Úvod do ASP.NET 2.0

1. díl - Úvod do ASP.NET 2.0

Tomáš Herceg       04.08.2007       C#, VB.NET, ASP.NET WebForms, HTTP/HTML       29855 zobrazení

O ASP.NET 2.0 se dnes mluví čím dál více, je však stále málo článků v češtině, které by pojednávaly o úplných základech této technologie. V tomto článku si nastíníme základní princip ASP.NET, jeho výhody a nevýhody. Dozvíte se, co vše budeme k vývoji potřebovat. Předpokládá se, že znáte HTML, CSS a máte povědomí o tom, jak funguje databáze, web a skripty na straně serveru.

ASP.NET 2.0 je technologie, o které se dnes mluví čím dál více, a to jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu. Přestože je zde tato technologie již poměrně dlouho a mnoho lidí se ji úspěšně naučilo a využívá ji, není ještě rozšířená tak, jak by si zasloužila. Přestože případných zájemců o naučení se této technologie je poměrně dost, překážkou jim často bývá jazyk (v češtině neexistují téměř žádné zdroje pro začátečníky), nedostatek informací obecně (o jiných technologiích se toho napsalo mnohokrát více a není těžké cokoliv najít), tak i prvotní šok z částečného narušení některých zažitých zvyklostí (výstupní XHTML u většiny ASP.NET aplikací nevypadá tak, jako by ho psal člověk ručně). Zvláště třetí problém dává často za vznik mýtům a zkresleným informacím o ASP.NET, i když tyto informace pramení z neznalosti. Tyto všechny překážky přeci jen určitá část lidí překonala, ovšem nedá se říci, že by jich bylo mnoho. Literatura v angličtině i v češtině sice existuje, ale těžko se shání a navíc je poměrně drahá (pro dospělého či firmu ne, ale pro studenta ano). ASP.NET má také daleko strmější křivku učení - i napsání jednoduché aplikace vyžaduje poměrně široké znalosti .NET frameworku, objektově orientovaného programování a technologie ASP.NET samotné.

Tento seriál jsem se rozhodl napsat z jednoho prostého důvodu - o PHP existuje i v češtině nepřeberné množství tutoriálů (kvalitních i těch méně kvalitních), kdežto o ASP.NET 2.0 není napsáno česky pro začátečníky téměř nic. To je podle mě velká škoda, ale na druhou stranu to chápu - technologie je mladá, profesionálové nemají na seriály o více dílech čas, a studenti, kteří by na to čas měli, zase ASP.NET neumí. Je mi jasné, že se na mě sesype vlna kritiky, že to začátečníky učím tak a tak, že je učím naklikat deklarativní data-binding, že nepíšu o bussiness objektech atd. Vím, že v reálných a velkých aplikacích není deklarativní data-binding to pravé ořechové, ale tyto aplikace jsou až druhým stádiem. První stádium je seznámení se s technologií, napsání jednoduchých aplikací, jako je třeba blog či jednoduché diskusní fórum. A když na začátečníka hned vybafneme pokročilé záležitosti, je velmi pravděpodobné, že se v tom začne ztrácet a učit se přestane. Na začátku je důležité zaujmout, člověk se totiž musí nadchnout, musí se mu technologie začít líbit. Pak se teprve rozhodne naučit se ji do detailu, a to je cíl, kterého se budu snažit prostřednictvím tohoto seriálu dosáhnout.

Neplést ASP a ASP.NET!

Je překvapující, že mnoho lidí si ASP.NET spojuje se starým ASP, ačkoliv tyto dvě technologie mají společné víceméně pouze první tři písmena v názvu. Architektura a princip obou technologií je úplně jiný, ASP je daleko podobnější PHP. Tento seriál se bude zabývat technologií ASP.NET ve verzi 2.0. Předchozí verze 1.x dnes již přestávají býti aktuální a navíc pro ně není vývojové prostředí, které by bylo zdarma.

Komu je tedy tento seriál určen?

Čas od času mám pocit, že se v Redmondu snaží umožnit psaní webových aplikací i lidem, kteří nemají ponětí, co je to HTML. S tímto názorem nesouhlasím, aby mělo učení se ASP.NET smysl, je nutné, abyste znali dobře HTML, CSS, znali základy JavaScriptu, chápali princip serverového skriptování a znali základy práce s databázemi. Hlavní cílová skupina, pro kterou je tento seriál určen, jsou především středoškoláci, kteří píší v PHP nebo se jej učí. Vím, že dnes je právě mezi těmito studenty moderní říkat, že "Microsoft = špatné věci" a "Linux rulez", ale stejně tak vím, že mnoho lidí píše v PHP, přestože je tento jazyk štve. ASP.NET je pro ně moc složité. A právě těmto lidem je určen tento seriál. Takže pokud umíte HTML, CSS, máte povědomí o tom, jak funguje web, JavaScript a databáze (znalost PHP není podmínkou, ale hodí se), a chcete se naučit ASP.NET, s chutí do toho.

Co si nastudovat, než se pustíme do práce?

Protože nevím, jak jste na tom se znalostmi objektově orientovaného programování, jazyka VB.NET nebo C# a s databázemi, uvádím zde několik odkazů na stránky, kde najdete základy toho, co budeme potřebovat.

 Pokud si tedy nejste v něčem příliš jistí, podívejte se na tato témata. To, co budeme používat, samozřejmě vysvětlím, ale předpokládám alespoň minimální znalosti. Samozřejmostí je znalost HTML, CSS a pochopení principu webu a serverových skriptů.

Co budeme k vývoji v ASP.NET potřebovat?

Pro psaní v PHP nám stačí poznámkový blok. Je pravda, že i v ASP.NET můžete tento nástroj využít, ale není to příliš efektivní. Microsoft udělal moudrý tah, protože uvolnil Express edici vývojového prostředí Visual Studio 2005 k volnému využití, a to úplně zdarma. Navštivte tedy stránku http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/downloads/ a klikněte na tlačítko GO! u produktu Visual Web Developer 2005 Express. Tato aplikace není k dispozici v češtině, ale to nám nebude nijak výrazně vadit, protože názvy všech objektů jsou stejně anglicky a přeložit se nedají. Zatímco se bude vývojové prostředí stahovat a instalovat, můžete pokračovat ve čtení, programovat začneme stejně až v přístím díle tohoto seriálu.

Stažení Express edice vývojového prostředí

Po stažení instalátor spusťte a vývojové prostředí nainstalujte (předpokládám, že nainstalovat aplikaci umíte). Průvodce se vás bude pravděpodobně ptát, jestli chcete nainstalovat i SQL Server 2005 Express a MSDN Library. Ani jednu možnost nezaškrtávejte - MSDN Library je online na webu a SQL Server nainsalujeme zvlášť! Instalátor si dostahuje potřebná data (kolem 50MB) a vývojové prostředí vám nainstaluje.

Další produkt, který budeme potřebovat, je SQL Server 2005 Express Edition With Advanced Services SP2. To je rozšířený balík Express edice SQL Server 2005, který je také zdarma, a kromě serveru samotného obsahuje i program Server Management Studio Express, ve kterém můžeme pohodlně pracovat s databází. Nevýhoda je, že tento balík má lehce přes 250MB. Tento balík stáhnete na adrese http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5b5528b9-13e1-4db9-a3fc-82116d598c3d&displaylang=en.

Základní princip a výhody ASP.NET

Pokud píšeme webovou aplikaci v ASP.NET, můžeme si vybrat z několika programovacích jazyků, ve kterých ji můžeme psát. Přestože jsme na serveru VbNet.cz, který je zaměřen na jazyk Visual Basic .NET, všechny příklady uvedu jak ve VB.NET, tak i v jazyce C#. Vyberte si ten, který vám více vyhovuje. Pokud jste zvyklí na "céčkovou" syntaxi (což je např. Java, částečně i PHP), zvolte si C#, pokud jako já nedáte na Visual Basic dopustit, zvolte VB.NET. Podotýkám, že oba dva jazyky jsou rovnocenné a mají v rámci ASP.NET stejné možnosti. Pokud umíte jen HTML a programovat ne, doporučuji začít třeba seriálem pro začátečníky ve VB.NET na tomto serveru.

ASP.NET používá naprosto odlišný přístup k psaní webových aplikací, než na jaký jsme zvyklí např. z PHP. Pokud píšeme v PHP, ve většině případů do stránky vložíme mezi HTML kousky kódu v PHP, které do této stránky doplňují text nebo další HTML fragmenty. Lze využít i objektový přístup či různé frameworky, ale to je věc poměrně nová a ještě ne příliš rozšířená. V ASP.NET používáme odlišný přístup, jehož podstatou je obdobný způsob jako při vývoji desktopových aplikací pro Windows. Do HTML stránky vložíme pomocí speciálních značek tzv. serverové komponenty, které mají své vlastnosti, metody a události. Takovou komponentou je třeba TextBox (textové pole), Button (tlačítko), Hyperlink (odkaz), ale i daleko složitější komplexní prvky, jako třeba GridView (komponenta pro zobrazování tabulek), Login (dialog pro přihlašování uživatele) atd.

Každá stránka v ASP.NET aplikaci obsahuje jednak HTML se serverovými komponentami, tak i kód v pozadí (tzv. code-behind), který ošetřuje události komponent a stará se o funkcionalitu celé stránky. Tento kód je vždy mimo HTML (buď ve stejném souboru ve speciální sekci, nebo jej můžeme vyčlenit i do souboru samostatného), máme tedy oddělen vzhled a obsah aplikace od aplikační logiky, díky čemuž je aplikace přehlednější. Část funkčnosti (jako třeba provázání s daty) navíc můžeme zapsat přímo do značek serverových komponent, takže i poměrně složité stránky, které manipulují s daty, zvládneme napsat bez jediného řádku kódu. To je na druhou stranu kritizováno, protože to porušuje oddělení vzhledu od funkčnosti aplikace. Na druhou stranu je to pro začátečníky jednodušší a osobně mi to přijde elegantnější.

Kromě serverových komponent máme v ASP.NET již připravenou funkcionalitu pro většinu nejběžnějších úkonů, které je třeba na webu provádět. Velmi jednoduše do aplikace přidáme správu uživatelů a jejich rolí, profilů a přístupových práv, dále můžeme velmi snadno spravovat strukturu webu pomocí sitemap, můžeme využívat skiny, máme usnadněnou lokalizaci aplikace, veškeré nastavení a konfiguraci aplikace máme na jednom místě, a to v souboru web.config. Kromě toho tato technologie běží na .NET frameworku, což znamená, že máme k dispozici velmi širokou paletu funkcí, které můžeme využít (šifrování a zabezpečení, práce se soubory, grafikou, komunikace po síti, práci s daty, s XML atd). A v neposlední řadě máme zdarma k dispozici kvalitní vývojové prostředí, které nám vývoj značně zpříjemní a usnadní. Jako třešničku na dortu pak jen uvedu i podporu pro zpřístupnění obsahu různým klientům, jako třeba mobilním zařízením s omezenými možnostmi. I web VbNet.cz, který je napsán v ASP.NET, podporuje mobilní zařízení; pokud na něj vstoupíte z mobilního prohlížeče, ukáže se zjednodušená, avšak plně funkčí verze. Aplikace v ASP.NET jsou navíc kompilované (narozdíl od interpretovaného PHP), díky čemuž mohou být aplikace v ASP.NET rychlejší, pokud je napíšeme správně.

Celé ASP.NET je poskládáno z modulů - pokud se nám jakákoliv část ASP.NET nelíbí, můžeme si ji poměrně snadno přizpůsobit. Ve většině případů stačí napsat nějakou třídu (s využitím dědičnosti) a použít ji místo vestavěného řešení, aniž bychom ovlivnili ostatní části tohoto frameworku. Díky tomu je v ASP.NET možné opravdu vše, máme možnost upravit prakticky každou funkcionalitu, kterou nám framework nabízí. Můžeme samozřejmě velmi jednoduše vytvářet vlastní komponenty skládáním několika jednodušších, anebo úpravou těch stávajících.

Nevýhody ASP.NET

Každá technologie má ovšem i své slabiny. První věc, které si jistě všimneme, je výstupní XHTML kód, který nevypadá příliš hezky. Pokud píšeme aplikaci v PHP, máme nad výstupem úplnou kontrolu. V ASP.NET části HTML generují serverové komponenty, takže kód je sice XHTML validní, ale dal by se ve většině případů zapsat lépe (nelogické odsazování, zbytečná volná místa v kódu, občas najdeme i nesmyslně zvolené značky, tabulky atd.). Na druhou stranu, pokud neuděláme chybu my, výsledný kód by měl být validní. To, že se v něm nevyzná člověk, zase jako takový problém nevidím; osobně neznám nikoho, kdo by surfoval v poznámkovém bloku, hlavní je, že si s tím poradí prohlížeče (kterým špatné odsazování nikterak nevadí). Kvůli tomuto faktu vzniklo o ASP.NET mnoho fám a polopravd, které se šíří Internetem. ASP.NET stránky samozřejmě bez problémů fungují i v jiných prohlížečích než je Internet Explorer a kvalitu výsledného HTML můžeme poměrně do značné míry "zkulturnit", chce to jen vědět, co a jak. Standardní nastavení není vždy nejlepší.

Pokud se nevyhneme používání určitých komponent, je ASP.NET závislé na JavaScriptu. Až budeme tyto komponenty využívat, upozorním na to zvlášť. Většina komponent v ASP.NET sice Javascript využívá, ale funguje i bez něj.

Protože komponenty mají své vlastnosti, jejichž hodnoty je třeba někde uchovávat, aby nám mohly fungovat události apod., je do ASP.NET stránky přidáno skryté pole __VIEWSTATE, které v sobě uchovává stav celé stránky. Protokol HTTP totiž nemá prostředky k uchování stavu aplikace - pokud na server přijde véce požadavků z jedné IP adresy, nemusí být až tak jasné, zda na server přistoupilo několik lidí z té stejné sítě, anebo jeden člověk. ASP.NET tuto situaci řeší právě pomocí ViewState, pokud si ovšem nedáme pozor, může obsah tohoto pole narůst do obludných rozměrů v řádek stovek kB a tím dojde i ke zpomalení celé aplikace a vyššímu zatížení serveru. I to se však dá řešit, u většiny komponent můžeme ViewState vypnout a tím snížit velikost stránky.

V neposlední řadě je tu menší počet poskytovatelů webhostingu, kteří podporují i ASP.NET aplikace. I v České republice však existuje pár freehostingů, takže nemusíme mít strach.

Závěrem

 Pokud umíte PHP, i přes tyto drobné problémy jistě oceníte možnosti, které vám ASP.NET přinese. Vše je totiž hledáním kompromisu - ASP.NET nám v mnoha případech usnadní cestu, ale jako daň za to třeba nemáme tak pěkné výstupní HTML. Pokud píšeme malou aplikaci o dvou stránkách, využití ASP.NET se nám nevyplatí; je to příliš silný nástroj na triviální úkol, obrazně řečeno kanón na vrabce. Pokud ale budete psát rozsáhlejší web, rozhodně bych se za ASP.NET přimlouval. Pokud jej totiž napíšete pěkně, usnadníte si rozšiřitelnost aplikace. 

Pokud jste si tedy vývojové prostředí stáhli a nainstalovali, můžete se těšit na příští díl, kdy již začneme programovat naši první ASP.NET stránku.

 

hodnocení článku

6 bodů / 6 hlasů       Hodnotit mohou jen registrované uživatelé.

 

Mohlo by vás také zajímat

Jednoduchý scheduler v .NETu

Asi to znáte – máte nějaký složitější systém na zpracování velkého objemu dat a čas od času potřebujete vykovat nějakou automatizovanou údržbu – typicky smazat všechny položky starší než několika dní. Možností, jak toho dosáhnout, je hodně. Snažil jsem se vymyslet něco jednoduchého a efektivního.

představení nového seriálu o ASP .net MVc - from zero to hero

Jeden antipattern, který dokáže asynchronní programování pořádně znepříjemnit

 

 

Nový příspěvek

 

Mr.

1'

csharp|

xml|

css|


'

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Začínáme s ASP.NET 2.0

Nejdřív díky za seriály a hlavně za videotutoriály ASP.NET WebForms. Nic lepšího jsem na českém internetu nenašel.

Zkoušel jsem si napsat select do MS SQL s parametrem, to funguje.

    SelectCommand="SELECT [Web], [Okresni], [PocetObyvatel], [Nazev], [IdMesto] FROM [Mesta] WHERE ([Nazev] LIKE '%' + @NazevX + '%')">
  <SelectParameters>
    <asp:ControlParameter ControlID="TextBox1" Name="NazevX" PropertyName="Text" 
      Type="String" ConvertEmptyStringToNull="false"/>
  </SelectParameters>

Když se ale obdobně pokusím sestavit dotaz do MySQL, musím upravit vygenerovaný kod, aby odpovídal MySQL, ale stejně se mi nedaří napsat select ve spojení s parametrem, aby to fungovalo.

Namísto parametru @textik se vygeneruje otazník.

Když odstraním hranaté závorky a napíšu natvrdo hledaný text, tak to funguje, ale s parametrem NE i když namísto ? napíšu @textik.

    SelectCommand="SELECT uzivatel, rok, cislo, cj, vec, textik FROM t2_polozky WHERE (textik LIKE '%' + ? + '%')">
  <SelectParameters>
    <asp:ControlParameter ControlID="TextBoxik" Name="textik" PropertyName="Text" 
      Type="String" />
  </SelectParameters>

Zkouším to už 3 dny a pořád se mi nedaří správná syntaxe.

díky předem za radu

začátečník Míra

nahlásit spamnahlásit spam 0 / 2 odpovědětodpovědět

Už jsem to zkrotil :-)

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Začínáme s ASP.NET 2.0

Zdravím Vás. Děkuji za pěkné články.

Bylo by možné aktualizovat dokazy na úložiště, kde lze stáhnout potřebné aplikace pro programování v ASP.NET 2.0 ???

Jsou nějaké free ???

Děkuji.

Hezký de.

Jarda

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Jsou free, hledejte na Google - zajímá Vás Visual Web Developer 2010 Express Edition.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Začínáme s ASP.NET 2.0

Ahoj,

chi si stáhnout programy, abych je mohl nainstalovat a začít se učit ASP.NET podle tohoto seriálu a také podle seriálu o VB.NET kvůli zvládnutí jazyku (dosud jsem znám jen php). Odkazy už nevedou tam, kam vedly v době psaní tohoto seriálu nebo vedou na starší verze programů. Proto mám upřesňující otázku. Bude správně, když budu postupovat posloupně takto?

1) Stáhnu Visual Web Developer 2008 z tohoto umístění

http://www.microsoft.com/express/downloa...

2) Vlastním OS Windows XP, tedy zřejmě nemám .Net Framework v PC. Ten mám také odněkud stáhnout a instalovat /když ano, tak instalovat jako první(?)/

3) Na závěr stáhnu a nainstaluji z Vašeho odkazu v článku "Microsoft SQL Server 2005 Express Edition" /když ano, odkaz vede na verzi 2005, ale ta už bude jistě k dispozici také "2008" (?)./

Díky.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Můžete klidně použít Visual Web Developer 2008, to, co umí 2005ka, umí samozřejmě i nová verze.

.NET Framework se nainstaluje spolu s instalací Visual Web Developeru, takže o ten se starat nemusíte.

Microsoft SQL Server zatím verzi 2008 nemá, ta je v nějaké betaverzi, stahujte tedy verzi 2005. Bude fungovat i s novým Visual Studiem 2008.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Děkuji.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Proč nevidím volbu Framework 4.0 v Visual Studiu?

Visual Studio 2008 / Version 3.5. SP1

V Property Pages / Build

Target Framework

vidím maximální volbu .NET Framework 3.5

Přestože jsem instaloval Framework 4.0 včetně updates ...

konkrétně: dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

Kde jsem prošel aktualizace / Windows update

až do výsledku "Nejsou žádné nové aktualizace"

Proč nevidím volbu Framework 4.0 v Visual Studiu?

Souvisí to totiž s chybou ve Web.config:

<system.web>

<compilation debug="true" targetFramework="4.0"/>

Používám Altairis.Web.Providers

a pokud zaREMuji targetFramework="4.0"

tak musím použít starší knihovny.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Na .NET Framework 4 potřebujete Visual Studio 2010.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Ano po dlouhém googlení jsem se toho dobral takéVSTO 2008 podporuje Framework jen do verze 3.5

děkuji, snad to ušetří trápení kolegům s podobným problémem

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

VSTO jsou Visual Studio Tools for Office a s verzí .NETu nemají nic společného. Zkratka pro Visual Studio je jen VS.

nahlásit spamnahlásit spam 1 / 1 odpovědětodpovědět

Tak jsem žil v omylu ...

konečně vím co je VSTO zaměňoval jsem to s Visual Studiem

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Začínáme s ASP.NET 2.0

v článku opakujete viacero krát , že je potrebné poznať ako funguje web :) a kedže to tak zdôraznujete mam pocit že asi o webe moc neviem :) viete mi prosím napísať odkaz na niaky dobrý zdroj z ktorého sa to naučím ?? Dakujem :)

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Hlavní je znalost funkce protokolu HTTP, na kterém všechno běží. Informace jsou třeba na wikipedii nebo na www.jakpsatweb.cz.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Začínáme s ASP.NET 2.0

Zdravím, chtěl bych jen říct, že výstup ASP .NET není validní, protože některým elementům přiřazuje ID začínající podtržítkem.

nahlásit spamnahlásit spam -2 / 2 odpovědětodpovědět

Validátorem na webu W3C to projde. Validita je stejně jen marketingová fráze, není problém udělat stránku, která validátorem projde, ale validní není, a stejně tak je možné udělat stránku, která neprojde, ale validní bude. Neříkám, že na validitě nezáleží, ale to, že id elementu nemá začínat podtržítkem, je spíš buzerace. Pokud se s tím nemůžete vyrovnat, není nic jednoduššího, než si napsat svůj page adapter, který vám vyrenderuje stránku podle vašich představ.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Podle mého je validita celkově pěkná hovadina, kdyby se stránky psali tak, aby je rozluštily všechny prohlížeče, bylo by vše OK.

Podotkl jsem to jen proto, že mi přišlo divné, že MS tvrdí, že je ASP validní. A ono taky asi je, zaleží holt na validátoru, ale jak říkám, bylo by lepší, kdyby nebyly potřeba.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Implementovat celý standard je takřka nemožné, jedná se o tak rozsáhlou věc, že tam vždycky nějaké problémy budou. Nebazíruji na validitě, důležité je, že to jde v IE, Firefoxu i v Opeře. Safari a Konqueror nemám, takže na ty kašlu.

Například Vbnet.cz je psaný v ASP.NET, oficiální validátor W3C mi žádnou chybu nenašel, a web funguje bez problémů i z mého PDA, můžu psát bez problémů do diskusního fóra. Funguje to tedy opravdu všude, není s tím problém. To, že id elementu začíná podtržítkem, je mi srdečně jedno, žádný prohlížeč to nekontroluje a v pohodě se s tím vyrovná.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

To že v obrázku není alt="popisek" je hovadina a nevím proč si toho např. w3c všímá

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Viete mi poradiť Free ASP.NET Server a cez aky program ho spravovať ?? napriklad na FTP server je dobrá FileZilla a v ASP.NET je to ako ??

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Začínáme s ASP.NET 2.0

Ahoj.

Chci se jen zeptat na to jak a s cim postupne zacit u programovani.

Znam HTML,CSS a chci se naucit ASP.NET 2.0!

Co je k tomu treba adt.

Diky Revo.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Jestli umíš HTML a CSS, zkus si pročíst seriál o programování v jazyce Visual Basic .NET pro začátečníky tady na webu a pak se už jednoduše naučíš ASP.NET 2.0. Pro ASP.NET je potřeba umět programovat i "normální aplikace".

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

no mam znameho co me uci programovat ale nema moc casu.ma toho hodne tak se jeste zkousim ptat i jende.

Zase mi rikal ze je to zbytecne se ucit visual basic .net kdyz ASP .net 2.0 se pise jinak a je to zbytecne

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

To toho o ASP.NET ví tvůj známý asi tak jako koza o potápění v Karibiku. Jistěže v ASP.NET se píše převážně v HTML a CSS, ale je potřeba umět normálně programovat. Na statické stránky HTML a CSS stačí, ale jakmile potřebujete databázi a další věci, je nutné umět programovat. Můžete si vybrat Visual Basic .NET nebo C#, v ASP.NET můžete používat oba dva jazyky, ale alespoň jeden z nich byste umět měl. Články pro úplné začátečníky pochopíte, ono se v ASP.NET dá udělat dost i bez znalosti programování, ale je to takové polovičaté a nic nenapíšete pořádně.

Pokud to s ASP.NET myslíte vážně, pak je prostě nutné umět VB.NET nebo C#. Není to tak těžké.

nahlásit spamnahlásit spam 0 / 2 odpovědětodpovědět

No to bych netvrdil ze vi prd,spis sem ho jen spatne pochopil.

Takze rikate Visual Basic .NET a potom uz skocit na ASP.NET 2.0?

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Jasně. V ASP.NET prostě VB.NET potřebujete.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

oki diky.Tak snad to pujde.

nahlásit spamnahlásit spam -1 / 1 odpovědětodpovědět

Diskuse: Začínáme s ASP.NET 2.0

Souhlasím s předchozím příspěvkem. Opuštím ASP a snažím se přejít na NET. Tohle vypadá jako zatím nejlepší ucelený úvod do ASP.NET. Ale jelikož nejvíc klidu a času na učení mám na chalupě, docela bych uvítal, kdyby bylo možný celý seriál stáhnout v jednom souboru z webu. Ale i tak je tohle dost dobrý.

Díky Milan

nahlásit spamnahlásit spam 0 / 2 odpovědětodpovědět

Diskuse: Začínáme s ASP.NET 2.0

Díky moc za odstartování tvé série článků na tém ASP.NET 2.0, sám dělám v PHP a rád bych do ASP.NET nakoukl. Líbí se mi styl jakým články píšeš - výstižně, vtipně, empaticky :-)

nahlásit spamnahlásit spam 0 / 2 odpovědětodpovědět
                       
Nadpis:
Antispam: Komu se občas házejí perly?
Příspěvek bude publikován pod identitou   anonym.

Nyní zakládáte pod článkem nové diskusní vlákno.
Pokud chcete reagovat na jiný příspěvek, klikněte na tlačítko "Odpovědět" u některého diskusního příspěvku.

Nyní odpovídáte na příspěvek pod článkem. Nebo chcete raději založit nové vlákno?

 

 • Administrátoři si vyhrazují právo komentáře upravovat či mazat bez udání důvodu.
  Mazány budou zejména komentáře obsahující vulgarity nebo porušující pravidla publikování.
 • Pokud nejste zaregistrováni, Vaše IP adresa bude zveřejněna. Pokud s tímto nesouhlasíte, příspěvek neodesílejte.

přihlásit pomocí externího účtu

přihlásit pomocí jména a hesla

Uživatel:  
Heslo:  

zapomenuté heslo

 

založit nový uživatelský účet

zaregistrujte se

 
zavřít

Nahlásit spam

Opravdu chcete tento příspěvek nahlásit pro porušování pravidel fóra?

Nahlásit Zrušit

Chyba

zavřít

feedback