Zobrazování watermarku v Silverlight

Jan Holan       13.05.2013       Silverlight, Komponenty       10315 zobrazení

Pokud se v Silverlight koukneme na kontrol TextBox, zjistíme, že již obsahuje vlastnost Watermark, ta je však bohužel implementována takto:

throw new NotImplementedException();

Pojďme to udělat lépe.

Zavedeme kontrol ExtendedTextBox poděděný z TextBox kontrolu, a v něm založíme novou (pomoci klíčového slova new) dependency property Watermark.

/// <summary>
/// Watermark dependency property
/// </summary>
public new static readonly DependencyProperty WatermarkProperty = DependencyProperty.Register("Watermark", typeof(object), typeof(ExtendedTextBox), new PropertyMetadata(OnWatermarkPropertyChanged));

/// <summary>
/// Watermark content
/// </summary>
/// <value>The watermark.</value>
public new object Watermark
{
  get { return (object)GetValue(WatermarkProperty); }
  set { SetValue(WatermarkProperty, value); }
}

V kontrolu dále zavedeme nové stavy pro VisualStateManager - Watermarked a Unwatermarked . Tyto stavy budeme přepínat na událost TextChanged pomoci metody GoToState.

/// <summary>
/// ExtendedTextBox control constructor
/// </summary>
public ExtendedTextBox()
{
  this.DefaultStyleKey = typeof(ExtendedTextBox);
  this.TextChanged += OnTextChanged;
}

private void OnTextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
{
  SetWatermarkState(true);
}

private void SetWatermarkState(bool useTransitions)
{
  //Update the WatermarkStates group
  if (this.Watermark != null && string.IsNullOrEmpty(this.Text))
  {
    GoToState(this, useTransitions, "Watermarked", "Unwatermarked");
  }
  else
  {
    GoToState(this, useTransitions, "Unwatermarked");
  }
}

private static void GoToState(Control control, bool useTransitions, params string[] stateNames)
{
  if (control == null)
  {
    throw new ArgumentNullException("control");
  }

  if (stateNames != null)
  {
    foreach (string str in stateNames)
    {
      if (VisualStateManager.GoToState(control, str, useTransitions))
      {
        return;
      }
    }
  }
}

Poslední částí řešení bude definovat nový styl pro náš kontrol ExtendedTextBox. Vyjdeme ze standardního stylu pro TextBox, rozšíříme ho o nový VisualStateGroup WatermarkStates a pod ContentElement přidáme ContentControl Watermark.

<Setter Property="Template">
  <Setter.Value>
    <ControlTemplate TargetType="impcontrols:ExtendedTextBox">
      <Grid x:Name="RootElement">
        <VisualStateManager.VisualStateGroups>
          ...
          <VisualStateGroup x:Name="WatermarkStates">
            <VisualStateGroup.Transitions>
              <VisualTransition GeneratedDuration="0" />
            </VisualStateGroup.Transitions>
            <VisualState x:Name="Unwatermarked" />
            <VisualState x:Name="Watermarked">
              <Storyboard>
                <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="Watermark" Storyboard.TargetProperty="Opacity" To="1" Duration="0" />
              </Storyboard>
            </VisualState>
          </VisualStateGroup>
        </VisualStateManager.VisualStateGroups>
            
        <Border x:Name="Border" BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}" BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}" Background="{TemplateBinding Background}" CornerRadius="1" Opacity="1">
          <Grid>
            <Border x:Name="ReadOnlyVisualElement" Background="#5EC9C9C9" Opacity="0"/>
            <Border x:Name="MouseOverBorder" BorderBrush="Transparent" BorderThickness="1">
              <ScrollViewer x:Name="ContentElement" BorderThickness="0" IsTabStop="False" Padding="{TemplateBinding Padding}"/>
            </Border>
            <ContentControl x:Name="Watermark" Opacity="0" IsTabStop="False" IsHitTestVisible="False" Content="{TemplateBinding Watermark}" Foreground="#FF999999" Background="{TemplateBinding Background}" FontFamily="{TemplateBinding FontFamily}" FontSize="{TemplateBinding FontSize}" FontStretch="{TemplateBinding FontStretch}" FontStyle="{TemplateBinding FontStyle}" FontWeight="{TemplateBinding FontWeight}" Margin="{TemplateBinding Padding}" VerticalAlignment="Top"/>
          </Grid>
        </Border>
        ...
      </Grid>
    </ControlTemplate>
  </Setter.Value>
</Setter>

Celý kód kontrolu (obsahuje i změny z minula) je dostupný zde ExtendedTextBox.cs a jeho styl zde ExtendedTextBox.xaml.

Obdobně by bylo možné toto řešení převzít i do WPF.

Pokud chceme watermark dodat i pro kontrol PasswordBox, je zde drobný problém v tom, že kontrol PasswordBox je v Silverlight implementován jako sealed, a tak ho nemůžeme podědit. Budeme postupovat jinak. Vlastnost Watermark pro tento kontrol zavedeme jako attached dependency property v nové třídě, kterou nazveme PasswordBoxExtender. Implementace je jinak velice podobná jako v případě TextBoxu. Třídu si můžete prohlédnou zde PasswordBoxExtender.cs.

Také obdobně vytvoříme nový styl pro PasswordBox, ve kterém ale musíme jako Content přidávaného kontrolu ContentControl Watermarku použít odkaz na attached vlastnost:

Content="{TemplateBinding local:PasswordBoxExtender.Watermark}"

Styl je opět dostupný zde PasswordBoxStyles.xaml.

 

hodnocení článku

0       Hodnotit mohou jen registrované uživatelé.

 

Nový příspěvek

 

                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.

Nyní zakládáte pod článkem nové diskusní vlákno.
Pokud chcete reagovat na jiný příspěvek, klikněte na tlačítko "Odpovědět" u některého diskusního příspěvku.

Nyní odpovídáte na příspěvek pod článkem. Nebo chcete raději založit nové vlákno?

 

 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback