích programátor zapisuje program pomocí příkazů, které většinou vychází z anglických slov nebo zkratek. Celému zápisu programu se říká zdrojový kód. Aby se program mohl provést, je nutné jej předat procesoru. Procesor ale zná jen svůj strojový kód, což jsou instrukce, o kterých byla řeč dříve.

Zdrojový kód se tedy musí do kódu strojového převést - zkompilovat. Protože jeden příkaz ve Visual Basicu se může převést na desítky jednoduchých instrukcí ve strojovém kódu a po kompilaci se provádí mnoho optimalizací a zjednodušení strojového kódu kvůli rychlosti a velikosti spustitelného souboru, není jednoduše možné ze strojového kódu dostat zpět kód zdrojový (i když to částečně jde). Kompilace je tedy z velké části nevratný proces, jehož výsledkem je soubor s příponou EXE, který můžeme spustit. Některé jazyky umožňují spustit své programy bez kompilace (tomu říkáme interpretované jazyky), ovšem výsledný program je velmi pomalý, protože překlad na instrukce probíhá až za běhu programu. Kompilovaný program je nesrovnatelně rychlejší.

První procesory uměly pouze několik různých instrukcí, zatímco nejnovější procesory umí instrukcí daleko více. Tyto instrukce se ale nemohou vždy dost dobře využívat. Operační systém Windows i většina programů musí být kompilována do základní instrukční sady, kterou umí všechny procesory, i ty staré. Nové instrukce obecně nemůžeme použít, programy by nefungovaly na starších počítačích. Tím pádem na rychlých procesorech nemůžeme využít všechen výkon, který bychom využít mohli. Jsou výjimky, dá se to obejít a dělá se to, ale není to úplně jednoduché.

A k čemu je ten .NET?

Visual Basic .NET pracuje na rozhraní .NET (čteno dotnet), které výsledný program nezkompiluje přímo do strojového kódu, ale do jakéhosi mezikódu, kterému se říká CIL (Common Intermediate Language). Tento mezikód se zabalí do souboru EXE a distribuuje se na počítače k uživatelům v této podobě. Není to přímo strojový kód. Až v okamžiku, kdy se program spouští, zkompiluje se strojového kódu. Navíc se kompiluje jen to, co je z programu potřeba, před prvním spuštěním; říká se tomu JIT – Just In Time.

Výhoda je ta, že se může zkompilovat do strojového kódu a použít instrukce, které umí procesor, který kod spouští. Celý program se zoptimalizuje pro daný počítač tak, aby běžel co nejrychleji. Navíc kompilace probíhá pouze jednou, zkompilované části programu se kamsi uloží a při dalším použití programu se pouze spustí. Program tak teoreticky může běžet rychleji, protože využívá i pokročilé instrukce nových procesorů. V praxi to platí jen někdy, protože program je zase zpomalován kompilací, která probíhá až za běhu, i tak je ale výkon dostatečný.

Dost už bylo povídání, začínáme!

Abychom mohli začít programovat, potřebujeme vývojové prostředí, ve kterém budeme psát zdrojový kód, a kompilátor. Pro potřeby tohoto seriálu je třeba stáhnout si Visual Basic 2010 Express Edition, který je k dispozici zdarma na adrese http://www.microsoft.com/express/Downloads/#2010-Visual-Basic.

Stažení Visual Basic 2010 Express

A ještě jedna věc na závěr. Pokud se chcete naučit programovat, předpokládá se, že umíte obsluhovat a ovládat počítač na uživatelské úrovni, že umíte pracovat se soubory, alespoň trochu ovládat Word a Excel a pracovat s Internetem. Bez těchto znalostí se daleko nedostanete. Hodí se také trocha angličtiny, většina materiálů totiž není česky.

Množí se také dotazy, jestli neexistuje překlad vývojového prostředí do češtiny. Odpověď zní zatím neexistuje, ale Microsoft jej chystá. Podle mě se to ale hodí jen pro ty, kteří opravdu anglicky vůbec neumí, a to jen ze začátku. Mnoho termínů se ani do češtiny přeložit nedá (to je vidět i v tomto textu, něco prostě nepřekládám, protože není jak a i kdybych něco vymyslel a nějak to přeložil, až to uvidíte v angličtině, nevěděli byste, o co jde). Každý programátor musí umět anglicky, proto je podle mě lepší, když pracuje s anglickou verzí, aby si na angličtinu zvykal hned ze začátku.

Závěrem

V příštím dílu tohoto seriálu už napíšeme jednoduchý program. Stáhněte a nainstalujte si Visual Basic 2010 Express, abyste mohli pokračovat dál.

 

hodnocení článku

8 bodů / 8 hlasů       Hodnotit mohou jen registrované uživatelé.

 

Všechny díly tohoto seriálu

18. Dědičnost 06.10.2008
17. Objektově orientované programování - základy 30.06.2008
16. Třídy a funkce .NET frameworku, o kterých je dobré vědět 31.12.2007
15. Práce se soubory, úvod do objektově orientovaného programování 19.11.2007
14. Vykreslujeme graf 31.08.2007
13. Úvod do grafiky 27.08.2007
12. Práce s textem a řetězci 17.08.2007
11. Kolekce a pole 27.07.2007
10. Funkce a procedury 01.06.2007
9. Přidáváme druhý formulář 18.05.2007
8. Pole, cykly a práce se soubory 14.05.2007
7. Pole 09.05.2007
6. Cyklus For 05.05.2007
5. Složitější podmínky a rozhodovací struktury 26.04.2007
4. Podmínky a operátory 26.04.2007
3. Proměnné a datové typy 25.04.2007
2. Začínáme programovat 25.04.2007
1. Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy 25.04.2007

 

Mohlo by vás také zajímat

Genericita, rozhraní a dědičnost

Jazyk C# je multiparadigmatický, což v praxi znamená, že v něm můžeme dělat hodně věcí. Jak ale do sebe jednotlivá paradigma zapadají? Co se hezky doplňuje a co není vzájemně kompatibilní? V tomto článku chci popsat, jak se chová IEquatable vzhledem k dědičnosti typu T.

Windows 10 GameJam: konference a herní hackathon

Build, .NET Core 3.0 a jak to bude s .NET Frameworkem

 

 

Nový příspěvek

 

Mr.

1'

csharp|

xml|

css|


'

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

kde stáhnout Visual Basic 2010 express

Dobrý den,

našel jsem Vaše články a chtěl bych si vyzkoušet, zda po x letech, kdy jsem se programování nevěnoval, bych něco zvládl. Bohužel (samozřejmě) daný odkaz již nefunguje a zatím jsem adekvátní odkaz nenašel, pokud pominu servery, o kterých nic nevím a je otázkou, co si z nich vlastně stahuji (ohledně bezpečnosti).

Rád bych se tedy zeptal, zda není možné od Vás získat kopii VB 2010 express? Je možné samozřejmě stáhnout celé Visual studio express, ale nevím, zda to není zbytečné, když jiné aplikace nevyužiji.

Děkuji za radu, případně i odkaz, odkud by se dal Visual Basic 2010 bezpečně stáhnout.

Jirka

nahlásit spamnahlásit spam 0 / 2 odpovědětodpovědět

Zkuste Visual Studio 2017 Community. https://visualstudio.microsoft.com/downl...

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Využití VB.NET

Dobrý den,

neumím si představit co všechno zvládne, mohu naprogramovat pomoci VB.

Jako potencionální uživatel VB (tedy úplný začátečník) se chci zeptat, jaké programy se v tomhle vývojovém prostředí dají vytvořit? reference, jsou nějaké všeobecně známe programy vytvořené VB?

Jako začátečník bych chtěl vědět co všechno lze naprogramovat ve VB a zda v dnešní době není pořád pozdě začít se učit tento jazyk z pohledu konkurence.

Děkuji.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Ja programujem vo VB.NET pre veľkú holdingovú spoločnosť a ešte sme nenašli program, ktorý by sme v ňom nevedeli naprogramovať a to sme išli od kvality až po podporu predaja.

VB.NET je iba jazyk, ktorý hovorí programu ako sa bude chovať on, prípadne jeho objekty. To čo užívateľ vidí na oko je len grafika, ktorá sama o sebe robí to, čo jej povieš tým programovacím jazykom a je jedno či je to C#, VB.NET, či iné.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Ja programujem vo VB.NET pre veľkú holdingovú spoločnosť a ešte sme nenašli program, ktorý by sme v ňom nevedeli naprogramovať a to sme išli od kvality až po podporu predaja.

VB.NET je iba jazyk, ktorý hovorí programu ako sa bude chovať on, prípadne jeho objekty. To čo užívateľ vidí na oko je len grafika, ktorá sama o sebe robí to, čo jej povieš tým programovacím jazykom a je jedno či je to C#, VB.NET, či iné.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

prasezlesa

Dnes nám na přednášce jeden profesor (vlastně je to docent) řekl, že Basic je pro zoufalce a VB je taky pěkně hnusný jazyk, který je dobrý tak pro domácí počítačové kutily a samouky, co si chtějí něco naprogramovat.

No nevím, co si o tom myslet.. Je to člověk, co se živí učením, nemá firmu nebo tak, takže ho neberu moc vážně.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Na tom je krásně vidět, že vysokoškolský titul negarantuje ani odborné znalosti, ani úroveň vyjadřování a nadhled.

VB.NET je plnohodnotný programovací jazyk, ve kterém se dají psát (a taky píšou) reálné aplikace.

Basic, ze kterého VB pochází, vzniknul mnohem dříve než céčko, proto má jinou syntaxi, a původně byl určen pro výukové účely, i jeho syntaxe tomu napovídá - je to taková strojová angličtina s co nejjednoduššími konstrukcemi a minimem chytáků.

V praxi se VB.NET nepoužívá tak často jako třeba C#, ale na mnoha školách u nás i v zahraničí se používá právě pro výuku. Pro začátečníky je to ideální - naučí se principy, které jsou stejné bez ohledu na jazyk či platformu, a přitom nemají zmatek v 3 typech závorek a podobných věcech, které jsou profíkovi naprosto jasné, ale začátečníky pěkně matou. Přechod na C# je pak velmi snadný a naučení se nové syntaxe je otázka 1 nebo 2 dní.

Ono obecně na jazyku v praxi téměř nezáleží - zákazníkům je to jedno úplně a vývojáři či firmy se rozhodují především podle platformy (v tomto případě .NET) a dostupných nástrojů, které určují, jak drahý vývoj aplikace bude (dobré nástroje = vysoká produktivita). Naučit se jazyk je práce na jedno odpoledne, naučit se platformu zabere klidně rok.

Takže neberte silácké řeči pana docenta moc vážně. VB.NET je legitimní jazyk, ve kterém se píší reálné aplikace, a to, že ho používají i hobby vývojáři, jeho možnosti nijak nesnižuje.

Já jsem do své firmy přijal několik lidí, kteří byli zvyklí psát ve VB.NET - pár projektů ve VB máme, a když bylo potřeba udělat něco na projektu v C#, tak to pro ně nebyl problém, na jinou syntaxi si zvykli velmi snadno a funkce a knihovny jsou stejné, takže přechod byl velmi snadný.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Já si tohle právě taky myslím. Pak tam ještě pomlouval Windows, ale to už spíš tak ze srandy, ale je jasné, že je to tučňák.

Ach jo, asi už vím, které přednášky pro mě nemají cenu.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

Dobrý den,

poradí prosím někdo jak začít nový projekt ve Visual Basicu ?

v prostředí Visual Studio 2012 for Windows 8 ?

případně prosím zaslat jednoduchý program, který bych mohl otevřít.

díky Pepa

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

Uz z prvniho dilu, kde jste mi vysvetlil pouze nejake zakladni pojmy... uz ani to ne, jen nejakou historii, mi naznacuje to, ze tento serial je (bude) velmi fantasticky! Moc vam dekuji ze jste si pro nas nasel cas a neprestavejte s tim.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

Dobrý den,

mám problém s instalací souboru z vašeho odkazu. Již jsem jednou stáhl a nainstaloval bez jakých koliv problémů, ale po formátu počítače a nové instalaci windows7 mám problém, protože když si stáhnu z odkazu "Visual Basic 2010 Express Edition" tak se po dlouhé instalaci vlastně nic nestane, nikde v počítači to nemohu najít a to ani mezi nainstalovanými program v "přidat nebo odstranit soubory"

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

Prosím o radu!

V ComboBox1 mám v písane okresy a potrebujem do ComboBox2 kód.

Ma to fungovať, tak, že keď rozbalím Combo1 a klinem na výbratú položku (okres) tak v Combo2 by sa mali zobraziť len podmnožiny tej položky (mestá vybratého okresu)

Ďakujem!!!

nahlásit spamnahlásit spam -2 / 2 odpovědětodpovědět

Diskuse: Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

Dobrí deň ja som si kúpil knihu kde bol Visual basic 2010 a keď chcem vyrobiť nejakí projekt vyskočí mi text: Error writing the project file. Neregistrovala trieda. Prosím vás pomôžte mi lebo nemôžem pokračovať

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

Ahoj, rád bych se zeptal, mám toolstrip a na něm button a potřeboval bych aby se ten button aktivoval stisknutím enteru, šlo by to nějak? a když už, tak jak?

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

Dobrý den, mohu express edici používat i komerčně? Tady s epíše že ano ale v čem se tedy liší express od profesional či ultimate?

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Řekl bych, že zejména ve vychytávkách usnadňujících programování. Expressem si vystačí ten, kdo toho moc nedělá - profík sáhne po profi verzi.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

Dobrý den,

Prosím Vás, jaký je rozdíl, když se napíše VB.NET Freemwork

a VB.NET?

nahlásit spamnahlásit spam 0 / 2 odpovědětodpovědět

Diskuse: Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

VB jsem úspěšně stáhnul a nainstaloval ale zhruba po třech měsících my začal hlásit že chce registrační klíč.

Co stím?

Prosím poraďte.

nahlásit spamnahlásit spam -2 / 2 odpovědětodpovědět

ne není

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Během instalace na mě vyskočí okno s errorem: "Error 1935. MS VB data framework version=10.0.0.0,....Please refer to help and support for more information, HRESULT:0x8002802F".

Instalace proběhne, ale VB nejde spustit, respektive úplně chybí v nabídce Start..

mám Win 7..nevíte někdo, co s tím? Ani člověk nazačal programovat a už takový chyby :-D

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

Dobrý den,

jde asi pouze o formalitu, ale nejde mi do hlavy jak jste mohl sepsat tento seriál, který je mimochodem velmi zdařilý, na přelomu let 2007 a 2008, když jako použité prostředí uvádíte VS 2010.

Děkuji za objasnění

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Postupně jej díl po dílu aktualizuji na novou verzi, prvních pár dílů už je.

nahlásit spamnahlásit spam 0 / 2 odpovědětodpovědět

Moc se mi tento seriál líbí. Doufám, že nikdy nezpoplatníte vstup na tyto stránky. :)

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Takže když někdo rozdává znalosti zadarmo, je to v pořádku, ale hajzl by to byl, kdyby za to chtěl peníze?

Někdy mám pocit, že dávat něco zdarma by se mělo zakázat, aby si lidi uvědomili, jakou mají věci cenu.

nahlásit spamnahlásit spam 3 / 5 odpovědětodpovědět

Naopak bych řekla, že Vám tím vzdal hold, že i tak kvalitní materiál není zpoplatněný. Např. já se o to zajímám kvůli škole a kdyby to něco mělo stát, tak jdu hledat jinde informace, kde jsou téměř nebo nejlépe úplně zadarmo, protože to potřebuju jen pro studijní účely a peníze bych za to nechtěla dávat. Takže klobouk dolů, že tomu věnujete čas a nic za to nechcete :)

I já přidávám dík :)

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 3 odpovědětodpovědět

Diskuse: Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

Stáhnul jsem si VB od firmy Microsoft a po úspěšné instalaci po spuštění se mi hlásí "The file%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\inscorlib.Hb could not be loaded. An attempt to repair this condition falled because the file could not be found.

Mám operační systém XP Home. Při opětovné instalaci tato hláška naskočí znovu.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

Už jsem na to přišel

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

Dobrý den, dal sem si velký cíl, naučit se psát prográmky na Windows Mobile (>5.0). A protože je VB pro zelenáče jako já poněkut pochopitelnější, rád bych začal s ním. A tak, moje otázka zní,: VisualBasic, nebo mam zatnout zuby a zkusit C#?... Předem moc děkuji za vaší radu a také bych rád podotknul, že si cením Vašeho, jistě ceného času, vynaloženém pro tyto bezvadné seriály.

S pozdravem Martin

nahlásit spamnahlásit spam 2 / 4 odpovědětodpovědět

Diskuse: Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

Precital som zatial len prvy diel serialu ale tesim sa na dalsie. Prave instalujem Visual Studio Express Edition podla pokynov. VDAKA!!!

Ivan

SK

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

Dobrý den.Musím pochválit stránky.Důvod proč jsem se začal učit VB ,byla možnost řídit moje "hračičky "pomocí pc.Ocenil bych nějaký díl,který mi pomůže ovládat port.Pár jednoduchých příkladů.Děkuji.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

Stahnul jsem si VB z linku, ktery zde mate uvedeny, tedy z oficialniho webu spol. Microsoft, avsak mam zasadni problem s jeho instalaci, nebot pri jakemkoliv pokusu o uspesnou instalaci mi Setup tohoto programu vzdy vyhodi opakovane chybu, dve kdykoliv behem instalace, jenz se nasledne nedokonci. Zkusil jsem najit ruzne zdroje s problemy na Microsoftackych strankach, nicmene jsem neuspel, a to ani s Visual Basicem 2008... Pokud mi muzete jakkoliv poradit, Vasi pomoc uvitam. Prikladam i svuj e-mail: [email protected]

Dekuji, M. Dvorak

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Mohl byste sem napsat tu chybovou hlášku, která se objeví? Co máte za operační systém?

nahlásit spamnahlásit spam 0 / 2 odpovědětodpovědět

Windows XP professional SP2, 32bit

Hlasi mi to obvykle dve chyby, vzdy nahodne. Prvni je chyba Setupu samotneho, kdy mi vypise protokol o chybach, jenz mohu zaslat k vyvojarum. Podobne jako kdyz spadne explorer, popr. napise chybu, jejiz kod je 0x80070020

Mohu napsat i podrobneji, pokud to bude zapotrebi

nahlásit spamnahlásit spam -3 / 3 odpovědětodpovědět

jsi si jistý, že máš nainstalovaný Framework 2.0?

nahlásit spamnahlásit spam -2 / 2 odpovědětodpovědět

Naprosto! Mel jsem Frameworks 2.0 vcetne jazykovych balicku, ktere jsem pak podle jedne rady odinstaloval. Setup si pak vyzadal stahnuti a instalaci Frameworks 3.5, jenz jsem potvrdil a neuspesne nenainstaloval. Takze nyni jsem i bez Frameworku...

nahlásit spamnahlásit spam -2 / 2 odpovědětodpovědět

Táké jsem nemohl nainstalovat VBS 2008 Express kvůli Frameworku. Tak jsem zastavil službu ".NET optimization..." poté jsem odinstaloval Framework 2.0 SP1 a poté i Framework 2. a instalace běží jak po másle.

nahlásit spamnahlásit spam -2 / 2 odpovědětodpovědět

Diskuse: Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

Dobrý den. Mám dotaz ohledně MSSQL Express 2005

Pokud zadám tento sql dotaz v asp:

strJmeno = Request.Form("strJmeno")
strAdresa =Request.Form("strAdresa")
intVek =Request.Form("intVek")

strDotaz = "INSERT INTO Odpoved (Jmeno,Adresa,Vek)  VALUES('"&strJmeno&"','"&strAdresa&"', "&intVek&" )"

conn.execute strDotaz

server odpoví následující chybou:

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers chyba 80040e14'

[Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Incorrect syntax near ')'.

Děkuji za případnou radu.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Tento postup je IMHO velice hloupý, protože vám do formulářových polí může kdokoliv připsat apostrof, čímž dostane možnost udělat si co chce. Pokud místo jména napíšu hodnotu ', ' ', 15); DROP DATABASE ..., pak vám smažu celou databázi, nebo ještě lépe si databázi můžu zkopírovat k sobě. Než něco v ASP plácnete do SQL, prožeňte to alespoň nějakou metodou, která apostrofy zdvojí, aby je SQL server nechápal jako konec řetězce.

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 3 odpovědětodpovědět

Co se týče té chyby, máte tam něco špatně kolem kulaté závorky. Předpokládám, že chyba nastane, když nezadáte věk, protože pak se na jeho místo nic nedosadí a do SQL se za čárku hned umístí uzavřená kulatá závorka.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

jen bych se chtel zeptat jesi musi bejt studio 2005 nebo muze bejt 2008 diky predem

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

2005 stačí, může být i 2008.

nahlásit spamnahlásit spam 0 / 2 odpovědětodpovědět

Diskuse: Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

zdravim, chtěl jsem se zeptat jestli je nějaká dobrá kniha či seriál na netu (klidně v aj) na VB .NET, ne že by tento nebyl dobrý, ale přeci jen by toho chtělo víc. Ale stejně dobrá práce :)

Dík

nahlásit spamnahlásit spam 0 / 2 odpovědětodpovědět

Diskuse: Úvod, vývojové prostředí a základní pojmy

diky moc stahnu si to a du makat uz me nebavi html.

nahlásit spamnahlásit spam -2 / 2 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.

Nyní zakládáte pod článkem nové diskusní vlákno.
Pokud chcete reagovat na jiný příspěvek, klikněte na tlačítko "Odpovědět" u některého diskusního příspěvku.

Nyní odpovídáte na příspěvek pod článkem. Nebo chcete raději založit nové vlákno?

 

  • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
    Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
  • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback