Píšeme webovou aplikaci v ASP.NET krok za krokem (část 3)

10. díl - Píšeme webovou aplikaci v ASP.NET krok za krokem (část 3)

Tomáš Herceg       03.08.2008       C#, VB.NET, ASP.NET WebForms, HTTP/HTML       19601 zobrazení

V tomto díle uděláme správu kategorií v administrační sekci naší aplikace. Zopakujeme si, jak upravovat a mazat záznamy pomocí GridView a jak je přidávat pomocí komponenty FormView. Také si podědíme a napíšeme vylepšený SqlDataSource, který po provedení příkazu INSERT, UPDATE nebo DELETE provede redirect, aby nemohlo dojít k vícenásobnému odeslání formuláře.

V minulém díle jsme se naučili pracovat se sitemapou a napsali jsme si vlastního Sitemap Providera. Na tom se dalo velice krásně demonstrovat, jak je ASP.NET rozšiřitelné. Oproti jiným technologiím (např. PHP, ale nejenom to) je daleko těžší se ho naučit a sžít se s ním, ale o to silnější nástroj máte v ruce a když víte, kde, co a jak zaonačit, ušetříte si mnoho práce, přičemž výsledné řešení je velice elegantní a systémové.

Dosti už ale obecných keců, vrhneme se do práce. V tomto díle napíšeme správu kategorií. Nebude to nic nového, přidávání, úpravu a mazání záznamů jsme už dělali v předchozích dílech. Abyste si ověřili, jestli víte opravdu všechno, zkuste si zodpovědět na několik následujících otázek. Odpovědi na ně najdete také v tomto článku, ale zkuste nejdřív odpovídat bez nápovědy. Pokud máte nějaké nejasnosti, račte se do minulých dílů podívat a pořádně si to nastudovat.

Kvíz pro začátek

 1. Co je to ViewState a k čemu slouží?
 2. Co dělá komponenta SqlDataSource?
 3. Jaký je rozdíl mezi komponentami GridView a FormView? K čemu tyto komponenty slouží?
 4. Co je to membership, role a profile provider a co dělá? Kde a jak jsou uložena uživatelská jména a hesla?  
 5. Co dělá třída StaticSitemapProvider?
 6. Co to je connectionString a kde bývá uložen?
 7. Když mám na stránce odkaz a chci, aby zezelenal, když na něj najedu myší, která technologie se k tomu použije? CSS, HTML, Javascript nebo ASP.NET?
 8. Zkuste si na papír nakreslit strukturu databáze aplikace Výpůjčky a šipkami znázorněte, jak na sobě které tabulky závisí a jak jsou provázané.
 9. Co dělají MasterPage a ContentPage? Do prohlížeče udáváme adresu na MasterPage nebo na ContentPage?
 10. V jakých programovacích jazycích můžeme v ASP.NET programovat?

Kvíz - správné odpovědi

Co je to ViewState a k čemu slouží?

ViewState je mechanismus, který zajišťuje uchování stavu stránky od jejího prvního načtení až do doby jejího opuštění. Pokud komponentám ve stránce nastavíme nějakou vlastnost na nějakou hodnotu, tato změna se uloží do ViewState a odešle se do prohlížeče spolu se stránkou. Když klient stránku odesílá zpět na server (tzv. PostBack), pošle se i uložený ViewState, díky čemuž se hodnoty vlastností komponent a stránky obnoví do stavu, v jakém byly po posledním zpracování na serveru. Tento mechanismus má jednu nevýhodu - ViewState může být na některých stránkách hodně velký, což zvyšuje objem přenášených dat v síti a de facto rychlost načítání stránky. V některých případech je tedy třeba zvážit, kterým komponentám ViewState povolit a kterým jej raději zakázat vlastností EnableViewState.

Co dělá komponenta SqlDataSource?

Komponenta SqlDataSource se používá pro provázání datových komponent a datového zdroje, v tomto konkrétním případě SQL databáze. Tato komponenta umí provádět základní čtyři operace - select, insert, update a delete, tedy vybrání dat, přidávání, úpravy a mazání jednotlivých záznamů. Datové komponenty se na SqlDataSource napojí vlastností DataSourceID a ten jim data z databáze poskytuje. Díky tomu je možno datové komponenty používat pro prakticky jakýkoliv zdroj dat, stačí je napojit na jiný DataSource.  

Jaký je rozdíl mezi komponentami GridView a FormView?

Komponenta GridView slouží k zobrazování tabulky záznamů a případně editaci a mazání jednotlivých záznamů. Dovede zobrazit více záznamů najednou a umí je také třídit a stránkovat.

Komponenta FormView je určena k manipulaci s jedním konkrétním záznamem - umí jej zobrazit, upravit a vytvořit nový.

Co je to membership, role a profile provider a co dělá? Kde a jak jsou uložena uživatelská jména a hesla?

Membership provider je poskytovatel informací o uživatelských účech. Je to třída, která má naimplementované základní funkce pro správu uživatelů - jejich vytváření, úpravy, mazání, změny hesla, e-mailů, odemykání a zamykání účtů atd. Podobně Role provider slouží k uchovávání informací o rolích uživatelů, na jejichž základě lze provádět autorizaci požadavků uživatele. Profile provider si o uživatelích pamatuje další námi zvolené informace (např. jméno, příjmení atd.).

Nikde není přímo řečeno, kde a jak se uživatelská jména, hesla a další uchovávají, to záleží na konkrétním námi použitém providerovi. Můžeme si samozřejmě napsat vlastního providera, který jména a hesla uživatelů uloží třeba do SQL databáze, do textového souboru nebo na disketu. O tom, který provider se použije, rozhoduje naše nastavení v souboru web.config.

Co dělá třída StaticSitemapProvider?

Třídu StaticSiteMapProvider jsme použili v minulém díle, když jsme implementovali vlastního Sitemap providera. Tato třída zjednodušuje tvorbu vlastních sitemap providerů a obsahuje metodu BuildSiteMap, ve které naši sitemapu nebo její část sestavíme.

Co to je connectionString a k čemu slouží?

ConnectionString je řetězec, který popisuje umístění, parametry a způsob připojení k databázi. V ASP.NET se tyto connectionStringy ukládají do konfiguračního souboru web.config a v aplikaci se na ně odkazuje jejich názvem. Díky tomu při změně databáze není třeba měnit celou aplikaci, ale stačí opravit jeden záznam v konfiguraci.

Když mám na stránce odkaz a chci, aby zezelenal, když na něj najedu myší, která technologie se k tomu použije? CSS, HTML, Javascript nebo ASP.NET?

Tohle sice v minulých dílech seriálu nebylo, ale neustále upozorňuji, že byste měli mít přehled o HTML, CSS a Javascriptu. Změna barvy elementu po najetí myši a vůbec věci spojené se vzhledem se řeší pomocí kaskádových stylů CSS. Samozřejmě by se to dalo udělat i pomocí javascriptu, ale je to zbytečně kompilované.

Pokud jste na tuto otázku odpověděli, že to je věc ASP.NET, tak absolutně netušíte nic o tom, jak funguje HTML, CSS a Javascript a žádám vás, abyste si tyto technologie pořádně nastudovali, než začnete klást zbytečné dotazy ve fórech způsobené tím, že nechápete základní principy a nerespektujete fakt, že úplní začátečníci nemají s ASP.NET vůbec pracovat. Píšu to téměř v každém díle, bez znalosti HTML, CSS a obecného přehledu se v ASP.NET opravdu dělat nedá. ASP.NET je pouze nadstavba nad těmito technologiemi, je to nástroj, který generuje stránky v HTML a CSS. Změna barvy odkazu není věc ASP.NET.

Zkuste si na papír nakreslit strukturu databáze aplikace Výpůjčky a šipkami znázorněte, jak na sobě které tabulky závisí a jak jsou provázané.

Tohle je trochu pracné, ale měli byste dospět k něčemu takovému:

 Struktura databáze

Zjednodušeně řečeno máme tabulku uživatelů Users a tabulku Roles s rolemi. Mezi nimi je vazebná tabulka UsersInRoles, která obsahuje všechny dvojice uživatel-role. Dále máme tabulku výpůjček Items a tabulku kategorií Categories. Jednotlivé položky jsou zařazeny v kategoriích (každá položka může být max. v jedné kategorii) a ke každé položce je přiřazen právě jeden uživatel, který ji vytvořil.

Co dělají MasterPage a ContentPage? Do prohlížeče udáváme adresu na MasterPage nebo na ContentPage?

MasterPage je stránka obsahující šablonu, do které se na místa určená (tzv. placeholdery) vkládá obsah z obsahových stránek (ContentPages). Například máme stránku Default.aspx, která je vložena do stránky MasterPage.master. V prohlížeči odkážeme na stránku Default.aspx, ASP.NET si zjistí, že tato stránka je vložena do MasterPage, takže požadovanou stránku "obalí" šablonou z MasterPage. Odkazujeme tedy vždy na ContentPage.

V jakých programovacích jazycích můžeme v ASP.NET programovat?

V ASP.NET můžeme programovat v jakémkoliv programovacím jazyce, který podporuje .NET framework a má pro něj vhodný kompilátor schopný zkompilovat ASP.NET aplikaci. Nejběžněji se používají jazyky C# a Visual Basic .NET, v ASP.NET se ale dá psát například v jazyce PHP.

Doufám, že jste většinu otázek byli schopni zodpovědět. Pokud ne, nevadí, ale pořádně si to dostudujte a ujasněte, abyste chápali, co se děje a jak to funguje. Není možné kopírovat a skládat kousky kódu, aniž byste chápali princip, pak něco uděláte špatně a nemůžete najít chybu, protože netušíte, kdy a jak se co provádí. Vzorové odpovědi nejsou rozhodně vyčerpávající a 100% přesné, ale k připomenutí, pochopení fungování a základní myšlenky by měly stačit. Jde o to vědět, co a jak funguje, a mít obecný přehled o technologii a jejích funkcích.

 

Administrační sekce - správa kategorií

Jak už bylo předesláno, vrhneme se v tomto díle na administrační sekci. Otevřete si tedy stránku  Admin/Categories.aspx a přepněte se do režimu kódu. Do stránky přidejte nadpis:

   <h1>Správa kategorií</h1>

Pod nadpis přetáhněte z toolboxu komponenty SqlDataSource a GridView. Pomocí nich zobrazíme kategorie, které už v systému jsou, a umožníme je upravovat a mazat. Pod tyto dvě komponenty přidejte menší nadpis:

   <h2>Přidat kategorii</h2>

Za tento nadpis přidejte komponentu FormView. Nyní by vaše stránka v Design režimu měla vypadat nějak takto:

Stránka v design režimu

Pokud máte starší verzi Visual Studia, nebude to tak barevné a komponenty z MasterPage budou trochu rozházené, Visual Studio 2005 totiž v design režimu nevykresluje styly (pokud se používají skiny). To ale vůbec nevadí.

Nyní nastavíme SqlDataSource tak, aby uměl zobrazovat, přidávat, upravovat a odebírat jednotlivé kategorie. Rozbalte jeho nabídku úloh a vyberte Configure Data Source....

Konfigurovat Data Source

V prvním okně průvodce vyberte příslušný connectionString:

Vybrat connectionString

Nyní nastavíme SELECT dotaz, vyberte tabulku Categories a zaškrtněnte hvězdičku, aby se z databáze vytáhly všechny sloupce:

Nastavení SELECT dotazu

Ještě než okno potvrdíte, klikněte na tlačítko Advanced, abychom nechali vygenerovat i příkazy pro vytváření, úpravu a mazání záznamů:

Vygenerovat INSERT, UPDATE a DELETE příkazy

Potvrďte a proklikejte průvodce tlačítkem Next až do konce. Tím jsme nastavili komponentu SqlDataSource pro správu kategorií. To už byste z předchozích dílů měli znát.

Nyní vyberte komponentu GridView a v okně úloh vyberte příslušný SqlDataSource:

Propojení GridView s komponentou SqlDataSource

GridView se změní tak, aby reflektoval strukturu tabulky Categories, jejíž popis si zjistil ze SELECT dotazu. Protože budeme chtít zobrazení tabulky trošku upravit, změníme sloupečky. Vybrete v okně úkolů položku Edit Columns.... Zobrazí se editor kolekce sloupců.

Smažte sloupec CategoryId, ID kategorie uživatele vůbec nezajímá, to máme jen pro účely databáze.

Smazání sloupce CategoryId

Nyní upravíme sloupeček Title. V seznamu vlastností napravo mu nastavte vlastnost HeaderText na hodnotu Název kategorie. Tím zajistíme, že v záhlaví tabulky se jako název sloupce zobrazí tento text. Dále nastavte vlastnost ControlStyle-Width na 400px, ať tabulka není titěrně úzká, ale vždy stále stejně široká. Stejně tak nastavte hodnotu vlastnosti ItemStyle-Width na tutéž hodnotu. ItemStyle je styl celé buňky, ControlStyle je styl textového políčka při editaci záznamu.

Nastavení čířky sloupce

V naší tabulce budeme chtít záznamy upravovat a mazat, proto přidejte do seznamu sloupců ještě dva CommandFieldy - Edit, Update, Cancel a Delete.

 Přidání CommandFieldů

CommandField jsou speciální sloupce, které volají na datových komponentách příkazy. Po kliknutí na ně se komponentě GridView odešle příkaz a číslo řádku, na kterém byl příkaz vyvolán. Komponenta na základě tohoto příkazu změní stav řádku nebo provede nějakou operaci. První CommandField (Edit, Update, Cancel) se zobrazí jako sloupeček se slovem Upravit. Pokud na toto slovo klikneme, komponenta dostane příkaz Edit. Co udělá? Přepne daný řádek do režimu úpravy záznamu. CommandField je nyní v řádku, který je právě upravován, nezobrazí tedy tlačítko Upravit, ale dvojici tlačítek Uložit a Zrušit. Kliknutím na první z nich odešleme komponentě příkaz Update, ona se podívá, co jsme v daném řádku vyplnili, tyto námi vyplněné hodnoty "nacpe" do parametrů komponentě SqlDataSource a provede v databázi příkaz UPDATE. Pak přepne řádek zpět do normálního režimu zobrazení. Tlačítko Zrušit pošle příkaz Cancel, který řádek jen vrátí do původního režimu. CommandField Delete odesílá příkaz Delete, čímž naznačí komponentě GridView, že má tento řádek smazat. Ta tedy nastaví do parametru SqlDataSource ID příslušného řádku a zavolá příkaz DELETE v databázi.

Proč tak složitě o těch příkazech mluvím? Úplně bez problémů můžete komponentu GridView naučit vlastní příkazy, třeba tak, že si vytvoříte TemplateField (vlastní sloupec) a do jeho šablony ItemTemplate mu přidáte třeba komponentu LinkButton. Této komponentě nastavíte vlastnosti CommandName (název příkazu) a CommandArgument (sem dáte třeba ID záznamu nebo nějaký parametr tohoto příkazu) a ošetříte komponentě GridView událost RowCommand. Tam z parametru e zjistíte název příkazu a jeho argument a můžete na základě toho třeba uživateli v daném řádku odeslat e-mail, vygenerovat fakturu nebo já nevím co ještě.

Vraťme se ale k naší tabulce - prvnímu CommandFieldu nastavte vlastnosti takto:

CancelText Zrušit
EditText Upravit
UpdateText Uložit

Druhému CommandFieldu nastavte vlastnosti takto:

DeleteText Odstranit

V některém z minulých dílů jsme si ukazovali, jak změnit CommandField tak, aby se před smazáním zeptal, jestli to opravdu chceme. Znovu to ukazovat nebudu, je nutné vzít třídu CommandField, podědit ji a ve vhodnou chvíli najít vygenerované tlačítko a nastavit mu vlastnost OnClientClick, což je kód v javascriptu (nebo jiném klientském skriptovacím jazyce), který se spustí před kliknutím na tlačítko. V případě, že vrátí hodnotu false, kliknutí se zruší a nic se nestane. Úplně toho samého efektu byste docílili tak, že byste do tabulky přidali komponentu TemplateField, do ní umístili LinkButton a nastavili mu CommandName na Delete a OnClientClick na hodnotu javascript: return confirm('Opravdu chcete záznam smazat?');. Funkce confirm zobrazí okénko s danou hláškou a tlačítky OK a Storno. Pokud uživatel klikne na OK, funkce vrátí hodnotu true, čímž pádem se kliknutí na tlačítko provede a stránka se odešle.

Upozornění: Komponenty CommandField nebo LinkButton nefungují v prohlížečích, které nepodporují javascript. Ne kvůli funkci OnClientClick, ta nevadí, v prohlížečích, které klientský skript neumí, by se akorát nezobrazilo potvrzení. Problém je v tom, že v HTML nelze odeslat formulář (resp. stránku) na server pomocí odkazu. To jde pouze tlačítkem submit nebo prvkem input type=image, jinak ale ne. CommandField má vlastnost ButtonType, kterou můžeme říct, že se tlačítka nemají renderovat jako odkazy, ale jako submit tlačítka nebo jako image. Submit tlačítka v tabulce nevypadají hezky, ale pokud máte nějaké pěkné ikonky, můžete místo textových tlačítek použít ikonky. Naše administrační sekce bude jen pro velmi omezenou skupinu uživatelů, takže nám nefunkčnost bez javascriptu nevadí. Leč je dobré si uvědomit, co ještě bez JS fungovat bude, a co už ne.

V tuto chvíli už umíme upravovat a mazat kategorie. Vyzkoušet to můžeme, nějaké kategorie jsme tam kvůli otestování menu již přidali minule. Spusťte si tedy aplikaci a přihlašte se. Zkuste jednu kategorii upravit a jednu smazat, pak ji zase přidáte, až to napíšeme.

Vytváření záznamů

Pro přidávání záznamů máme nachystanou komponentu FormView, také jsme již pomocí ní záznamy přidávali. Šlo by udělat i to, že bychom přidávání záznamů zaintegrovali do komponenty GridView. Podobně, jako má tabulka záhlaví (header), má také i zápatí (footer), do kterého by se přidávání záznamů nacpat dalo, ale toto řešení mi nepřijde příliš elegantní, protože všechny sloupce musíte změnit na TemplateField, abyste mohli nastavit, co bude v zápatí, pomocí šablony FooterTemplate. Proto raději použijeme samostatnou komponentu.

Klikněte tedy na FormView a propojte ho s naším datovým zdrojem:

Propojení FormView a SqlDataSource

Nyní se už přepneme do režimu kódu a vnitřní šablonu InsertItemTemplate (co se má zobrazit v režimu přidávání položek) změníme takto (ostatní šablony uvádět nebudeme, náš FormView bude vždy v režimu přidávání):

   <asp:FormView ID="FormView1" runat="server" DataKeyNames="CategoryId" DataSourceID="SqlDataSource1" DefaultMode="Insert">
<InsertItemTemplate>
<asp:TextBox ID="TitleTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("Title") %>' Width="400px" />
<asp:LinkButton ID="InsertButton" runat="server" CausesValidation="True" CommandName="Insert" Text="Přidat kategorii" />
</InsertItemTemplate>
</asp:FormView>

Teď nám bude fungovat i přidávání nových kategorií. Důležité je, že jsme nastavili vlastnost DefaultMode na hodnotu Insert, čímž říkáme, že se FormView nastaví do režimu přidávání záznamů, pokud neřekneme jinak. Režim Edit by záznamy upravoval a zobrazilo by se to, co je uvnitř šablony EditItemTemplate. Ještě je šablona ItemTemplate, která je společná pro všechny režimy a zobrazí se tehdy, když není k dispozici konkrétní šablona určená přímo pro daný režim. Také se zobrazí v ReadOnly režimu, kde se jen záznam zobrazí. Úplně stejně fungují šablony u sloupců v komponentě GridView.

Validace

Na správě kategorií zbývá ještě jedna věc - validace dat. Je nutné zajistit, aby nám uživatel nevytvořil kategorii s prázdným názvem. To už jsme dříve také dělali, takže do komponenty FormView přidejte komponentu RequiredFieldValidator mezi textové pole a tlačítko.  Její vlastnost ControlToValidate nastavte na TitleTextBox (ID textového pole, které kontrolujeme) a ErrorMessage na hodnotu *. RequiredFieldValidator kontroluje, jestli je v poli něco vyplněno. Pokud ne, oznámí stránce, že není validní (vlastnost Page.IsValid bude mít hodnotu False). Komponenta FormView to zjistí a žádný příkaz provádět nebude. Až všechny komponenty projdou validací, teprve pak FormView vykoná příkaz Insert.

Protože v jednu chvíli můžeme mít zobrazeno jak přidávání, tak i úpravu záznamů, je nutné vytvořit validační skupiny (pojmenujeme je třeba Insert a Edit). Díky nim se při kliknutí na tlačítko Přidat bude validovat jen textové pole pro přidávání kategorií, a ne i pole pro úpravu záznamu, které zrovna do databáze neodesíláme. Validační skupiny určujeme vlastností ValidationGroup a musíme ji nastavit jak tlačítku, tak textovému poli, tak i validátoru. Když klikneme na tlačítko, bude se validovat vše, co má stejnou ValidationGroup, jako dané tlačítko.

Změňte tedy obsah komponenty FormView takto:

     <InsertItemTemplate>
<asp:TextBox ID="TitleTextBox" runat="server" Text='<%# Bind("Title") %>' Width="400px" ValidationGroup="Insert" />
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" ErrorMessage="*" ControlToValidate="TitleTextBox" ValidationGroup="Insert"></asp:RequiredFieldValidator>
<asp:LinkButton ID="InsertButton" runat="server" CausesValidation="True" CommandName="Insert" Text="Přidat kategorii" ValidationGroup="Insert" />
</InsertItemTemplate>

Obdobně musíme ošetřit editaci záznamů v komponentě GridView, tam také uživatel může odeslat prázdný záznam. Do obyčejného BoundField ale nemůžeme přidat validátor, musíme tedy sloupec nadefinovat sami, to se dělá pomocí TemplateFieldu. Otevřete si opět editor sloupců komponenty GridView, vyberte první sloupec a klikněte na odkaz Convert this field into a TemplateField:

Převedení sloupce na TemplateField

První sloupeček byl typu BoundField, tímto tlačítkem jsme z něj udělali TemplateField. Přepněte se do režimu kódu a změňte sloupce v komponentě GridView takto (jenom do šablony EditItemTemplate přidáme validátor a textboxu, validátoru a příslušnému CommandFieldu nastavíme ValidationGroup na Edit, jiné změny tam nejsou):

     <Columns>
<asp:TemplateField HeaderText="Název kategorie" SortExpression="Title">
<EditItemTemplate>
<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Text='<%# Bind("Title") %>' ValidationGroup="Edit"></asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" ErrorMessage="*" ControlToValidate="TextBox1" ValidationGroup="Edit"></asp:RequiredFieldValidator>
</EditItemTemplate>
<ItemTemplate>
<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Bind("Title") %>'></asp:Label>
</ItemTemplate>
<ControlStyle Width="400px" />
<ItemStyle Width="400px" />
</asp:TemplateField>
<asp:CommandField CancelText="Zrušit" EditText="Upravit" ShowEditButton="True" UpdateText="Uložit" ValidationGroup="Edit" />
<asp:CommandField DeleteText="Odstranit" ShowDeleteButton="True" />
</Columns>

Máme hotovou validaci dat, takže správa kategorií je téměř hotová. Víceméně. Máme zde jeden nepříjemný problém, k jehož pochopení je nutná malá odbočka do principu protokolu HTTP.

Jak funguje HTTP protokol?

Když zadáte do webového prohlížeče adresu www.vbnet.cz, prohlížeč si (nějak, to je teď jedno) zjistí, na kterém serveru se web nachází, a k tomuto serveru se připojí. Pošle mu příkaz GET, dále adresu, kterou chce, a pak ještě další data, která říkají, co prohlížeč umí, co neumí, jaká data očekává jako odpověď atd. Server požadavek zpracuje a odešle do prohlížeče stránku. Prohlížečka zjistí, že na stránce jsou nějaké obrázky, že stránka používá soubor se styly a nějaké javascriptové soubory, takže se opět připojí k serveru a metodou GET si o všechny tyto soubory zažádá - úplně stejným způsobem. Jakmile je všechny má, zobrazí stránku uživateli.

Uživatel se na ni chvíli dívá a pak si řekne, že klikne na nějaké tlačítko. Co se stane? Prohlížeč vezme celou stránku, všechny hodnoty vyplněné v polích input, které jsou ohraničené v elementu form sesbírá a odešle na server metodou POST. Server si hodnoty přečte, požadavek zpracuje a vrátí prohlížeči opět výsledný HTML kód té stránky.

Takhle to přesně funguje i s naší správou kategorií. Ja napíšu název nové kategorie a odešlu stránku tlačítkem Přidat kategorii. Server kategorii přidá a vrátí mi novou stránku s přidanou kategorií. Jenže prohlížeče mají tlačítko Aktualizovat, které nedělá nic jiného, než že zopakuje poslední požadavek. Když tedy přidáte kategorii a pak stránku zaktualizujete, kategorie se stejným názvem se přidá znovu, protože server dostane znovu poslední požadavek. Možná si říkáte, že to není moc pravděpodobné, kdo by na to klikal, to se přece nemůže stát. Ono stačí, když se najednou trochu zpomalí síť a po pár sekundách čekání začnete mačkat tlačítko Aktualizovat jako zběsilí. No a jakmile se stránka načte, tak uvidíte, že máte v tabulce deset tisíc kategorií se stejným názvem, protože se stránka odeslala desettisíckrát. To naštve.

Jaké je řešení? Použijeme přesměrování neboli redirect. Jakmile server přidá záznam do databáze, musíme zavolat Response.Redirect a přesměrovat prohlížeč na stránku s adresou Admin/Categories.aspx. On na ní sice už je, ale to nevadí. Jak to pak funguje? Klient odešle stránku na server metodou POST, server požadavek zpracuje, přidá novou kategorii, ale klientovi nepošle novou stránku, jenom mu řekne "nazdar, jako dobrý, ale novou stránku si vyzvedni na adrese ...". Prohlížeč tedy ihned vytvoří nový požadavek (tentokrát zase GET, nemá totiž co odesílat) a server mu podstrčí novou stránku s aktuálním seznamem kategorií. Pokud uživatel zopakuje poslední požadavek, už je to ten GET, který žádnou kategorii nepřidá, jen vypíše aktuální seznam kategorií.

Jak na to? Chytře!

SqlDataSource má přece události OnInserted, OnUpdated a OnDeleted, takže můžeme tyto tři události ošetřit a napsat do nich příkaz pro přesměrování. Pokud bychom tohle potřebovali jen na jedné stránce, bylo by to nepochybně správné, a také to jistě zvládnete sami. My si ale ukážeme jiné řešení, které se nám bude možná nekdy hodit i v budoucnu. Pomocí dědičnosti si vytvoříme vlastní SqlDataSource, který bude umět naprosto to samé, akorát bude mít jednu vlastnost navíc - RedirectAfterDataOperation. Pokud bude mít hodnotu True, pak nás SqlDataSource po provedení operace Insert, Update či Delete automaticky přesměruje na stránku, kde teď jsme.

Přidejte si tedy do projektu novou třídu s názvem RedirectingSqlDataSource a jako její kód použijte toto:

Kód v jazyce Visual Basic .NET
 Imports Microsoft.VisualBasic

Namespace MojeKomponenty

''' <summary>
''' Vylepšená komponenta SqlDataSource, která po datové operaci provádí redirect
''' </summary>
Public Class RedirectingSqlDataSource
Inherits SqlDataSource


End Class

End
Namespace
Kód v jazyce C#
 using System;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace MojeKomponenty
{

/// <summary>
/// Vylepšená komponenta SqlDataSource, která po datové operaci provádí redirect
/// </summary>
public class RedirectingSqlDataSource : SqlDataSource
{

}

}

Tímto kódem jsme vytvořili třídu RedirectingSqlDataSource, která je odvozená ze třídy SqlDataSource. Umí tedy naprosto to samé, co původní SqlDataSource. My si do ní akorát přidáme jednu věc, která nám tam chybí; nemusíme zahazovat 99% funkcionality, která nám vyhovuje, kvůli 1% té, co tam není. S pomocí dědičnosti si můžeme přizpůsobit jakoukoliv komponentu v ASP.NET a doplnit jí funkce, která nemá, ale které by se nám hodily. Je to velice elegantní přístup, opravdu málokdy je nutné něco psát od úplného základu.

Dovnitř naší třídy přidejte tuto vlastnost RedirectAfterDataOperation:

Kód v jazyce Visual Basic .NET

     ''' <summary>
''' Určuje, zda-li se má po provedení datové operace přesměrovat na adresu, na které se právě nacházíme
''' </summary>
<Category("Behavior"), DefaultValue(False)> _
Public Property RedirectAfterDataOperation() As Boolean
Get
If ViewState("RedirectAfterDataOperation") Is Nothing Then Return False
Return ViewState("RedirectAfterDataOperation")
End Get
Set(ByVal value As Boolean)
ViewState(
"RedirectAfterDataOperation") = value
End Set
End Property

Kód v jazyce C#

     /// <summary>
/// Určuje, zda-li se má po provedení datové operace přesměrovat na adresu, na které se právě nacházíme
/// </summary>
[Category("Behavior"), DefaultValue(false)]
public bool RedirectAfterDataOperation
{
get { return (bool)(this.ViewState["RedirectAfterDataOperation"] ?? false); }
set { this.ViewState["RedirectAfterDataOperation"] = value; }
}

Pokud jste ještě tento divný zápis vlastností nikdy neviděli, neděste se. V klasických aplikacích se vlastností dělají tak, že se nadeklaruje privátní proměnná a vlastnost akorát vrací a nastavuje hodnotu této proměnné. V serverových komponentách se takto vlastnosti nepíší, protože jakmile stránku odešlete klientovi, ztratí se všechny privátní proměnné. Ty se nikam neukládají, prostě zmizí. V okamžiku, kdy klient odešle stránku na server, vytvoří se všechny objekty ve stránce znovu, ale hodnoty proměnných se nemají z čeho obnovit.

Právě kvůli tomu se používá ViewState. Jak tedy tyto vlastnosti fungují? Pokud si vyžádáme hodnotu, vlastnost se podívá se do ViewState. Když tam hodnotu nenajde, vrátí nějakou výchozí hodnotu. Když už požadovaná hodnota je ve ViewState, tak vrátí tuto nalezenou hodnotu. Pokud vlastnost nastavujeme, předaná hodnota se do ViewState uloží.

V tomto konkrétním případě jsme dokonce mohli přidat klasickou vlastnost tak, jak ji známe, nic by se totiž nestalo. Do stránky, kde komponentu používáme, totiž stejně tuto vlastnost nastavíme natvrdo na true. Takže i při odeslání stránky se její hodnota nastaví tak, jak je potřeba, máme to uvedeno natvrdo ve stránce. Kdybychom ale tuto vlastnost chtěli kódem změnit, pak už by to nefungovalo. S použitím ViewState se hodnota této vlastnosti ale zachová i přes postback.

Určité kritické vlastnosti, jejichž hodnota se nesmí nikdy ztratit, se neukládají do ViewState, ten je totiž možné vypnout a často se to taky dělá, protože velikost stránky poměrně rychle roste, když se tam dá GridView plný dat. Pokud hodnotu vlastnosti potřebujeme uchovat opravdu nutně, musíme ji uložit do tzv. ControlState. Ten se ukládá na stejné místo do stránky jako ViewState (do skrytého pole __VIEWSTATE; když na úrovni aplikace zakážete ViewState, toto skryté pole ve stránce bude pořád, je v něm totiž právě ControlState). Do ControlState se ukládá jiným způsobem - vytvoří se normální vlastnost s privátní proměnnou a v komponentě se přepíší dvě metody SaveControlState a LoadControlState, kde se hodnoty proměnných uloží resp. načtou ve chvíli, kdy se ControlState načítá, resp. ukládá. To je už docela složitá věc, takže je to jen pro informaci, nemusíte si to pamatovat. Co je to ControlState byste ale vědět měli.

Dva atributy Category a DefaultValue nad vlastnostmi jsou takové popisky pro designer Visual Studia, první je kategorie, do které se má tato vlastnost zařadit, když si okno vlastností zobrazíte v režimu kategorií, a druhá určuje výchozí hodnotu, aby Visual Studio vědělo, jestli jste hodnotu vlastnosti změnili oproti výchozímu stavu, nebo ne. Hodnoty vlastností, které změníte oproti výchozímu nastavení, se totiž zvýrazní tučně.

Jak provést přesměrování?

Pomocí dědičnosti jsme vytvořili komponentu, která má oproti SqlDataSource ještě jednu vlastnost navíc. Nyní do třídy přidejte metodu RedirectIfEnabled, která, pokud to je povoleno, provede přesměrování na stránku, na které se právě nacházíme. Dovnitř třídy přidejte tento kód:

Kód v jazyce Visual Basic .NET
     ''' <summary>
''' Pokud je tato funkce zapnuta, provede přesměrování
''' </summary>
Private Sub RedirectIfEnabled(ByVal sender As Object, ByVal e As SqlDataSourceStatusEventArgs)
If Me.RedirectAfterDataOperation Then
Page.Response.Redirect(Page.Request.RawUrl)
End If
End Sub

Kód v jazyce C#

     /// <summary>
/// Pokud je tato funkce zapnuta, provede přesměrování
/// </summary>
private void RedirectIfEnabled(object sender, SqlDataSourceStatusEventArgs e)
{
if (this.RedirectAfterDataOperation)
Page.Response.Redirect(Page.Request.RawUrl);
}

Této metodě jsme nachystali dva parametry, stejné mají události Inserted, Updated a Deleted, které nás zajímají. Tyto události nastanou hned po provedení příslušných příkazů. Všechny je nasměrujeme na naši metodu RedirectIfEnabled. Ta se podívá, jestli je tato funkce přesměrování zapnuta, a pokud ano, přesměruje nás na RawUrl, což je přesná adresa, kterou si vyžádal prohlížeč, včetně všech parametrů. Na tu se přesměrujeme.

Jak obsluhu událostí nastavit? Například v metodě OnLoad, ta se totiž spustí před provedením jakýchkoliv příkazů. Abychom mohli změnit kód třídy, od které dědíme, musíme použít klíčové slovo Overrides (ve VB.NET) resp. override (v C#). Stačí, když ho napíšete, a dál si už jen z nabídky vyberete metodu, kterou chcete přepsat. V tomto případě je nutné nechat tam řádek MyBase.OnLoad(e) resp. base.OnLoad(e), který nedělá nic jiného, než že zavolá kód z původní události SqlDataSource. Nikdy nevíme, co mohl SqlDataSource v této metodě dělat, takže ho nejdříve necháme tímto řádkem udělat to, co by normálně udělal v OnLoad, a pak ještě spustíme naše tři příkazy. Kdybychom tento řádek smazali, komponenta by mohla přestat fungovat, protože by se nevykonal nějaký kód, co se má v OnLoad provést!

Tento kód tedy přidejte do naší třídy:

Kód v jazyce Visual Basic .NET

     ''' <summary>
''' Nastavit obsluhu událostí Inserted, Updated a Deleted
''' </summary>
Protected Overrides Sub OnLoad(ByVal e As System.EventArgs)
MyBase.OnLoad(e)

AddHandler Me.Inserted, AddressOf RedirectIfEnabled
AddHandler Me.Updated, AddressOf RedirectIfEnabled
AddHandler Me.Deleted, AddressOf RedirectIfEnabled
End Sub

Kód v jazyce C#

     /// <summary>
/// Nastavit obsluhu událostí Inserted, Updated a Deleted
/// </summary>
protected override void OnLoad(EventArgs e)
{
base.OnLoad(e);

this.Inserted += new SqlDataSourceStatusEventHandler(RedirectIfEnabled);
this.Updated += new SqlDataSourceStatusEventHandler(RedirectIfEnabled);
this.Deleted += new SqlDataSourceStatusEventHandler(RedirectIfEnabled);
}

Tím jsme na události navázali jako obsluhu naši přesměrovávací metodu. A naše komponenta je hotová. Díky dědičnosti a přepisování metod je možné rozšířit a pozměnit si téměř cokoliv, pokud to nenarušuje nějak zásadně princip fungování komponenty. Jen musíte vědět, co se kdy dělá; to ale není problém zjistit, když máme uvolněné referenční zdrojové kódy .NET frameworku, do kterých můžete nahlížet (kopírovat ale už ne, jen se podívat, jak to je napsáno).

Jak naši komponentu použít ve stránce? Vraťte se zpět do Admin/Categories.aspx přidejte nahoru tento řádek:

 <%@ Register Namespace="MojeKomponenty" TagPrefix="moje" %>

Tím řekneme Visual Studiu, že všechny komponenty, které najde ve jmenném prostoru MojeKomponenty, do kterého jsme umístili náš vylepšený SqlDataSource, zpřístupní jako komponenty ve stránce pod prefixem moje. Najděte tedy v naší stránce definici komponenty SqlDataSource1 a změňte název tagu asp:SqlDataSource na moje:RedirectingSqlDataSource (je potřeba ho změnit na dvou místech - na začátku i na konci), mělo by to vypadat takto:

   <moje:RedirectingSqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 
...
</moje:RedirectingSqlDataSource>

Této komponentě nyní nastavíme ještě vlastnost RedirectAfterDataOperation (přesměrovat po operaci s daty) na hodnotu true, aby se přesměrování provedlo:

 RedirectAfterDataOperation="true"

A to je celé, teď by to mělo fungovat i s přesměrováním. Když přidáte kategorii a zmáčknete F5, nic se už nestane. Tak je to správné.

Správa kategorií 

Pro tento díl je to vše, příště se podíváme na správu uživatelů, ta bude vypadat trochu jinak, ale využijeme to, co jsme se naučili dnes. Celá tabulka by chtěla ještě nějak dostylovat, aby vypadala hezky, to uděláme taky příště.

 

hodnocení článku

0       Hodnotit mohou jen registrované uživatelé.

 

 

 

Nový příspěvek

 

Diskuse: Píšeme webovou aplikaci v ASP.NET krok za krokem (část 3)

Chtěl bych touto cestou poděkovat autorovi za super práci. Měl jsem možnost si o ASP.NET už něco přečíst a opravdu to za moc nestálo. Teprve až když jsem našel tento web jsem zjistil jak může vypadat dobrý a hlavně čistý kód. Teda aspoň podle mě. Je sice fakt, že jsem začátečník, ale opravdu si myslím, že aplikace psané Tomášem Hercegem mají hlavu a patu. Asi jsem můj příspěvek moc nezapadá, ale nemohl jsem si pomoct.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Díky, každá chvála potěší.

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 1 odpovědětodpovědět

Zdravím, chtěl jsem se zeptat jak by šlo vyřešit když budu chtít smazat nějakou položku v "Kategorie" , která bude obsahovat již nějaké "Items" a bude mi kontrolována referenční integrita. Po smazání mi to zahlásí error. Dá se stím nějak rozumně vypořádat aby mi to zahlasilo že položku nelze smazat? Mockrát děkuji.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Tomáši omlouvám se ale nepochopil jsem kam patří:

RedirectAfterDataOperation="true"

Prostě začátečník

A když už se ptám ...

dá se na webu udělat podsložka, kde budu mít tento web Výpůjčky ???

Jde mi o testování atd.

Nepopere se web.config s hlavním webem?

Hlavní web např. www.slezak-petr.cz

a Výpůjčky v www.slezak-petr.cz/ASP/Vypujcky.aspx

Jsem prostě začátečník, u HTML by to snad nevadilo

ale u ASP nevím co se kde děje (já to nevím ani u HTML :-D )

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Píšeme webovou aplikaci v ASP.NET krok za krokem (část 3)

Ahoj Tomáši,

co prosimtě znamená tento kousek kódu hned na začátku třídy. Mně ho VB podtrhne, že tento typ není nadefinovaný. Díky

<Category("Behavior"), DefaultValue(False)> _

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

protože v článku někde vypadlo, že se musí použít namespace

System.ComponentModel

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Zde jsem se ztratil - můžete upřesnit? Díky

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

asi nebylo mineno namespace ale imports System.ComponentModel

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Já jen doplnim, že hned pod řádek

Imports Microsoft.VisualBasic

se musí doplnit ještě jeden řádek a sice

Imports System.ComponentModel

aby bylo všem všechno jasné. Jinak autorovi děkuji za perfektní práci.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

coze? kam kde? :-(( Pise mi to:

Warning 1 Generation of designer file failed: Cannot create an object of type 'System.Boolean' from its string representation '"true";' for the 'RedirectAfterDataOperation' property. C:\Documents and Settings\felkl\Dokumenty\Visual Studio 2008\Projects\vypujcky\vypujcky\Admin\Categories.aspx 10 0 vypujcky

a

Warning 2 Element 'RedirectingSqlDataSource' is not a known element. This can occur if there is a compilation error in the Web site, or the web.config file is missing. C:\Documents and Settings\felkl\Dokumenty\Visual Studio 2008\Projects\vypujcky\vypujcky\Admin\Categories.aspx 9 15 vypujcky

a ejste nejaky warningy :-(

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Bohužel u mne problém přetrvává přestože jsem doplnil


Imports System.ComponentModel

Stále mi hází chybu na

<Category("Behavior"), DefaultValue(False)> _

Hlásí mi to Attribute speciefier is not a complete statement.

Use a line continuation to apply the attribute to the folloving statement.

Má tam být to podtržítko (není to zalomení žádku který nepokračuje)?

Kdyby jste publikovali funkční modul (kód)RedirectingSqlDataSource.vb

tak by to bylo super.

Štve mně že to nechodí :-(

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

No už jsem na to já LAMA přišel

měl jsem následující řádek prázdný ...

a opravdu je to zalomení tudíž to musí být takto:

    <Category("Behavior"), DefaultValue(False)> _
      Public Property RedirectAfterDataOperation() As Boolean

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Píšeme webovou aplikaci v ASP.NET krok za krokem (část 3)

Dobrý den, chci se zeptat jak by šlo udělat to, že když kliknu na nějaký řádek v tabulce, kterou mi vygenerovala komponenta GridView aby se nějak označila a poté bych měl někde nějaké tlačítko edit a smazat, kterými bych daný řádek buďto smazal nebo editoval přes FormView. V tomto seriálu je popsaný asi nejjednodužší řešení, kdy do tabulky přidám dvě tlačítka a ty budu mít u každého řádku, ale jde upravit GridView aby to fungovalo jak jsem psal výše?Případně jak.Děkuji za odpověďi.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Píšeme webovou aplikaci v ASP.NET krok za krokem (část 3)

Dobrý den, mám problém s nástrojem pro správu webu. Spustím ASP.NET configuration z VS a objeví se mi v prohlížeči jen "Byla zjištěna chyba. Přejděte k předchozí stránce a zopakujte akci."

Nevíte někdo co s tím? Postupoval jsem přesně podle návodu na těchto stránkách.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

já mám ten samý problém.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Kdyby někdo ještě narazil na tuto hlášku. Nějaký čas jsem s ní bojoval, zjistil jsem, že mi v některých projektech nenastává a v některých ano. Napadlo mě, že můžu mít v cestě nějaký nepřípustný znak ale zprvu jsem to zavrhl, protože ve svých programech se toto snažím ošetřit a u Microsoftu po Billovi už bych takovou chybu nečekal. Ale ukázalo se, že jsem se mýlil. V cestě jsem měl použit znak #, který byl na závadu (byl použit ve tvaru C#2008). Když jsem jej vyhodil, tak je vše OK.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Píšeme webovou aplikaci v ASP.NET krok za krokem (část 3)

Zdravím,

rád bych se zeptal, jak udělat formulář pro přidání uživatele? Chtěl bych nějaký obyčejný, třeba jako je v konfigurační stránce aplikace, kde se zadá jen uživ. jméno, heslo a práva. Už se s tím lámu dlouho, aby to sedělo pro Altairis Simple providery. Díky! klidně odpovězte na mail felkl(at)hydrotech.cz

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Píšeme webovou aplikaci v ASP.NET krok za krokem (část 3)

Zdravím. Jednak chci poděkovat za skvělou sérii článků. Pár webů už jsem v asp.net udělal, ale zde se dozvídám spoustu užitečných věcí, které určitě začnu používat, a to vše v ucelené formě. Jen tak dále - na vaši knihu se velmi těším.

Jinak taková malá záhada. To že se komponenta menu zobrazuje špatně v ie8 je známá věc. Řeším to většinou vynucením kompatibilního módu pomocí metatagu - <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />

Nicméně v případě cvičné aplikace výpujčky ani toto nezabírá. Čím to prosím je?

Ještě jednou díky

Honza

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Pokud máte definovánu MasterPage není to tak jednoduché

podívejte se na http://konference.vyvojar.cz/post.aspx?i...

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Píšeme webovou aplikaci v ASP.NET krok za krokem (část 3)

Dobrý den,

v článku se zmiňujete o úpravě FormView ( DefaultMode="Insert" )

rád bych si upravil DataList pro možnost editace a nějak jsem zatím nenašel jak se to dělá ( http://msdn.microsoft.com/en-us/library/... mi nějak nefunguje a další návody jsou pro C# ( např.http://authors.aspalliance.com/aspxtreme... ) Nemáte někdo radu ( nějaký návod abych nemusel pátrat ?

Díky a hezký den

PB

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Píšeme webovou aplikaci v ASP.NET krok za krokem (část 3)

Předem musím poděkovat autorovi za vynikající práci. Chtěl bych se hloupě zeptat na to jak vytvořit formulář, který mi zařadí items pod jednotlivá categories. Je jasné, že tyto tabulky jsou provázané, ale jak se provede, aby když zadám nějakou věc tak, aby se zároveň zařadila i pod jednotlivou kategorii. Myslím si, že vím jak udělat jednoduchý formulář pro zadávání věcí, ale už nevím jak to udělat, aby se jednotlivá věc zařadila do potřebné kategorie. I ve videotutoriálech jsou spisovatelé a každý má k sobě přiřazené jednotlivé knihy. Zatím jsem řešení nenašel a tak se obracím na Vás. Vím, že tento příspěvek je fakt hloupý a předem se za to omlouvám. Jsem fakt začátečník a rada, která by mě nakopla by byla fakt super.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Tak už jsem díky vaším videotutoriálům pochopil jak nato.. Takže super práce. A jestli můžu tak bych měl ještě jeden dotaz a sice tento : "jak to jen správně napsat?" zkrátka jak jsme vytvořili SqlSiteMapProvidera, tak se tímto do roletkového menu vytvoří jednotlivé kategorie, které si vytáhne z databáze. No a když si kliknu v tomto menu na jednotlivou kategorii tak to směřuje na stránku default.aspx. No a když si na tuto stránku dám jednoduše SqlDataSource a zadám mu databázi, ze které si má vytáhnout data ( to znamená na tabulku categories ) a dále pak nastavím QueryStringParameter, aby si id vytáhl z url adresy, tak to bohužel žádná data nezobrazí. Jenom doplním, že k zobrazení dat používám GridView. Netušíte kde dělám chybu ?

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Píšeme webovou aplikaci v ASP.NET krok za krokem (část 3)

Zdravím,

sice se příspěvek netýká přímo článku, ale snad to neodradí od jeho prečtení...

Mám na webu následující situaci: kromě jiného se bude skládat ze sekcí, které jsou skoro stejné až na pár parametrů - například které role k budou této části webu moci přistupovat, parametr pro databázi podle kterého se bude vypisovat apod. Celá sekce by měla být umístěná v jednom adresáři - tedy ne pouze tyto změny parametrem v url. Tak by bylo hezké, aby fyzicky byl v adresáři každé sekce umístěn pouze konfigurační soubor s nastavením a na stránky s kódem se pouze odkazovalo a ty by byly uloženy někde jinde a pouze jednou - ne pro každou sekci znovu. Jde toto nějak udělat? Přijde mi hloupý kopírovat do deseti adresářů stejný kód a k tomu jiný konfigurační soubor...

Díky moc za radu,

Pavel Mach

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Píšeme webovou aplikaci v ASP.NET krok za krokem (část 3)

Zdravim, paci sa mi Vas serial o ASP.NET. Sice som uz niekedy videl zdrojaky nejakych ASP.net aplikacii, nikdy som vsak netusil ze sa v nom daju vytvarat tak rychlo db aplikacie (s porovnanim v PHP, mne je potrebne na podobnu aplikaciu ako Vy tu prezentujete 600+ riadkov). Taktiez sa mi paci ze konecne niekto pise taky tutorial ktoremu sa da porozumiet. Tesim sa na dalsiu cast, hoci uz som zacal experimentovat s tymi uzivatelmi…

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Ono se to i v tom PHP dá napsat takhle rychle, ale musí mít už člověk dost věcí napsaných z předchozích projektů. V ASP.NET to máme nachystané a v kombinaci s kvalitním vývojovým prostředím.

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 1 odpovědětodpovědět

jj ale je jedno ako rychlo, stale je potrebne naprogramovat tony kodu, kdezto u ASP.net sa s tym potrapil niekto iny ;-)

jj Visual Studio je jednotka v obore, jeho Intelisense nema konkurenciu (v spolahlivosti, praktickosti a trochu aj v rychlosti). Mozno je to tym ze som si na neho tak velmi zvykol ;-)

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Cau mozno trocha od veci otazka ale predsa ako dokazem publikovat na webe moj web vytvoreny vo visual studiu? Aby mi to vutvorilo aj index.html napr.

Vdaka

cujan

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Publikovat web možné je, prostě složku projektu ASP.NET nahrajte přes FTP na web. Stránka index.html se používá u statických stránek, v ASP.NET je místo toho většinou default.aspx, dá se to nastavit na serveru. Akorát musíte změnit web.config tak, aby ukazoval na databázi na serveru webhostingu, ale to jen na webu, u sebe ve Visual Studiu si ho musíte nechat tak, jak je. Informujte se u toho, kdo vám poskytuje nebo bude poskytovat pro aplikaci hosting.

nahlásit spamnahlásit spam 2 / 2 odpovědětodpovědět

este jedn aotazocka, chcem u seba nasimulovat web server s databazou, comi odporucate pouzit?

zatial som naasiel na webe iba easyphp, len neviem ci to je vhodne?

Vdaka

Cujan

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Vy absolutně netušíte nic o webu, jak můžete začínat s ASP.NET? Nepíšu snad v každém článku, že si to nejdřív máte pořádně nastudovat?

EasyPHP je produkt, který umožňuje provozovat aplikace pod PHP. Vy píšete v ASP.NET, takže potřebujete IIS server (ten je součástí některých verzí Windows). Jinak webserver s podporou ASP.NET máte i ve Visual Studiu, když stránku spustíte, tak se ten webserver spustí.

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 1 odpovědětodpovědět

Len klud, ved keby som toto vsetko vedel tak nenavstevujem podobne stranky a hlavne sa nepytam.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Ale jo, to je v pořádku. Jen si zkuste něco málo přečíst obecně o HTTP a o tom, jak web funguje, abyste měl obecný přehled. Ten je také důležitý.

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 1 odpovědětodpovědět

OKi, da sa stiahnut pre nekomercne ucely nejaky IIS server zdarma?

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Kdybyste si alespoň přečetl to, co vám píšu :-). IIS je součástí některých verzí Windows, konkrétně Windows XP Professional, všech edic Windows Server a vyšších verzí Windows Vista, teď přesně nevím, které to jsou, určitě Enterprise, Ultimate, možná Bussiness a Home Premium, ale jistý si tím nejsem.

Pokud nemáte některý z těchto systémů, pak IIS mít nemůžete. Je ještě jedna možnost, můžete si stáhnout tento server, ten umí hostovat ASP.NET aplikace: http://www.ultidev.com/products/Cassini/

nahlásit spamnahlásit spam 2 / 2 odpovědětodpovědět

cize to znamena ze ked si budem chcet urobit pre seba nejaku nekomercnu web aplikaciu tak aby mi mohla fungovat si musim kupit nejaky z tych systemov?

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Pokud chcete provozovat nějakou webovou aplikaci, v 99% případů je nejlepší zakoupit si webhosting, stojí to pár korun měsíčně (doporučuji www.qsh.cz ). Kupovat Windows Server a databázový server se na nekomerční aplikaci nevyplatí, navíc byste to neuměl správně nastavit a zabezpečit.

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 1 odpovědětodpovědět

Chci se zeptat, jestli dokončíte články týkající se aplikace "Výpůjčky".

Děkuji

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Ano, určitě dokončím. Kdy, to ovšem je ve hvězdách.

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 1 odpovědětodpovědět

Webový server je i zabudován ve Visual Studio 2005 a 2008 Express edition.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Inac este ma napadlo, ze ci by nebolo dobre zriadit dajaku rubriku ze skusensti zaciatocnikov alebo podobne, akoze ake maju problemy zaciatocnici take banlity a ako to potom odstranili. Ja by som tam urcite velmi rad prispieval. :-)

Lebo uz vdaka Vam som poriesil dost problemov ktore som mal a nakoniec to boli uplne malickosti.

Pekny den

cujan

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Dobrý deň.

Mám jeden problém.

Chcel som tiež nahrať súbory projektu cez ftp na moju stránku a našiel som v VS2008 možnosť Build->Publish Web Site. Čo asi nerobí to čo som si myslel.

Po použití tejto funkcie sa mi pri spustení stránky objavuje chybová správa:

-----------------------------------

Server Application Unavailable

The web application you are attempting to access on this web server is currently unavailable. Please hit the "Refresh" button in your web browser to retry your request.

Administrator Note: An error message detailing the cause of this specific request failure can be found in the application event log of the web server. Please review this log entry to discover what caused this error to occur.

-------------------------------------

Neviete mi prosím poradiť , kde sa stala chyba a ako to vrátiť do povodneho stavu. Prípadne čo robí tá funkcia Publish Web Site, lebo som nasiel potom vo VS2008 aj funkciu Copy Web Site, a asi som mal použiť tú.

Ďakujem za ochotu.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

už som to naštastie vyriešil.

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

mozes dat vediat ako si to riesil, mam podobny problem. Diik

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

Diskuse: Píšeme webovou aplikaci v ASP.NET krok za krokem (část 3)

To co tu píšeš je pěkné, ale neměla by aplikace oznámit, že vložení proběhlo bez chyb??

nahlásit spamnahlásit spam 0 odpovědětodpovědět

U velkých gridů s mnoha položkami asi ano, ale v tomto konkrétním případě je to zbytečné, kategorií budou řádově jednotky a v tabulce novou kategorii hned uvidíte.

nahlásit spamnahlásit spam 2 / 2 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.

Nyní zakládáte pod článkem nové diskusní vlákno.
Pokud chcete reagovat na jiný příspěvek, klikněte na tlačítko "Odpovědět" u některého diskusního příspěvku.

Nyní odpovídáte na příspěvek pod článkem. Nebo chcete raději založit nové vlákno?

 

 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback