.NET Tip #14: Generické kolekce (2/6) - Dictionary

Tomáš Jecha, MVP, MCSD       13.10.2008       C#, VB.NET, .NET Tips       14484 zobrazení

V minulém příspěvku jsem psal o generické kolekci List, která dokáže uchovávat položky datového typu, jenž si zvolíme generickým parametrem. Dictionary (neboli slovník) je jí velmi podobný. Liší se jen v tom, že v seznamu List se prvky identifikují podle indexu, který se může měnit v důsledku smazání, či vložení prvku s nižším indexem - vždy se totiž dodržovala posloupnost indexů 0 až počet mínus jedna. Dictionary oproti tomu nepracuje s indexem, ale ukládá prvky pod unikátním klíčem datového typu, který si volíme dalším generickým parametrem.

Vložení nového prvku pak vyžaduje přidání 2 hodnot - nejdříve klíče a potom samotné hodnoty. Také funkce Contains (zjišťující, zda prvek existuje se rozdělila na 2 - ContainsKey a ContainsValue = zjištující, zda existuje ve slovníku daný klíč a zda existuje daná hodnota). Mazání prvku se také provádí pomocí hodnoty klíče.

Krátký příklad použití ve VB.NET (první se při deklaraci uvádí typ klíče a jako druhý typ hodnoty - v našem příklad klíč je číslo zaměstnance a hodnota jména):

' vytvoření slovníku s klíčem typu INT a hodnotou typu STRING 
Dim jmena As New Dictionary(Of Integer, String)()

' přidání hodnot do kolekce (klíč je interéní číslo zaměstnance, hodnota pak jméno 
jmena.Add(18, "Karel Novák")
jmena.Add(420, "Petr Gulis")
jmena.Add(135, "Martina Bláhová")

' získání hodnoty pro klíč 18 
Console.WriteLine("Zaměstnance číslo 18: {0}", jmena(18))

' získání hodnoty pro klíč 135 
Console.WriteLine("Zaměstnance číslo 135: {0}", jmena(135))

' zjištění, zda existuje položka s klíčem 555 
If jmena.ContainsKey(555) = False Then
  Console.WriteLine("Zaměstnanec s číslem 555 neexistuje!")
Else
  Console.WriteLine("Zaměstnanec s číslem 555 je ve slovníku!")
End If

A v C#:

// vytvoření slovníku s klíčem typu INT a hodnotou typu STRING
Dictionary<int, string> jmena = new Dictionary<int, string>();

// přidání hodnot do kolekce (klíč je interéní číslo zaměstnance, hodnota pak jméno
jmena.Add(18, "Karel Novák");
jmena.Add(420, "Petr Gulis");
jmena.Add(135, "Martina Bláhová");

// získání hodnoty pro klíč 18
Console.WriteLine("Zaměstnance číslo 18: {0}", jmena[18]);

// získání hodnoty pro klíč 135
Console.WriteLine("Zaměstnance číslo 135: {0}", jmena[135]);

// zjištění, zda existuje položka s klíčem 555
if (jmena.ContainsKey(555) == false)
  Console.WriteLine("Zaměstnanec s číslem 555 neexistuje!");
else
  Console.WriteLine("Zaměstnanec s číslem 555 je ve slovníku!");

Na závěr chci ještě dodat způsob procházení slovníku cyklusem foreach. Máme 3 možnosti:

 1. Procházet jen hodnoty (bez klíčů):
  For Each hodnota As String In jmena.Values
    Console.WriteLine("Hodnota: {0}", hodnota)
  Next
 2. Procházet jen klíče:
  For Each klic As String In jmena.Keys
    Console.WriteLine("Klíč: {0}", klic)
  Next
 3. Procházet hodnoty i klíče pomocí datového typu KeyValuePair(Of TypKlíče, TypHodnoty) - ten má pak vlastnosti Key a Value:
  For Each polozka As KeyValuePair(Of Integer, String) In jmena
    Console.WriteLine("Pro klíč {0} odpovídá hodnota: {1}", polozka.Key, polozka.Value)
  Next

V této sérii jsem psal i o následujících třídách:

 • List
 • Dictionary
 • SortedDictionary a SortedList
 • Queue
 • Stack
 • HashSet
 •  

  hodnocení článku

  0       Hodnotit mohou jen registrované uživatelé.

   

  Nový příspěvek

   

  afrt

  using System;

  using System.Collections.Generic;

  using System.ComponentModel;

  using System.Data;

  using System.Drawing;

  using System.Linq;

  using System.Text;

  using System.Threading.Tasks;

  using System.Windows.Forms;

  namespace _191015_Vlček

  {

  public partial class Form1 : Form

  {

  public Form1()

  {

  InitializeComponent();

  Mesta.NaplnDictionary(cbVyberMesto);

  }

  private void CbVyberMesto_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

  {

  rtbVýpis.Text = Mesta.ZmenaIndexu(sender as ComboBox);

  }

  private void ButPridej_Click(object sender, EventArgs e)

  {

  rtbVýpis.Text = Mesta.PridaniMesta(tbPridejKlic.Text, tbPridejHodnota.Text, cbVyberMesto);

  }

  private void ButVymaz_Click(object sender, EventArgs e)

  {

  rtbVýpis.Text = Mesta.OdebraniMesta(cbVyberMesto);

  }

  private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)

  {

  Mesta.Uloz();

  }

  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

  {

  }

  }

  }

  class

  namespace _191015_Vlček

  {

  class Mesta

  {

  static Dictionary<string, int> mestaAObyvatele = new Dictionary<string, int>();

  public static void NaplnDictionary(ComboBox cb)

  {

  if (File.Exists("t.txt"))

  {

  foreach (var item in File.ReadAllLines("t.txt"))

  {

  if(!mestaAObyvatele.ContainsKey(item.Split('*')[0])) mestaAObyvatele.Add(item.Split('*')[0], Convert.ToInt32(item.Split('*')[1]));

  }

  NaplnCB(cb);

  }

  else MessageBox.Show("Soubor neexistuje!", "Není soubor!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

  }

  public static string ZmenaIndexu(ComboBox cb)

  {

  return $@"{cb.SelectedItem}

  Počet obyvatel: {mestaAObyvatele[cb.SelectedItem.ToString()]}";

  }

  public static string PridaniMesta(string mesto, string pocetObyvatel, ComboBox cb)

  {

  try

  {

  if (mesto == "" || pocetObyvatel == "") return $"Prázdné nejde!";

  else if (mestaAObyvatele.ContainsKey(mesto)) return $"{mesto} už tam je!";

  else if (Convert.ToInt32(pocetObyvatel) <= 0) return $"Počet obyvatel musí být kladný!";

  else { mestaAObyvatele.Add(mesto, Convert.ToInt32(pocetObyvatel)); NaplnCB(cb); return $"Zadáno: {mesto} ({pocetObyvatel})"; }

  }

  catch (Exception er)

  {

  return er.Message;

  }

  }

  public static string OdebraniMesta(ComboBox cb)

  {

  if (cb.SelectedIndex >= 0) { string v = "Smazano: " + cb.SelectedItem.ToString() + " " + mestaAObyvatele[cb.SelectedItem.ToString()]; mestaAObyvatele.Remove(cb.SelectedItem.ToString()); cb.Items.RemoveAt(cb.SelectedIndex); return v; }

  else return "Není vybraná žádná položka!";

  }

  public static void Uloz()

  {

  string zapis = "";

  foreach (var item in mestaAObyvatele)

  {

  zapis += $"{item.Key}*{item.Value}\n";

  }

  File.WriteAllText("t.txt", zapis);

  }

  static void NaplnCB(ComboBox cb)

  {

  cb.Items.Clear();

  foreach (var item in mestaAObyvatele)

  {

  cb.Items.Add(item.Key);

  }

  }

  }

  }

  nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět
                         
  Nadpis:
  Antispam: Komu se občas házejí perly?
  Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.

  Nyní zakládáte pod článkem nové diskusní vlákno.
  Pokud chcete reagovat na jiný příspěvek, klikněte na tlačítko "Odpovědět" u některého diskusního příspěvku.

  Nyní odpovídáte na příspěvek pod článkem. Nebo chcete raději založit nové vlákno?

   

  • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
   Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
  • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

  přihlásit pomocí externího účtu

  přihlásit pomocí jména a hesla

  Uživatel:  
  Heslo:  

  zapomenuté heslo

   

  založit nový uživatelský účet

  zaregistrujte se

   
  zavřít

  Nahlásit spam

  Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

  Nahlásit Zrušit

  Chyba

  zavřít

  feedback