Local Reports - Globalizace a Lokalizace

Jan Holan       10.01.2014       ASP.NET WebForms, Tisk       11271 zobrazení

Dnes volné doplnění k mému předchozímu článku o tvorbě dokumentů pomoci nástroje Local Reports. Koukneme se jak v Local Reports ošetřit globalizaci a jak řešit jazykové mutace reportu.

Globalizace

Když v reportu budete zobrazovat pole například typu DateTime, zjistíte, že bude datum formátovaný v anglické kultuře, a to i když jej voláte na české (nebo jiné) kultuře. V pojetí .NET se bavíme o CurrentCulture. A právě tato kultura je v reportu k dispozici jako hodnota výrazu User!Language. Aby všechny pole reportu tuto hodnotu převzali, musíme nastavit vlastnost Language reportu právě na tuto hodnotu:

=User!Language

image

Nyní jsou již pole zobrazována ve správné kultuře.

Lokalizace

O něco složitější to budeme mít s otázkou lokalizace reportu, protože ta není přímo v Local Report podporována. Máme v podstatě dvě možnosti:

První možnost je vytvořit pro každou požadovanou jazykovou verzi report nový tj. kopii rdlc souboru s jinými texty. Při načítání definice reportu (v příkladu to bylo metodou GetReportDefinition na třídě ReportDocument) pak načíst verzi podle nastavené kultury CurrentUICulture. Toto řešení má nevýhodu v tom, že pokud se bude report měnit, tak změny musíme dělat vícekrát (v každé verzi), a postupem času se můžeme dostat k rozdílným reportům. Výhodou tohoto řešení někdy může být to, že můžeme udělat pro každý jazyk jiný design tj. jinak velké pole, jiné obrázky (loga) atd.

Druhé řešení spočívá v tom, že report bude pouze jeden, ale využijeme toho, že rdlc soubor je ve formátu XML a před jeho zobrazením provedeme vlastním kódem jeho překlad. Postup bude následující:

 • V reportu si všechna pole typu Value, Label, ToolTip a Description co budeme chtít lokalizovat označíme identifikátorem pro resource. K tomu v reportu využijeme vlastnost ValueLocID resp. ToolTipLocID a LabelLocID (tyto vlastnosti jsou v designeru k dispozici, ale sám ReportViewer je nevyužívá).
 • Při načítání reportu nejprve jeho definici načteme jako XML dokument do .NET objektu XDocument.
 • V XML vyhledáme elementy Value, ToolTip, Label, Description.
 • Pokud budou mít nastaven atribut LocID, tak jeho hodnotu použijeme jako klíč do resource
 • Zaměníme hodnotu elementu za hodnotu z resource.

O něco složitější to ještě budeme mít s výrazy např.: ‘="Vytisknuto: + Globals!ExecutionTime’. Takový výraz můžeme přepsat na použití String.Format tj.:

=string.Format("Vytisknuto: {0}", Globals!ExecutionTime)

zde pak můžeme při překladu textu provést záměnu “natvrdo” prvního parametru. V tomto případě bude v resource podle LocID překlad řetězce “Vytisknuto: {0}” (tedy včetně {0}).

Kód načtení definice a provedení lokalizace vložíme do třídy ReportDefinition:

internal class ReportDefinition
{
  #region constants
  private const string cReportTagName = "Report";
  #endregion

  #region member varible and default property initialization
  private XDocument XmlDocument;

  private XNamespace ns;
  #endregion

  #region constructors and destructors
  private ReportDefinition(XDocument reportDefinitionXml)
  {
    this.XmlDocument = reportDefinitionXml;
    this.ns = reportDefinitionXml.Root.GetDefaultNamespace();
  }
  #endregion

  #region action methods
  /// <summary>
  /// Načtení XML definice reportu ze streamu
  /// </summary>
  /// <param name="inputStream">Vstupní streamu</param>
  /// <returns>ReportDefinition</returns>
  /// <exception cref="InvalidOperationException">Throws when <c>ReportDefinition XML</c> is invalid.</exception>
  public static ReportDefinition Load(System.IO.Stream inputStream)
  {
    if (inputStream == null)
    {
      throw new ArgumentNullException("inputStream");
    }

    //Načtení obsahu streamu
    XDocument reportDefinitionXml = XDocument.Load(new System.IO.StreamReader(inputStream));

    //Kontrola root elementu
    if (reportDefinitionXml.Root == null || reportDefinitionXml.Root.Name.LocalName != cReportTagName)
    {
      throw new InvalidOperationException("reportDefinition");
    }

    return new ReportDefinition(reportDefinitionXml);
  }

  /// <summary>
  /// Export definice do MemoryStreamu
  /// </summary>
  /// <returns>MemoryStream s definicí reportu</returns>
  public System.IO.MemoryStream ToStream()
  {
    var outputStream = new System.IO.MemoryStream();
    using (var writer = XmlWriter.Create(outputStream))
    {
      this.XmlDocument.WriteTo(writer);
    }

    outputStream.Position = 0;
    return outputStream;
  }

  /// <summary>
  /// Překlad hodnot reportu podle nastavených LocID
  /// </summary>
  /// <param name="localizationResource">ResourceManager s texty pro lokalizaci v dané kultuře</param>
  public void Localize(System.Resources.ResourceManager localizationResource)
  {
    XNamespace rd = @"http://schemas.microsoft.com/SQLServer/reporting/reportdesigner";

    if (localizationResource != null)
    {
      //Go through the nodes of XML document and localize
      //the text of nodes Value, ToolTip, Label, Description 
      foreach (XElement el in from i in this.XmlDocument.Root.Descendants()
                  where i.Name == ns + "Value" || i.Name == ns + "ToolTip" || i.Name == ns + "Label" || i.Name == ns + "Description"
                  select i)
      {
        string value = (string)el;
        string localizedValue = null;

        if (el.Attribute(rd + "LocID") != null)
        {
          //Lokalizace textů podle nalezeného LocID
          localizedValue = GetLocalizedValue((string)el.Attribute(rd + "LocID"), value, localizationResource);
        }

        if (localizedValue != null)
        {
          el.Value = localizedValue;
        }
      }
    }
  }
  #endregion

  #region private member functions
  private static string GetLocalizedValue(string locID, string originalValue, System.Resources.ResourceManager localizationResource)
  {
    //Lokalizace textu
    if (string.IsNullOrEmpty(originalValue) || !originalValue.StartsWith("="))
    {
      return localizationResource.GetString(locID);
    }

    //Lokalizace hodnoty string.Format. Např.: =string.Format("from: {0} to: {1}", from, to)
    if (originalValue.StartsWith("=string.Format(\"", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
    {
      string text = localizationResource.GetString(locID);
      if (text == null)
      {
        return null;
      }

      int index = originalValue.IndexOf("\",", 16);
      if (index == -1)
      {
        return null;
      }

      return "=string.Format(" + Escape(text) + originalValue.Substring(index + 1);
    }

    return null;
  }

  private static string Escape(string input)
  {
    var writer = new System.IO.StringWriter();
    var provider = new Microsoft.CSharp.CSharpCodeProvider();
    provider.GenerateCodeFromExpression(new System.CodeDom.CodePrimitiveExpression(input), writer, null);
    return writer.GetStringBuilder().ToString();
  }
  #endregion
}

Třída obsahuje metodu Load pro načtení definice, metodu ToStream pro export definice zpět do streamu (použije MemoryStream) a metodu Localize, která provede překlad textů reportu. Pro nalezené elementy s LocID se zde volá pomocná metoda GetLocalizedValue, která načte hodnotu z resource, kterou buď vrátí nebo provede záměnu v případě výrazu =String.Format.

Volání třídy umístíme před načtení LocalReport objektu, v našem příkladu z minula to je v konstruktoru třídy ReportDocument:

//Načtení XML definice reportu ze streamu
var reportDefinition = ReportDefinition.Load(GetReportDefinition(reportName, reportsAssembly, reportsNamespace));
//Lokalikace XML definice
reportDefinition.Localize(GetLocalizationResource(reportsAssembly));
//Export upravené definice do MemoryStreamu a načtení reportu
localReport.LoadReportDefinition(reportDefinition.ToStream());

Pro načtení resource zde používám pomocnou metodu GetLocalizationResource:

private static System.Resources.ResourceManager GetLocalizationResource(Assembly assembly)
{
  string manifest = assembly.GetManifestResourceNames().FirstOrDefault(s => s.EndsWith(".Properties.Resources.resources", StringComparison.OrdinalIgnoreCase));
  if (manifest != null)
  {
    //Odstranění ".resources"
    string resourceSource = manifest.Substring(0, manifest.Length - ".resources".Length);

    return new System.Resources.ResourceManager(resourceSource, assembly);
  }

  return null;
}

image

Zdrojové soubory rozšířeného příkladu jsou ke stažení zde:

 

hodnocení článku

0       Hodnotit mohou jen registrované uživatelé.

 

Nový příspěvek

 

Příspěvky zaslané pod tento článek se neobjeví hned, ale až po schválení administrátorem.

                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.

Nyní zakládáte pod článkem nové diskusní vlákno.
Pokud chcete reagovat na jiný příspěvek, klikněte na tlačítko "Odpovědět" u některého diskusního příspěvku.

Nyní odpovídáte na příspěvek pod článkem. Nebo chcete raději založit nové vlákno?

 

 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

Příspěvky zaslané pod tento článek se neobjeví hned, ale až po schválení administrátorem.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback